Vrijdag 16 November, Een groepje kinderen zit bij elkaar rond de picknick tafel op de hoek van de Accubastraat en Ligusterstraat. Aan het eind van de Klimopstraat bevindt zich een paadje dat naar de aankomende speelplaats gaat. Op de toekomstige speelplaats moet nog wat gesnoeid en geruimd worden voordat men van start kan met de speelplaats.

De Wethouder – Astrid Janssen, een paar gemeenteambtenaren, mensen van het Groene Spoor, en mensen van de Nederlandse Spoorwegen verzamelen op het terrein dat “omgetoverd” gaat worden tot speelplek voor de wat grotere kinderen en jongelui. Als iedereen er is loopt men het paadje in omgekeerde richting om bij de kinderen/ jongelui uit te komen.

Koffie, limonade en taart wachten op de gasten. De kinderen zaten er tot dat moment omheen, te watertanden en ondertussen steeds vragend: “Wanneer komen ze nou?”

Blij dat ze de groep mensen aan zagen komen, werden stukjes taart op schoteltjes gedaan voor de gasten – groot en kleiner – zowel de gasten als de stukken taart. Eerst even kennis maken, taart eten en wat drinken waarna het officiële gedeelte volgde. Een korte toespraak van de Wethouder, met daarin dank woorden voor de partijen die deze tijdelijke speelplaats mogelijk maken.

Tijdelijk, maar minimaal 2 jaar om straks te glijden van een glijbaan, een balletje te trappen of gewoon lekker te chillen op de eigen “hangplek”. Na de toespraak kwam een nog officiëler stuk, namelijk handtekeningen zetten op de gezamelijke overeenkomst. De overeenkomst moest wel in tweevoud getekend want er moet er één in het archief voor de veilige zekerheid. Na dit eerste officiële stukje trok de stoet richting het pad waar het hek zit naar het speelveld in wording.

Bij de poort aangekomen werd de onthulling gedaan door de Wethouder en Melissa (zij presenteerde het plan aan het Buurtbestuur), op de poort een mooie naambordje, naar ontwerp van de kinderen die het schrijf en teken werk hadden gedaan.

Nog even een tip van de wethouder aan de jongeren: als jullie toch net te vaak rommel aantreffen op het terrein, neem contact op met de kinderwijkraad, waarschijnlijk kunnen jullie dan samen wel een oplossing bedenken. Een van de jongeren opperde gelijk: “Meer prullenbakken!”

Helaas ging de poort niet zo soepel open als gewenst, er was wat “girlpower” voor nodig om hem aan de kant te krijgen.

Helaas is er iemand-/ zijn er mensen geweest die met grof geweld de scharnieren onklaar gemaakt hebben. Beetje jammer, is een understatement. Nu maar hopen dat het speelveld met rust gelaten wordt. Over het speelveld loopt een paadje waarover sporters/ hondenbezitters kunnen, om naar het achter het speelveld gelegen, terrein te komen.

Dit is een – eerder, geweldig gepresenteerd – burgerinitiatief waarvoor subsidie is verleend door IndeBuurt033. De mensen die het gaan realiseren zijn deels experts in verband met de veiligheid, deels mensen van het Groene Spoor, en voor een groot deel voor de bewoners van de buurt die meehelpen met de aanleg en daarna ook het onderhoudt.

Sfeerimpressie en foto’s: Nel Groenendijk