In oktober krijgen de kinderen van de groepen 6, 7& 8 drie weken achter elkaar democratielessen. De basisschool is een ideale plek om kinderen te leren over democratie en actief burgerschap.

Deze lessen zijn op geen enkele manier politiek gekleurd, het gaat om het maken van eigen plannen op wijkniveau. En daarover democratisch beslissen, dat doe je door ideeën bespreken, samen te debatteren, plannen maken, stemmen en uitzoeken waarom draagvlak en haalbaarheid belangrijk zijn. Een bewustzijn creëren op dat jij zelf je omgeving positief kunt veranderen

De lessen zijn ontwikkeld door Kies&Co een organisatie die zich inzet voor kinderwijkraden door heel Nederland. De eerste les is informatief over wat een democratie inhoudt en welke andere vormen er bestaan. De tweede les is het maken van plannen met ieder leerjaar een nieuwe extra uitdaging, dit jaar hebben groep 7&8 geleerd wat draagvlak is & hoe je draagvlak krijgt en hoe belangrijk draagvlak is. In de tweede les bedenken we waar we gelukkig van worden in het Soesterkwartier en wat ons ongelukkig maakt. Vervolgens gaan we aan de slag met plannen maken voor de dingen die ons ongelukkig maken. Of voor dingen die ons gelukkig maken maar uitgebreid kunnen worden. Ook besteden we aandacht aan hoe een je plan presenteert en leren de kinderen kritische vragen te stellen. De plannen worden door mij onderverdeeld in thema’s. Dit jaar waren de 10 thema’s; Veilig verkeer, roken, pesten, dieren in de wijk (kinderboerderij), milieu, groen, wonen, bijzondere speelplekken, hangjongeren, veiligheid. De laatste les gaan we stemmen. Stemmen zoals wij volwassenen doen. Ieder kind heeft een eigen stem, in een afgesloten stemlokaal en vervolgens in de stembus, dus anoniem. De democratie in praktijk!

Ieder kind mag op drie thema’s stemmen die zijn ontstaan uit zijn/haar eigen plannen. Alle scholen stemmen en zo ontstaan de drie thema’s met de meeste stemmen. De nieuwe kinderwijkraad kiest met welk thema zij aan de slag gaan. Of wanneer de tijd/mogelijkheid er is met meerdere thema’s. Vorig jaar waren de drie thema’s die gekozen werden. Roken, Pesten en Rommel op straat. De kinderwijkraad koos om met Pesten aan de gang te gaan. Dit jaar zijn de thema’s; Veilig verkeer, Roken en Milieu.

Ik werd ruim een jaar geleden door Henry de Gooijer ( onze buurtnetwerker) gevraagd of ik de nieuwe begeleider wilde worden van de kinderwijkraad in het Soesterkwartier. Ik heb de uitnodiging aangenomen. Sinds 2003 woon ik in het Soesterkwartier. Mijn kinderen hebben hier op school gezeten. In die tijd was ik een betrokken ouder. Ik geloof in actief burgerschap voor iedereen. Ikgeloof in verbinden en samen de wereld mooier kleuren. Daarover heb ik een boek geschreven “Ik zie jou”, het gaat over pesten, opvoeden en elkaar zien. Ik werk als zelfstandige onder de naam, “HetmeisjevanVermeer” en een nieuw project waar ik samen met vriendin en collega Francien Hoving aan werk heet “Dekunstisverbinden”.

Ik geloof in kinderen, vanaf mijn 18de (toen ik zelf een klein beetje “kind-af” was) werk ik met kinderen samen. Zij inspireren mij en ik hoop hen te inspireren. Oplossingen waar kinderen mee komen zijn vaak puur. Komen uit oprechte harten, het zijn degene, die als geen ander de wereld mooier willen kleuren. En de plannen die zij daarvoor maken zijn verrassend. Maar zij hebben ons“hart” nodig.

Dus vraag ik u als Soesterkwartierder, hou ons in de gaten en laat aan de kinderen zien dat je hun betrokkenheid om een wijk mooier te kleuren waardeert. Bijvoorbeeld bekijk de hondenpoeprap op You-Tube want, “de likes” daar gaan wij voor! Wisten jullie dat de rap door de gemeente omarmd is en op hun social-mediapagina’s is gedeeld. De burgemeester heeft ons zelfs uitgenodigd om de rap te tonen. Ook hebben we vorig jaar de politieke partij; de PL PestLoos opgericht. Daarin hebben we de stappen gevolgd die je leert in de democratielessen. Een toekomstdroom delen, namelijk een wijk waarin niet gepest wordt, en proberen een groot draagvlak te krijgen om vervolgens in goede samenwerking, je plan te laten slagen. Pesten is een té groot probleem voor kinderen om op te lossen. En het draagvlak wat we daarvoor nodig hebben is groot. Daar heb je namelijk de hele omgeving voor nodig. Je hebt ouders, scholen en de buurt nodig. Fantastisch om daar een plan voor te maken maar het vraagt om een gezamenlijke aanpak, betrokkenheid, GELOOF in verbetering! Wanneer je uitgenodigd wordt om te komen stemmen op zo’n partij, is het liefdevol de moeite te nemen. Het is aan de kinderen of wij dit jaar doorgaan met dit thema. Het zou prachtig zijn om dit probleem in het Soesterkwartier (eigenlijk overal) op te pakken.

Al eerder hadden wij een kinderwijkraad in het Soesterkwartier die voor mooie dingen hebben gezorgd. Weet u bijvoorbeeld dat het zebrapad voor de Albert Heijn er gekomen is door de kinderwijkraad. Of de natuurspeelplaats bij de verkeerstuin op de wagenwerkplaats.

Dit jaar ga ik de kinderwijkraad begeleiden met twee stagiaires van het MBO namelijk Jihane Bakkali & Nick Doggenaar (uit het Soesterkwartier). Wij hebben er zin in!

De kinderwijkraad is iedere donderdag behalve in de schoolvakanties. Kinderen mogen uit school naar De Reset komen tot ongeveer 15.45. Dit jaar gaan wij waarschijnlijk op verschillende plekken Kinderwijkraad houden. In de kas van de Plataan en misschien in het wijkmuseum.

De installatie van de nieuwe kinderwijkraad heeft plaats gevonden op 7 november 15.00 in het gemeentehuis door wethouder Astrid Janssen.

En de kinderen die een certificaat hebben ondertekenen zijn;

Sara, Jayden, Axel, Hylke & Gosse van de Kubus, Sanne & Riley van ’t Anker, Basma, Annes, Zala, Danny, Radwan & Ryan van de Magneet.

Dit is de nieuwe kinderwijkraad van het Soesterkwartier 2019/2020.
Heeft u vragen, opmerkingen, vindt u het leuk om eens langs te komen, mail mij gerust; Hedy.vermeer@gmail.com
Een hou-ons-in-de-gaten-groet,
Jihane, Nick & Hedy

Voor de hele foto rapportage klik hier