10 maart 2017. De redactie maakt zich op voor een drukke dag. Immers NL doet strijkt neer in het Soesterkwartier met een aantal projecten die worden uitgevoerd op 10 en 11 maart.

Op het lijstje voor de redactie van vandaag staan:

De plataan, twee maal bezoeken; Lyvore Birkhoven park; Isselt aanleg natuurtuin; Voedselbank, maken van een boekenkast en muren verven; Het groene Spoor, aanleg 2500 meter zonnebloem route.

De Plataan:

Om 10.00 uur, zitten 14 leerlingen van het Prisma college in de Plataan al vroeg aan de appeltaart. Wachtend op de dingen die komen. Buiten is al een beetje zichtbaar wat komen gaat. Aan de Noordewierweg zijn stapels graszoden afgeleverd. In de tuin staan bordjes met foto,s hoe een en ander moet worden. Instructies liggen op geschreven papier op plekken waar gewerkt moet worden. Nu nog de mensen.Guido van Beek, de tuinarchitect van het Soesterkwartier spreekt de manschappen (en vrouwen) toe. Het appelgebak is op, dus aan de slag. Het was even wennen, de leerlingen waren niet helemaal thuis in de “soort” vrijetijdsbesteding die hier werd aangeboden. Ook de gedragen kleding, wees niet op enige voorkennis van wat men zou moeten doen. Voorzichtigheid was dus troef, maar de dames onder de leerlingen namen gelukkig het voortouw. Vele  schepjes aarde maken een bak namelijk ook vol. Maar het kwam goed. De houten plantenbak werd verplaatst. Andere bakken gevuld en stukken grond “poot”rijp gemaakt. Tegen het middaguur, hadden de studenten “vrij” Dus een restant aan werk bleef nog even op het lijstje staan.

De Gamma, had laten weten, gaarne op enigerlei wijze “iets”bij te willen dragen aan dit project en had een kruiwagen en gereedschappen ( gratis) ter beschikking gesteld.

De verder geplande werkzaamheden, waren het schuren en schilderen van twee bankjes. En het monteren van een 5 meter lang kippenhok, wat al gedeeltelijk gemonteerd was.

Om de werkzaamheden niet te verstoren, werd door de redactie besloten op een later tijdstip de resultaten te aanschouwen. Derhalve na de middag, rond 14.30 met gespannen verwachtingen de Plataan weer bezocht. Hier was de rust wedergekeerd . Buiten Guido en de zojuist gearriveerde Rita Scholten was er niemand. Een half gebouwde grasmuur. een half geschilderd bankje vereistte die middag de nodige aandacht. Het kippenhok was echter al in een ver stadium. De ren en het nachthok waren klaar en men was bezig het gaas te spannen. Er komen 6 “sier”kippen in.

Guido van Beek, zat een beetje met zijn handen in zijn toch al weinige haar. De leerlingen van het Prisma college, hadden maar een halve dag school en waren vrij. Rita Scholten trok de stoute schoenen uit en de laarzen aan. Een schort voor en met de kruiwagen werden nieuwe graszoden aangevoerd. Een andere dame ( Annouska), meldde dat ze ook haar “werkkleding”aan ging doen om toch enige voortgang in het proces te krijgen. Het geraamte van de nog te plaatsen “kas” lag er als een soort mikado bij.

OPROEP: Zaterdagmorgen 11 maart, zou het erg op prijs gesteld worden, als er nog een paar mensen kunnen helpen in de tuin van de Plataan.( 10.00-12.00)  Er moet nog een “kas” opgezet worden. De grasmuur moet af en wat beplanting aanbrengen. Of de bankjes nog verder in de verf  moeten is niet bekend.

Lyvore Birkhoven Park.

In de tussen gelegen tijd, werd ook Lyvore Birkhoven Park bezocht, gepland hier werkzaamheden ten behoeve van het “voorjaars”gereedmaken van de tuin. De zon scheen lekker, mooi weer om te tuinieren, echter er was geen enkele activiteit op het gebied van NL doet te bekennen.

