Deze eenvoudige nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.)

EEN MOOIE AANWINST VOOR DE WAGENWERKPLAATS

Op donderdag 18 juli was het eindelijk zo ver. Op die dag werd op de Wagenwerkplaats de Platte Wagen overgedragen. Dat was nog een cadeautje van NS aan de Wagenwerkplaats dat ons eerder al was toegezegd in 2014, toen op de Wagenwerkplaats de PARADE werd gehouden, het grote feest ter gelegenheid van 175 jaar Spoorwegen in Nederland. Zie ook de website van de Wagenwerkplaats en de website van het Soesterkwartier.

https://wagenwerkplaats.eu/feestelijke-onthulling-platte-wagon-in-hein-otto-plantsoen/

https://www.soesterkwartier.info/onthulling-platte-wagen-bescheiden-feestje/

Deze foto en ook de twee volgende foto’s zijn gemaakt door Henk Klein Teeselink, een telg uit één van de spoorfamilies uit het Soesterkwartier.

Natuurlijk moest het nummer en het kenteken van de Platte Wagen gefotografeerd worden.

 

Deze Platte Wagen – die naar ik aanneem – werd gebruikt voor het vervoer van wielstellen-  staat nu stevig verankerd- tussen de Rolbrug en één van de poorten die toegang geven tot de Grote Loods, het kerngebouw van de Wagenwerkplaats, en deze wagen is daarmee voor ons onderdeel van het Rijksmonument geworden (!)

Onder het goedkeurend oog van de Wethouder van het Soesterkwartier/Wagenwerkplaats (Astrid Jansen) wordt hier duidelijk een nieuw pact gesloten met Jasper van Emstede van de Nederlandse Spoorwegen (Stations) . Met goede inzet van ons allen gaat de Wagenwerkplaats een mooie nieuwe toekomst tegemoet.

En dat vinden ook allen die op deze foto staan! De mensen van NS –  de Soesterkwartierders met een hart voor de Wagenwerkplaats, keurig achteraan – Sjoerd Hekking van Siesta (helemaal rechts), in het midden voor: Joke Hoolboom, directeur van Holland Opera. Ook in het midden Gerrit Huygen (met de armen over elkaar!)  die jarenlang  voor de NS – het technische toezicht heeft gehouden over het gebied van de Wagenwerkplaats en er ieder hoekje en gaatje en boosdoenertje kent. Dit is zo’n beetje zijn laatste klus, want Gerrit gaat nu met pensioen. Rechts naast hem, een belangrijke  vertegenwoordiger van “Het Groene Spoor”. Reken er maar op, dat die stichting de komende jaren zeker een goed oogje in het zeil zal houden.

En als u nog meer wilt weten over de Wagenwerkplaats, kijk dan ook een op de website van oud-ns-amersfoort

https://oud-ns-amersfoort.jouwweb.nl/werkplaats

GOED GEDAAN!

Herinrichting Noordewierweg

Dinsdagavond 16 juli werd er bij de bespreking van de Kadernota gestemd over een motie betreffende de herinrichting Noordewierweg.

De tekst van de motie luidt:

De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat: a. Het college in 2018 enkele verkeersmaatregelen heeft genomen om de veiligheid en de leefbaarheid op de Noordewierweg te verbeteren. b. Het college in een RIB van 28 februari 2019 aangeeft met structurele maatregelen te willen wachten op een integraler plan, waarin onder meer de afwikkeling van verkeer op de De Nieuwe Poort een rol speelt. c. Dat integralere plan nog lang op zich kan laten wachten. d. De ontwikkelingen rond het Soesterkwartier doorgaan – denk aan bebouwing Wagenwerkplaats en de plannen voor de Kop van Isselt. e. De Noordewierweg straks middenin een nieuw stadsdeel ligt en het wenselijk is nu een impuls te geven aan dit deel van het gebied. f. Het gewenst is ook in sociaal opzicht een impuls te geven aan deze wijk. g. Er nu een bewonersgroep actief is die graag aan de slag wil. h. In het coalitieakkoord de wens is uitgesproken om bewoners met initiatieven actief te betrekken en te faciliteren. verzoekt het college: 1. Om in co-creatie met de werkgroep Noordewierweg Verbindt en andere belangstellenden uit de wijk, een ontwerp uit te werken voor herinrichting van de gehele Noordewierweg. 2. Bij het uitwerken van dit ontwerp rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen rondom de Noordewierweg. 3. Hiervoor de benodigde middelen vrij te maken.

Uit het verslag van de vergadering

De heer VAN WEGEN (BPA): – De motie is sympathiek. Er moeten eerst plannen worden gemaakt; het geld komt later.

De heer HUNINK (ChristenUnie): – Dit punt speelt al heel lang. Kan zich vinden in deze aanmoediging om voortgang te maken. Stemt voor.

De heer VAN NIEUWENHUIZEN (VVD): – Het gaat om een ontwerp. Daarna komen de kosten. De uitbreiding van De Nieuwe Poort en de ontwikkelingen aan het begin van de Noordewierweg mogen niet worden vergeten. Stemt voor.

