woensdag 31 oktober 15.00 uur start stille tocht Soesterkwartier. Vertrekpunt Soesterweg 451                                                  https://www.herdenkingsstenenamersfoort.nl/steenlegging/soesterkwartier/   

woensdag 31 oktober 20.00 uur

Bijeenkomst Noordewierweg Verbindt. In de Emmaüskerk.  (N.a.v. actie Noordewierweg geen racebaan). Zie meer in de bijgaande folder. Ook zonder aanmelding is men van harte welkom 

zaterdag 3 november 11.00-16.00 uur. Wijkmuseum, St. Bonifaciusstraat 61

Laatste openingsdag expositie Spoorwegstaking in het Soesterkwartier.

In de thema-kamer wordt op zaterdag 3 november om 16.00 uur  (opnieuw) de film over de ‘Spoorwegstaking van 1944’ vertoond. Deze korte documentaire  van Jan Krijgsman vormt de afsluiting van de expositie die hier ter gelegenheid van ‘Maand van de Geschiedenis’ (oktober) is gehouden. Die stond dit jaar in het teken van het thema OPSTAND. Vanaf zaterdag 10 november staat de expositieruimte van het wijkmuseum in het teken van ‘Kijkdozen en pop-up-boeken’ waarvoor leerlingen van drie basisscholen in het Soesterkwartier tijdens de Buitenschoolse Opvang (BSO)  werkstukken hebben gemaakt.

Zie eventueel ook het artikel op de Stadsbron: http://www.destadsbron.nl/nl/Herinneringen_aan_de_spoorwegstaking_in_Amersfoort

maandag 5 november 19.15-21.15 uur      satelliet 10 Amersfoort

Informatieavond over Afasie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en mantelzorgers, hun omgeving, familie en vrienden

Veel mensen denken dat afasie alleen maar slecht of helemaal niet kunnen praten inhoudt. Veel mensen kunnen nog wel praten , maar kunnen niet meer schrijven of hebben een gebrek aan rekenvaardigheden. Ook woordvindingsproblemen kunnen problemen opleveren, waardoor andere woorden gebruikt worden die dan door een ander weer verkeerd opgevat kunnen worden.

https://www.indebuurt033.nl/agenda/nieuw-informatieavonden-voor-mantelzorgers-en-mensen-met-hersenletsel/ 

dinsdag 6 november  Kom naar het Stadhuis

19.00-20.00 uur ronde in de Raadzaal van het Stadhuis over de Westelijke Ontsluiting.

Toelichting in de stukken: De SP en Amersfoort2014 willen een gesprek met de portefeuillehouder en Stichting Groen in Amersfoort (GiA) over de door GiA geconstateerde afwijkingen tussen de verkeersmodellen van de gemeente en hun eigen meetdata.

20.45 uur  Begint de raadsvergadering. Op de agenda staat het verzoek om het Bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting te herzien.

Het college van B&W is van plan om dit verzoek af te wijzen. 

Stichting Groen in Amersfoort roept mensen die tegen de westelijke ontsluiting zijn op om onderstaande petitie te ondertekenen.

https://www.petities24.com/nee-tegen-westelijke-ontsluiting                                                                                                                                                                                                                          https://www.groeninamersfoort.nl 

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST

Joke Sickmann