AMERSFOORT WEST – TUSSEN SPOOR EN EEM (205)–

Deze eenvoudige nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.)

Langs Eem en Spoor

Met de ontwikkeling van het gebied langs de Eem en het spoor wil Amersfoort de komende tien jaar een uniek gebied toevoegen, grenzend aan de binnenstad. Een woon-werk-recreatieplek waar de ambities op het gebied van extra woningen, duurzaamheid en mobiliteit hun plek vinden.

https://www.youtube.com/watch?v=VoZg1m29Aa0

kijk op: Met de ontwikkeling van het gebied langs de Eem en het spoor wil Amersfoort de komende tien jaar een uniek gebied toevoegen, grenzend aan de binnenstad. Een woon-werk-recreatieplek waar de ambities op het gebied van extra woningen, duurzaamheid en mobiliteit hun plek vinden.

AMERSFOORT – In het kader van de jaarlijkse Maand van de Geschiedenis wordt in het Wijkmuseum Soesterkwartier in oktober aandacht aan het thema Zij/Hij besteed. Dit gebeurt door middel van een in de achter de museumwoning gelegen Themakamer opgestelde kleurrijke expositie. Hierin worden met name de in de loop der tijd gegroeide en veranderde verschillen tussen vrouwen en mannen nader belicht. Hierbij ligt de nadruk op hetgeen zich op dit gebied in de vorige eeuw in Nederland gebeurde. Voorbeelden zijn de invoering van het vrouwenkiesrecht na de Eerste Wereldoorlog en de actiegroep ‘Dolle Mina’, die in de jaren zestig actief was en in sommige opzichten nog steeds is. Het Wijkmuseum is gevestigd op het adres Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort en is iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur gratis geopend. Vrijwillige financiële bijdragen zijn altijd welkom.

VRIJDAGMIDDAG 11 OKTOBER

Lezing Wijkmuseum over functie vrouwen  in orthodoxe kerk 16.00 UUR

AMERSFOORT – Aartspriester Stephan Bakker van de Russisch-orthodoxe parochie in Amersfoort verzorgt op vrijdag 11 oktober een lezing in het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Thema-kamer achter de museumwoning en begint om 16.00 uur. Samen met zijn echtgenote Heleen leidt rector Bakker de kerk van de Heilige Cornelius de Honderdman (in de voormalige Sint Henricuskerk) aan de naburige Matthias Withoosstraat. Zijn inleiding vindt plaats in de het kader van de Maand van de Geschiedenis, die dit jaar aan het thema ‘Zij/Hij’ heeft en waarover de vrijwilligers van het wijkmuseum ook een speciale expositie hebben ingericht. Naar aanleiding hiervan zal pastoor Bakker in het bijzonder de rol van de vrouw in zijn kerk toelichten. Zoals gebruikelijk is ook deze bijeenkomst gratis toegankelijk, maar vrijwillige bijdragen voor het museum blijven welkom.

ZONDAGMIDDAG 13 OKTOBER  14.00-16.00 UUR

Verkeerstuin open

Zie je kinderen nog maar eens mee naar huis te krijgen na een bezoek aan dit indoor verkeerscircuit. Hier kunnen ze naar hartenlust rondkarren op skelters, steps en andere vervoersmiddelen. Maar let op: er zijn wel verkeersregels! Een bezoek aan de Verkeerstuin is leuk en leerzaam en leent zich ook goed voor een kinderfeestje.

Alle kinderen zijn elke woensdag tussen 14:30 en 16:30 uur en zondag tussen 14:00 en 16:00 uur van harte welkom om te komen spelen. Let op, in de vakantie zijn openingstijden vaak anders. Kijk altijd even in onze agenda voor de juiste tijden.

WOENSDAG 16 OKTOBER        20.00 UUR (19.30 UUR OPEN)

Ook interessant voor het Soesterkwartier –Architectuurcafé Fasade-in de Nieuwe Erven

Stadsnatuur als Nieuwe Buur – woensdag 16 oktober
Foto: Irene Edzes
Amersfoort staat voor een grote woningopgave de komende jaren en de druk op de groene (publieke) ruimte neemt toe. Hoe kan de verdichtingsopgave bijdragen aan de gezonde stad en herstel van biodiversiteit? Laat natuur zich wel regisseren? Op woensdagavond 16 oktober organiseert FASadE het architectuurcafé “Stadsnatuur als nieuwe buur”, over wat de betekenis is van de stad als biotoop en in hoeverre we met regie de stadsbiotoop biodiverser kunnen maken. Piet Vollaard, Kees Moeliker, Hank van Tilborg en stadsecologe Fenneke Van de Vegte geven op deze avond hun kijk op stadsnatuur.

