Jos Kaldenbach over stamboomonderzoek in Wijkmuseum
AMERSFOORT – Jos Kaldenbach van de Nederlandse Genealogische Vereniging en de Historisch Vereniging Alkmaar verzorgt op vrijdag 25 oktober vanaf 16.00 uur een voordracht over stamboomonderzoek.
Deze lezing vindt plaats in het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort. De bijeenkomst staat in het teken van de jaarlijkse Maand van de Geschiedenis. Ter gelegenheid hiervan is in de Thema-kamer achter de museumwoning tot eind december een expositie over het thema ‘Zij/Hij’ te zien. Genealoog Kaldenbach is (mede)auteur van verschillende boeken over stamboomonderzoek.
Zijn specialisme zijn de Duitse volksverhuizers, die zich sinds de zestiende eeuw met name in Noord-Holland als gastarbeiders hebben gevestigd. Behalve in de landbouw (als zaaiers en maaiers) kwamen deze Holland-gangers hier eerst in de visserij (als walvis- en robbenvangers) aan de kost. Daarnaast waren en werden veel van deze ‘Koblenzkes’ in de bouw en de handel actief. In de loop der eeuwen zijn ongeveer vijf miljoen volksverhuizers uit midden- en oost- Europa in Nederland terecht gekomen.
Deze lezing is gratis toegankelijk, maar vrijwillige bijdragen zijn welkom.