U ontvangt hierbij een vierde versie – speciaal voor u en alleen voor het Soesterkwartier  

Over de toekomst van AMERSFOORT   met o.a. “Langs Eem en Spoor “  

Op dinsdag 2 april was er een eerste voorgesprek in de ronde van de gemeenteraad over het raadsvoorstel ”Langs spoor en eem. Rekent u er maar op, dat het niet mis is, wat er langzaam maar zeker staat te gebeuren in de komende jaren in de onmiddellijke omgeving van het Soesterkwartier.

U kunt daarbij denken aan de Kop van Isselt,  het gebied langs de Kleine Koppel, aan de Nieuwe Stad, inclusief wat voorheen het Oliemolenkwartier werd genoemd, het Eemplein, de Nieuwe Poort met het Trapezium, het Stationsgebied aan de Noordzijde van het spoor en de Wagenwerkplaats. (Van de Wagenwerkplaats Oost, naar het Centrale gebied met de historische gebouwen, en verder door naar de westzijde van de Wagenwerkplaats, richting geplande Westtangent.  Amersfoort wil alles met elkaar en met het centrum van de stad verbinden. Dat is op zich een goed voornemen lijkt mij,  maar dat zal wel wel de nodige gevolgen hebben voor het Soesterkwartier. Wij kunnen daar niet omheen. Ik zal u daarom over deze ontwikkelingen regelmatig blijven berichten. 

Roze= het gehele gebied dat de gemeente rekent tot “Kop van Isselt”. De hoek van het roze vierkant (links onder) wordt gevormd door de Industrieweg en de Amsterdamseweg. De vogelbek links boven omvat het gebied langs de Havenweg. De lijn rechts (tussen het rose en het paarse vlak is de Brabantsestraat. 

Blauw =  De Werkplaats, vroeger al door de spoormannen  “schip langs het spoor” genoemd. Geel  =  Aan weerskanten van het spoor, vlak voor de tunnel aan weerskanten van de Amsterdamseweg 

In het verslag van de ronde van 2 april staat dat de wethouder meegaat met de gedachte die door raadsleden is uitgesproken. “De aansluiting met Soesterkwartier en Gildekwartier moet een plaats krijgen in de voorgestelde ontwikkeling langs Eem en Spoor. “  Het is nu de bedoeling dat het college opnieuw een bijeenkomst organiseert. Het “college organiseert bijeenkomst om verder te praten over beslispunt 2: het verkennen van de inhoudelijke lijnen waarlangs kaders worden gesteld: wat voor stad willen we zijn langs Eem en Spoor, en wie daarbij moeten worden betrokken.” Die tweede ronde is gepland op 11 juni. 

Wilt u de stukken van 2 april  lezen? Klik: https://amersfoort.notubiz.nl/bijeenkomst/568883/De%20Ronde%2002-04-2019 dan komt u uit bij de agenda van al de onderwerpen die op 2 april besproken zijn. Vervolgens doorklikken op de paperclip bij het genoemde agendapunt. Er zijn 13 bijlagen.

 Diverse belangrijke data besprekingen in de gemeenteraad waarbij ook het Soesterkwartier in de picture komt/kan komen. (Data onder voorbehoud).

07 mei 2019 Ronde – Deltaplan: Visie en Aanpak Woonopgave Amersfoort voorbereiding in de ronde

07 mei 2019 Ronde – De Nieuwe Poort informatie

28 mei 2019 Besluit – Deltaplan: Visie en Aanpak Woonopgave Amersfoort

11 juni 2019 Ronde Ontwikkeling Langs Eem en Spoor (voortgezette behandeling)

25 juni 2019 Ronde Visie Stationsgebied (zuidzijde?) ; ronde voorbereiding besluit.

25 juni 2019 Ronde Masterplan Wagenwerkplaats voorbereiding

25 juni 2019 Ronde Resultaten Variantenstudie Toekomst Stadhuis

02 juli 2019  Besluit Ontwikkeling Langs Eem en Spoor

09 juli 2019  Besluit Visie Stationsgebied (zuidzijde?)

09 juli 2019 Besluit  Masterplan Wagenwerkplaats

16 juli 2019 Besluit Resultaten Variantenstudie Toekomst Stadhuis 

Ik houd u op de hoogte.

 

Agenda    

Tweede Paasdag op de Wagenwerkplaats                                     

 

 

Kinderen met hun (groot)ouders mogen meedoen. Het is een “gezonde ronde, je mag lopen of rennen. Deze activiteit is voor iedereen. Dit is een samenwerking met Sportivate. Daar heb je geen kaartje voor nodig. Het is een leuke manier om gelijk je paasontbijt te verteren. Je kan je eigen groentefrietjes maken. Er is een groentequiz. Een imker vertelt het belang van de bij. Bij hem kun je ook van bijenwas kaarsen maken. Het is Pasen, dus de paashaas huppelt ook rond. Er worden op het terrein paaseieren verstopt, vind je die, dan krijg je een leuk prijsje.  Je kan je eigen smoothie maken door te fietsen op een hometrainer. We gaan ook aan de slag met zwerfafval. Het is een festival over gezond eten, meer bewegen, minder rotzooi. Het gaat over een gezonde leefstijl. De dag heeft een speelse festivalsfeer en niet met een wijsvinger.Kom gezellig met je kinderen tweede paasdag vieren op de Wagenwerkplaats.  Wat, is dat patat?

 Bericht van het Wijkmuseum                  Het Wijkmuseum is op zaterdag 27 april ( Koningsdag ) en 4 mei ( Dodenherdenking ) gesloten . 

RARITEITEN KABINET

In het Wijkmuseum Soesterkwartier St Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort is tot eind mei de tentoonstelling RARITEITEN KABINET .Het bijzondere van deze tentoonstelling is dat er voorwerpen verzameld zijn waarvan je denkt : wat is dat nou ??Het leukste is dan ook met een groep(je) te komen. De bedoeling is met elkaar  de antwoorden vinden en dit op de  vragenlijst invullen. Prijzenkast aanwezig ! Met uw familie , vrienden , collega”s , buren heeft u voor 3.50 euro p.p. incl. drankje een paar hele leuke uurtjes . Wel is het noodzakelijk om een afspraak te maken  ( Het gaat n.l. buiten de reguliere zaterdagen openingen om  ) Dit kan via tel nr 033 4635661 of mob. 0622422725  Groepen zijn mogelijk tot 20 personen. 

                                selectie uit de Stadsbron – zie www.destadsbron.nl

Rechtbank: Gemeente Amersfoort handelde onzorgvuldig in procedure met De War              

door Siem Eikelenboom – 19 april 2019

In een procedure in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) die De War aanspande tegen de gemeente Amersfoort oordeelde de rechter dat de gemeente ‘niet geloofwaardig’ en ‘in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel’ handelde. Het is maar de vraag of de gemeente zich bij het wissen van mailboxen van ambtenaren wel houdt aan de regels van de Archiefwet.

Politieke ruis 3: Parkeren is emotie

door John Spijkerman – 18 april 2019

Wat is de werkelijke reden voor het veranderen van het vergunningparkeren? Raadsanalist John Spijkerman houdt het op financieel voordeel. In de huidige situatie worden boetes voor het niet hebben van een vergunning – naheffingen – uitgeschreven door de gemeentelijke BOA’s, maar geïnd door het Rijk. Handhaven in vergunninggebieden kost de gemeente nu alleen maar geld. Als er straks parkeerautomaten in de wijken staan, mag de gemeente zelf de parkeergelden en naheffingen innen.

met vriendelijke groet,

Joke Sickmann