De heer DE VAN DER SCHUEREN (CDA): – Stemt voor. Nodigt SP van harte uit om De Ronde van 24 november a.s. hierover mede te organiseren.

Mevrouw JONGERMAN (SP): – Gaat graag op deze uitnodiging in.

De heer SMULDERS (PvdA): – Stemt voor. Ziet het plan graag tegemoet. Gaat ervan uit dat de kosten nog aan de raad worden voorgelegd. Motie 2019-089M wordt unaniem aangenomen.

Motie 2019-089M SP GroenLinks D66 PvdA CDA ChristenUnie DENK Herinrichting Noordewierweg is aangenomen met 39 stemmen voor en 0 stemmen tegen. voor: D66, VVD, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, Amersfoort2014, SP, BPA, PvdA, DENK, Lijst Molenkamp

Wordt vervolgd!

Vul nu eerst de enquete in over de wijk. Zie wijkwebsite Soesterkwartier.

https://www.soesterkwartier.info/wijkonderzoek/

VAKANTIE

GAAT U DEZE ZOMER NOG MET DE TREIN?  Zie dan eerst eventjes de website van Nico Spilt!!!    http://www.nicospilt.com/agenda/index.htm

VERDER:

tot en met 28 augustus

WIJKMUSEUM SOESTERKWARTIER, St. Bonifaciusstraat 61

Iedere woensdag van 12.00-16.00 uur. Ook op zaterdag van 11.00-15.00 uur.

Ook het Wijkmuseum Soesterkwartier doet dit jaar weer mee aan de jaarlijkse ZomerPretPas.  Dat betekent dat leerlingen van alle Amersfoortse basisscholen bij een bezoek aan de museumwoning en de bijbehorende Thema-kamer hier stickers voor hun ZomerPretPas-boekje en een greep in de grabbelton kunnen verdienen. Na een korte rondleiding moeten de kinderen daarover enkele vragen beantwoorden en een puzzel oplossen. .De toegang is gratis, maar vrijwillige bijdragen blijven welkom.

29 juli tot en met 23 augustus

Aangepaste openingstijden informatiewinkel Drentsestraat:

De Informatiewinkel aan de Drentsestaat 14 is geopend op dinsdag en donderdag van 9.00 – 13.00 uur

31 juli, 7, 14, 21 en 28 augustus om 15.00 uur

Bibliotheek het Eemhuis  Voorlezen voor kinderen van 2 tot 8 jaar

WAGENWERKPLAATS  openingstijden: WWW.WAGENWERKPLAATS.EU

Zaterdag 21 september World CleanUp Day

Stichting het Groen Spoor gaat samen met Duurzaam Soesterkwartier aan de slag rondom de Eemlaan, Piet Mondriaanlaan, Piet Mondriaanplein en de Wagenwerkplaats.

Stichting het Groene Spoor wil een groene verbinding tot stand te brengen tussen de binnenstad van Amersfoort (vanaf de rivier de Eem) tot aan het bos Birkhoven. https://www.hetgroenespoor.nl/

Zaterdag 28 september https://www.burendag.nl  Burendag.

StraatPraat 27 juli

door Rob Lampe

BIJSLUITER

StraatPraat vraagt de Amersfoorters naar hun mening over actuele zaken. Is het weer ook zo’n onderwerp waar we iets van vinden? En lopen die meningen dan nog uit een? U ziet ’t bij StraatPraat.

Eigenaar Huize Randenbroek houdt zich niet aan renovatie-voorwaarden

door Eric van der Velden – 25 juli 2019

De renovatie- en verbouwingswerkzaamheden aan rijksmonument Huize Randenbroek zijn vorig jaar stil gelegd op last van de gemeente Amersfoort. Dit omdat eigenaar TeKa Groep zich niet houdt aan de voorwaarden van de omgevingsvergunning. Zo laat de gemeente desgevraagd aan de Stadsbron weten.

Haicees 12

door Cees van Weerd – 24 juli 2019

Een haiku is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie regels waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen telt.

Column: Sorry Ben, geen horeca-ondernemer heeft trek in Amerena

door Maarten van der Heide – 22 juli 2019

Zomer 1980, het openbaar zwembad in Bunschoten-Spakenburg. Bibberend stond je in de rij voor het loket, in je knuistje een kwartje geklemd. Een kikker was 5 cent, een schuimblok 10. Je kon kiezen, ranja of koffie met een glimmend vel uit de Bravilor-kan.

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.) Deze brief wordt al sinds 2015 verzonden. Het is best mogelijk dat u geen interesse heeft of om andere redenen geen bericht wilt ontvangen . Stuur dan dit mailtje gewoon even terug. Dan verwijder ik uw adres. De verzameling adressen voor deze nieuwsbrief gebruik ik-als-particuier alleen om deze nieuwsbrief via bcc-adressering te verspreiden. Genoemde verzameling adressen gebruik ik niet voor andere doeleinden. Ik houd me aanbevolen voor uw tips om het nog beter te doen. Heeft u toepasselijk nieuws waarvan u vindt dat meer mensen dat zouden moeten weten? ik stuur het graag voor u door.

Bij voorbaat dank voor reacties, met vriendelijke groet, Joke Sickmann