Deze eenvoudige nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.)

Langs Eem en Spoor

Woensdag 23 oktober Golfbreker actueel – tweede uur: Stadhuiskwestie – zie ook onder bij De Stadsbron http://www.golfbreker.nl/page/prinfo/id/50 en anders bij uitzending gemist

WOENSDAGMIDDAG 23 OKTOBER  14.30 – 16.30 UUR ENTREE GRATIS

Verkeerstuin Wagenwerkplaats open

Zie je kinderen nog maar eens mee naar huis te krijgen na een bezoek aan dit indoor verkeerscircuit. Hier kunnen ze naar hartenlust rondkarren op skelters, steps en andere vervoersmiddelen. Maar let op: er zijn wel verkeersregels! Een bezoek aan de Verkeerstuin is leuk en leerzaam en leent zich ook goed voor een kinderfeestje.

Alle kinderen zijn elke woensdag tussen 14:30 en 16:30 uur en zondag tussen 14:00 en 16:00 uur van harte welkom om te komen spelen. Let op, in de vakantie zijn openingstijden vaak anders. Kijk altijd even in onze agenda voor de juiste tijden.

VRIJDAGMIDDAG 23 OKTOBER  16.00 UUR WIJKMUSEUM – LEZING OVER STAMBOOMONDERZOEK

Jos Kaldenbach van de Nederlandse Genealogische Vereniging en de Historisch Vereniging Alkmaar verzorgt op vrijdag 23 oktober vanaf 16.00 uur een voordracht over stamboomonderzoek. Deze lezing vindt plaats in het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort. De bijeenkomst staat in het teken van de jaarlijkse Maand van de Geschiedenis. Ter gelegenheid hiervan is in de Thema-kamer achter de museumwoning tot eind december een expositie over het thema ‘Zij/Hij’

te zien. Genealoog Kaldenbach is (mede)auteur van verschillende boeken over stamboomonderzoek. Zijn specialisme zijn de Duitse volksverhuizers, die zich sinds de zestiende eeuw met name in Noord-Holland als gastarbeiders hebben gevestigd. Behalve in de landbouw (als zaaiers en

maaiers) kwamen deze Holland-gangers hier eerst in de visserij (alswalvis- en robbenvangers) aan de kost. Daarnaast waren en werden veel van deze ‘Koblenzkes’ in de bouw en de handel actief. In de loop der eeuwen zijn ongeveer vijf miljoen volksverhuizers uit midden- en oost- Europa in Nederland terecht gekomen. Deze lezing is gratis toegankelijk, maar vrijwillige bijdragen zijn welkom.

 

ZATERDAG 24 OCTOBER 11.00-16.00 UUR WIJKMUSEUM OPEN 

Het Wijkmuseum is gevestigd op het adres Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort en is iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur gratis geopend.

VRIJDAG 1 NOVEMBER START DE NIEUWE BASISCURSUS WETENSCHAP

IN DE WAR – GELDERSESTRAAT HOEK KLEINE KOPPEL

klik op deze link als deze email onleesbaar is

Basiscursus wetenschap: doe je mee?

Universiteit Amersfoort organiseert weer een basiscursus wetenschap. In zeven middagen wordt de cursist bekendgemaakt met de beginselen van wetenschap. Gerenommeerde docenten waaronder Andre Kluckhuhn en Johan Braeckman zullen elk een eigen middag vormgeven. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn kritisch denken, de geschiedenis van de wetenschap, de wetenschappelijke methode, het zoeken, verzamelen, bewaren en analyseren van gegevens, statistische methoden en kennisdelen.

De cursus vindt plaats op de vrijdagmiddagen van 1 november tot en met 13 december. Kosten voor de hele cursus zijn €250. Voor deelnemers aan Meet je Stad is de cursus gratis. Opgeven en informatie bij info@universiteitamersfoort.nl.

Meer informatie op: http://universiteitamersfoort.nl/nl/Basiscursus_wetenschap_2019

www.destadsbron.nl

https:/www.destadsbron.nl/nl/Stadhuisdiscussie_3.

Stadhuisdiscussie 3

door Joke Sickmann – 15 oktober 2019

Op 3 september werd er in de ronde informatie gegeven over Variantenstudie Toekomst Stadhuis. Om de waarheid te zeggen, viel die bijeenkomst mij een beetje tegen. Voorlopig zijn we er nog niet uit. Daarom is er gelukkig nog wat tijd om nu eerst eens na te denken over wat wij in Amersfoort werkelijk willen.

Zie ook het persbericht n.a.v. de Stadhuisdiscussie! Laat burgers beslissen over stadhuis.

12 Amersfoortse Burgers doen een beroep op de gemeenteraad om eerst te onderzoeken wat de Amersfoortse burgers vinden van het stadhuis, voordat de raad besluit tot verplaatsing.

Amersfoort, 21 oktober 2019.

Woensdag 23 oktober Golfbreker actueel – tweede uur: Stadhuiskwestie – zie ook onder bij De Stadsbron http://www.golfbreker.nl/page/prinfo/id/50 en na 23 oktober bij uitzending gemist

Grimlach 33 Armando weer thuis

door Arjeh Kalmann – 20 oktober 2019

Het was een van de meest bijzondere openingen van een expositie die ik heb meegemaakt, de start afgelopen vrijdag van de Armando-expositie in de Elleboogkerk. ‘Armando in Amersfoort’ heet de tentoonstelling die georganiseerd is door museum Flehite. Een beetje flauwe titel. ‘Armando terug in Amersfoort’ was beter geweest. Of: ‘Schaamrood’, en dan de Duitse versie: ‘Schamrot’. Of zoiets.

StraatPraat

door Rob Lampe – 19 oktober 2019

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.) Deze brief wordt al sinds 2015 verzonden. Het is best mogelijk dat u geen interesse heeft of om andere redenen geen bericht wilt ontvangen. Stuur dan dit mailtje gewoon even terug. Dan verwijder ik uw adres. De verzameling adressen voor deze nieuwsbrief gebruik ik-als-particulier alleen om deze nieuwsbrief via bcc-adressering te verspreiden. Genoemde verzameling adressen gebruik ik niet voor andere doeleinden. Ik houd me aanbevolen voor uw tips om het nog beter te doen. Heeft u toepasselijk nieuws waarvan u vindt dat meer mensen dat zouden moeten weten? ik stuur het graag voor u door. 

Bij voorbaat dank voor reacties, met vriendelijke groet, Joke Sickmann

DE BRUG (LANGE VERSLAG)

.