Het Groene Spoor

Dan maar door naar de “van Gogh”route. 2500 meter zonnebloem pitten uitzetten tussen Zandvoort aan de Eem en de Wagenwerkplaats. De opzet was en is een hele lange sliert van zonnebloemen te creëren van Eem naar Spoor. Ter hoogte van het station aan het Piet Mondriaanplein, lag weliswaar een spandoek van NL Doet in de bosschages, maar dat was dan ook de enigste herkenning van deelname aan een project. Toch uitgebreid uitgemeten in de media. Nadat de route enkele malen was afgereden, toch een opmerkelijke creaties gevonden. Nabij de lasloods op de wagenwerkplaats, was een nieuw Piet Mondriaanplein gemaakt. Daar waar normaliter de “stadsboeren”hun moestuin-bakken hadden ( vanwege enige overlast verplaatst naar de Wagenspeelplaats), zijn er een aantal moestuin-bakken blijven staan en geschilderd in de Mondriaan versie. Een fraai geheel. Mark Kino over de situatie: “gezien de vorst in de grond, word de zonnebloemroute pas in mei uitgezet. Nu hebben we bij het station de vlinderstruiken gesnoeid en hier deze bakken als Mondriaantjes geschilderd.”

Een bloeiende strook over een lengte van anderhalve kilometer ca één meter breed met zonnebloemen langs ons spoor. Stichting Het Groene Spoor.   Extra bericht: vrijdagmorgen 10 maart wordt op de radiozender NPO-5 (FM 92.90) ieder uur verslag gedaan door 2 presentatoren van dit programma. ZET DUS DE RADIO AAN!

De collega redactielid, meldt zich deze ochtend op twee locaties in de Isselt. Bij de voedselbank wordt middels NL DOET het interieur opgeknapt en in de “vork” van Isselt, Nijverheidsweg/ Argonweg wordt een natuurtuin aangelegd ten behoeve van het bedrijvenpersoneel.

Natuurtuin Isselt

De groenstrook in de hoek Heliumweg, Nijverheidsweg-Noord en Argonweg werd om 10.00 uur deze ochtend bemenst door 4 vrijwilligers (in samenwerking met 033Groen) en een groep van ongeveer 10 jonge vluchtelingen, vanwege hun vlucht, wilden zij niet op de foto. Er lag allerlei gereedschap klaar voor de klus: het maken van een natuurtuin!

Maar zoals altijd wanneer er iets opgeknapt gaat worden moet er eerst opgeruimd worden. Eerst ging men daarom dan ook met “papierprikkers” en afvalbak aan de gang, om het veld te ruimen. Er lagen al wat balen links en rechts ter belijning van een natuurpad.Ondertussen werd er in “Jip & Janneke” Nederlands met de vluchtelingen gecommuniceerd.

Eens te meer is het dan ook een heftige klus geweest om 6 bomen te planten en de plaatjes langs het pad de grond in geslagen te krijgen. Wel werd er “naar verluid” door alle deelnemers aan de actie genoten van de klus en het samenzijn.

Voedselbank

Net als bij de natuurtuin begon men ook bij VoedselFocus Amersfoort om 10 uur met klussen. De klussen die er op het programma stonden: het maken van een boekenkast van steigerhout, en het schilderen van koffiehoek, – de gang naar de kapper, en de wachtruimte bij kantoor. De klusmannen en vrouwen hiervoor waren afkomstig van Arcadis en van het “binnenwerk en buitenwerk”.

De eerste “schoonmakers” waren al klaar, waarna de “af-plakkers” aan de gangen gingen. Terwijl in de binnenruimtes de voorbereidingen voor het verfwerk in volle gang waren, waren de “timmermannen” de tekening aan het bestuderen, waarna het meten, aftekenen en zagen kon beginnen. Bloed serieus werd een en ander aangepakt. Al kwam er later ook wel ruimte voor grappen en grollen.

Onderwijl waren de “hele jaar door” vrijwilligers van de Voedselbank druk met het uitstallen van de producten, want de klanten mogen niet de dupe worden van het ge-klus. De koffiehoek kreeg een net even ander aanzien dan gebruikelijk, maar ook de koffie en de tafel stonden gewoon klaar zoals veel van de klanten gewend zijn.

De muren werden geverfd, de boekenkasten getimmerd, de wachtruimte opnieuw ingericht, en de hele boel weer keurig opgeruimd en schoongemaakt na de klus. De vele vrijwilligers en klanten zullen blij zijn met het resultaat.

Lyvore Birkhoven Park (2)

Ondanks “geluiden in de wandelgangen” was er ook in de middag geen spoor van activiteiten te bespeuren bij Birkhoven, en dat lag niet aan de snelheid waarmee u verslaggever over het terrein reed: de maximale 15 km per uur. Waarmee duidelijk werd: NL-Doet: “veel, maar soms toch even niet”.

Verslag en foto’s: Karel van Rooy en Nel Groenendijk

Gezamenlijke reportage.