De mogelijkheid om voor het tweede kwartaal 2017 bij “indebuurt033″subsidie aan te vragen is tot 31 maart weer open. De spelregels waaraan voldaan moet worden, staan omschreven in bijgaand aanvraagformulier. Of kijk op de wijkwebsite onder Wijksubsidie.

Zo moet de aanvraag onder-meer voldoen aan het gestelde in het wijkjaarplan van het Soesterkwartier. Na beoordeling op deze criteria door “indebuurt033” wordt het ingediende voorstel voor advies door het Buurtbestuur Soesterkwartier beoordeeld.

In het eerste kwartaal, bleken er verschillen te zijn in het toewijzen en beoordelen van criteria ( Theorie en Praktijk) tussen Buurtbesturen en “indebuurt033”. Hierdoor liep advies en toekenning van aangevraagde projectsubsidie niet synchroon . In het stedelijk overleg, zijn inmiddels voorstellen gedaan de zienswijze en beoordeling’s-criteria aan te passen aan de praktijk.

Het Buurtbestuur heeft gemeend, dat een ieder die Projectsubsidie heeft aangevraagd, zijn of haar voorstel komt presenteren, teneinde een juist beeld te krijgen van het aangevraagde project.Deze vorm van presenteren is ingegeven om redenen van duidelijkheid. Wijkbelang, gevoel en nut en noodzaak, kunnen soms moeilijk worden omschreven in een formulier.

Op 13 april, zal het Buurtbestuur dan ook vanaf 20.00 uur in de RESET aan de Plataanstraat, Uw presentatie aanschouwen in het bijzijn van belangstellende. Op 19 april zal het definitieve advies aan “indebuurt033” worden gedaan.

Los van het aanvragen van Projectsubsidie, is er nog steeds de mogelijkheid Buurtbudget aan te vragen voor lokale activiteiten/ evenementen of organisatorische zaken. Dit doet U bij het Wijkbewonersteam, Buurt Budget Team BBT, Ook dit dient U voor 1 april te doen, middels dit formulier.Buurtbudget-Soesterkwartier-1. Of kijk op de wijkwebsite onder Wijksubsidie.

Het Buurtbestuur is per mail bereikbaar onder 3812indebuurt@gmail.com.

Op Facebook is de pagina 3812indebuurt actief gemaakt.

Buurtbestuur/ redactie Karel van Rooy