Algemene beschouwingen: oppositie uit felle kritiek op ‘traag gemeentebestuur’

Het vlak voor de zomer aangetreden gemeentebestuur heeft veel mooie plannen, maar maakt op een aantal dossiers onvoldoende vaart met de uitvoering ervan. Dat was vanavond de teneur tijdens de algemene beschouwingen, waarin de begroting voor het komend jaar werden besproken.

,,Kent u dat gele bord van Schipper Bosch, dat al jaren op het braakliggend terrein aan de Laan van Duurzaamheid staat? ‘Gebeurt er hier nou nog eens wat’, staat er op. Precies dát gevoel krijg ik, als ik aan dit gemeentebestuur denk.”

Was getekend: Ben Stoelinga, voorman van oppositiepartij Amersfoort2014. Want ja, zo redeneerde hij in de raadszaal, de wethouders maken werk van een autoluwe binnenstad. En vooruit, er ligt een besluit om vierduizend bomen te planten, ter compensatie van de grootschalige kap de voorbije jaren. ,,Maar is dat een gemeentebestuur met een recordaantal van zeven wethouders waard? Ik vraag het me ernstig af.”

En Stoelinga is niet de enige, zo bleek uit de betogen van de voorzitters van de tien fracties die de gemeenteraad van Amersfoort telt. Zoals te doen gebruikelijk, trokken vooral de oppositiepartijen van leer tegen de financiële verantwoording achter de plannen voor de komende tijd. Naast Amersfoort2014, ging vooral de SP er met gestrekt been in. ,,Dit stadsbestuur zorgt uitstekend voor zichzelf, maar niet voor de stad”, aldus SP’er Marijke Jongerman. En dat was dan alleen nog haar eerste zin.

Extra wethouders

Kritiek was er vanuit de oppositiepartijen voornamelijk op de kosten voor de twee extra wethouders (daarvoor wordt 90.000 euro gevraagd bovenop de eerder al begrote 500.000 euro), het niet terugdraaien van een eerder geplande verhoging van de gemeentelijke belastingen (,,Het kan niet zo zijn dat de burger de rekening gepresenteerd krijgt”, aldus CDA-leider Micheline Paffen) en – hoe kan het ook anders – het besluit om achter de aanleg van de westelijke rondweg te blijven staan.

,,Wij vinden die weg niet alleen onnodig, maar ook nog eens één grote fuikbeslissing”, verwoordde BPA-voorman Hans van Wegen de breed gedragen woede. ,,Wij verwachten dat gedurende de aanleg zal blijken dat het allemaal veel duurder wordt dan de begrote 67,1 miljoen euro. Een bedrag van 95 miljoen euro lijkt ons niet vreemd. En dan zit je aan een last van 600 euro per inwoner.”

De coalitiepartijen verdedigden zich op de aanvallen door te stellen dat het gemeentebestuur ‘al heel veel goeds doet’. ,,Er komt een klimaatbegroting, er wordt begonnen met aardgasloos bouwen en er wordt volop geïnvesteerd in duurzame mobiliteit”, aldus GroenLinks-fractievoorzitter Dillian Hos.

Woningbouw

Toch konden ook zij niet ontkennen dat er nog veel te doen is, en dat het op een aantal punten wellicht wat sneller kan. Het meest gehoorde ‘zorgenkindje’: de woningbouw. ,,Er is héél veel vraag naar nieuwe woningen in Amersfoort”, aldus D66-voorman Tyas Bijlholt. ,,Dus moet er snel veel worden bijgebouwd. Wat ons betreft moeten we daarbij écht durven de hoogte in te gaan, anders komen we er niet.”

VVD-collega Maarten Flikkema viel hem bij door te stellen dat het gemeentebestuur er ook voor moet zorgen dat bouwprocessen snel doorlopen worden. De ChristenUnie, kleinste coalitiepartij, bleef tot slot wat op de achtergrond. Fractievoorzitter Simone Kennedy haalde een lange Bijbelspreuk aan, en toen haar werd gevraagd of ze ook nog een inhoudelijk bijdrage had, antwoordde ze: ,,Ja… we hebben er gewoon niet zoveel over te zeggen, we zijn het er helemaal mee eens…”

Later vanavond bespreken de raadsleden een lijst van ruim dertig voorstellen, waarmee partijen wijzigingen aan willen brengen op de plannen in de begroting. Volgende week, op 6 november, wordt over deze voorstellen gestemd en wordt dus duidelijk welke worden aangenomen, en welke worden verworpen.

Bron Algemeen Dagblad: