Vrijdagmiddag 6 januari, Om even voor vier uur staan de schalen met hapjes al klaar op de tafels, wachtend op de buren van het Wijkmuseum. Een enkel buur komt gezellig een hapje en drankje mee doen op het nieuwe jaar.

Het wachten is op de Gluhwein die op temperatuur gebracht word op de oude petroleum brander in de keuken. En duidelijk was dat het geen fabrieks-gluhwien is, het kruiden gebeurde ter plekke. De “glaasjes” konden de temperatuur van de Gluhwein nauwelijks aan, hier en daar trok een “glas” (plastic) wat scheef weg.

Gezina liet voorafgaand aan de toast het oude jaar nog even passeren, de mensen waarvan afscheid was genomen, of men afscheid had moeten nemen. Maar ook over het toegenomen aantal bezoekers, en de succesvolle tentoonstellingen.

De huidige tentoonstelling “Poppenhuizen” wordt dusdanig goed bezocht dat men er ernstig over denkt om de tentoonstelling misschien toch te verlengen. De komende zaterdagen zullen de doorslag geven.

Dankbaar werd terug gedacht aan de mensen die zoveel spullen voor het museum overhandigden of in bruikleen gaven. En de hoop werd uitgesproken dat ook de toekomstige tentoonstellingen op die wijze gevuld kunnen worden.

Een minpuntje, sinds het invoeren van vergunning-parkeren in de St. Bonifaciusstraat, de eerste bekeuringen zijn uitgedeeld aan bezoekers/ vrijwilligers van het Wijkmuseum en zijn niet mals € 100,00 per stuk.

Een goed gesprek met de wethouder (mevrouw Imming) werd in no-time te niet gedaan door een mail van het Stadhuis: geen uitzondering! Het Wijkmuseum wordt gezien als een bedrijf en derhalve kunnen ze een parkeervergunning aanvragen voor de prijs van 2,5 bekeuring per jaar. Helaas is er dan nog steeds maar een plek beschikbaar. Bovendien valt er over de definitie “bedrijf” ook nog wel een goed gesprek te voeren in geval van een “Non Profit” organisatie.

Gezien het feit dat er nogal wat bezoekers van het museum een minder goede gezondheid hebben vanwege dat zij respectabele leeftijden bereikt hebben, zouden parkeerplekken zeer wenselijk zijn. Ook onder de vrijwilligers zijn mensen van wie de gezondheid betere tijden heeft gekend, en daardoor afhankelijk geworden zijn vierwielig gemotoriseerd vervoer. En of het nu gaat om een auto of een scootmobiel, beiden hebben een parkeerprobleem!

De actiebereidheid is groot te noemen ook al is de hoop dat er iets mee gedaan wordt, minimaal zeker na de hele actie/gang van De WAR.

En zo werd ook tijdens de nieuwjaarsreceptie duidelijk dat de actie/kracht van de vrijwilligers/ bewoners van de stad groter is dan het vertrouwen dat de politiek er iets positiefs mee doet!

Maar…..heel misschien met de verkiezingen in het vooruitzicht????

Proost! Een goed en bekeuring-vrij nieuwjaar gewenst vanuit het Wijkmuseum!

Verslag en foto’s: Nel Groenendijk