Vanwege de barre weersomstandigheden en de weerwaarschuwing ‘ga niet de straat op’ is de informatiemarkt over de geplande spoorbouw op het terrein van de Wagenwerkplaats afgelopen maandag komen te vervallen.

Dat vinden we (NS Reizigers en NS Techniek) jammer, omdat de aannemer vanaf 15 december daadwerkelijk op het terrein aan de slag gaat. Daarom volgt nu informatie over de start van de bouw op het opstelterrein in de komende weken.

Aannemer BAM gaat vóór de kerst het bouwterrein inrichten. Tussen Kerst en Nieuwjaar wordt er niet gewerkt. Er wordt een tijdelijke bouwstraat aangelegd vanaf de ingang van de brandweerweg bij de spoorovergang Soesterweg naar het open terrein naast de Wagenwerkplaats, tussen het spoor en de bestaande geluidswal. Daar komt ook de hoofdtoegang tot het bouwterrein, waardoor we er voor zorgen dat de overlast voor de buurt wordt beperkt.

Vanaf begin januari 2018 zal BAM op twee plekken tegelijk starten met de aanleg van nieuwe sporen en bovenleiding, zowel op het huidige NS opstelterrein bij het gebouw van de Wagenwerkplaats, als wel op het emplacement van ProRail.

De werkzaamheden zullen totaal drie maanden in beslag nemen, ijs en weder dienende is het werk eind maart gereed. Het terrein zal vanaf april worden gebruikt voor het tijdelijk opstellen van treinen. Er zal géén technisch onderhoud aan de treinen worden uitgevoerd. Voor wat betreft het gebruik van het terrein als opstelruimte, verwachten we 2 treinen per week aangeboden te krijgen. Treinen zullen enkele keren per jaar groepsgewijs het terrein weer verlaten.