Piet Vollaard is architect, architectuurcriticus en medeoprichter van Stichting De Natuurlijke Stad, die zich als doelt stelt de ecologie en biodiversiteit van de stad te versterken. Vollaard is mede-auteur van het boek “Stadsnatuur maken”.

Kees Moeliker wordt ook wel de eendenman of the duck guy genoemd. Hij is vanaf 1989 verbonden aan het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam en won in 2003 de Ig Nobelprijs. Deze prijs eert resultaten die mensen aan het denken zetten, aan het lachen maken en de interesse in wetenschap en techniek vergroten. Moeliker publiceert regelmatig in NRC Handelsblad en The Guardian en hij laat op de radio regelmatig van zich horen.

Hank van Tilborg is landschapsarchitect en partner bij H+N+S landschapsarchitecten. Hij publiceert met grote regelmaat en zal deze avond ingaan op het plan voor de bloemenlinie, waarvan hij geestelijke vader is. Van Tilborg is lid van de inspiratiegroep die in het kader van de Nationale Omgevingsvisie meedenkt met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de opgaven voor Nederland.

Fenneke van der Vegte
werkt als stadsecoloog voor de gemeente Amersfoort en Zeist. Moderator is Patrick van der Klooster (bpd).

Datum: woensdag 16 oktober | Start: 20.00 uur. Inloop: 19.30 uur | Locatie: De Nieuwe Erven | Entree: €5,-  kaartverkoop via De Nieuwe Erven en via wearepublic

Nieuwe Erven – Heiligenbergerweg144, 3816 AN Amersfoort

OVER DE SPOORWEGEN TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG

Tijdens de oorlog deporteerden de NS honderdduizenden Nederlandse Joden, ‘zigeuners’, politiek gevangenen en dwangarbeiders. Pas op 17 september 1944 staakte het bedrijf zijn ‘loyale samenwerking’ met de Duitse bezetter. Waarom duurde dat zo lang?

https://75jaarvrijheid.historischnieuwsblad.nl/75-jaar-vrijheid/ns-spoorwegstaking/?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=HNredactmail08102019

Zie ook:

http://www.destadsbron.nl/nl/Herinneringen_aan_de_spoorwegstaking_in_Amersfoort

Binnenkort op de Stadsbron:             www.destadsbron.nl
23 SEPT

bouwkoorts 7: aan gentrificatie kleven nadelen, maar het biedt ook boeiende mogelijkheden 

door addy schuurman

De huizenprijzen in een arbeiderswijk als het Soesterkwartier rijzen de laatste jaren de pan uit. Een bedrag van 300.000 of 400.000 euro ben je al snel kwijt voor een woning. Op makelaarssite funda.nl staat op dit moment (10 oktober 2019) bijvoorbeeld een eenvoudige rijtjeswoning in de Kastanjestraat te koop met een vraagprijs van 300.000 euro. Of een rijtjeswoning aan de Soesterweg voor 395.000 euro. Natuurlijk, er zijn ook nog goedkope arbeiderswoningen te vinden, bijvoorbeeld aan de Primulastraat of het Anjerplein (beiden voor 225.000). Ideaal voor een alleenstaande of een stel dat gaat samenwonen. Maar een huis voor minder dan twee ton, dat is in het Soesterkwartier verleden tijd.

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.) Deze brief wordt al sinds 2015 verzonden. Het is best mogelijk dat u geen interesse heeft of om andere redenen geen bericht wilt ontvangen. Stuur dan dit mailtje gewoon eventerug. Dan verwijder ik uw adres. De verzameling adressen voor deze nieuwsbrief gebruik ik-als-particulier alleen om deze nieuwsbrief via bcc-adressering te verspreiden. Genoemde verzameling adressen gebruik ik niet voor andere doeleinden. Ik houd me aanbevolen voor uw tips om het nog beter te doen. Heeft u toepasselijk nieuws waarvan u vindt dat meer mensen dat zouden moeten weten? ik stuur het graag voor u door. 

Bij voorbaat dank voor reacties, met vriendelijke groet, Joke Sickmann

 

DE BRUG (LANGE VERSLAG)