Soesterkwartier 7 september 2018, Studio FCG aan de Soesterweg 452 wordt gereed gemaakt voor de 5e editie van de Wijkquiz Soesterkwartier. De quiz en uitvoering die in steeds meer steden wordt uitgevoerd. Het concept is simpel:  Schrijf je in als straat en doe met in ieder geval met 2 of meer personen mee. Ontwerp als straat ook zelf een vragenronde. Voorts is een doses gezelligheid, saamhorigheid, enige mate van kennisniveau en teamspirit, nodig.

Op de 5e editie hadden zich ingeschreven, teams uit de Ligusterstraat, Merwedestraat,Soesterweg, Lekstraat en Dollardstraat . Een iet wat magere opgave, daar de Papaver en Amstelstraat, voorheen altijd aanwezig, niet mee deden. Niet wegnemend dat het weer een doldrieste avond zou worden. Te beginnen bij de gastheer Bernard van Gellekom, die behoorlijk onder de bultjes zat, mogelijkerwijs had hij de vragen al gezien.

Martijn Wijnberg, organisator en motor achter de wijkquiz, begroette een ieder persoonlijk, zich verontschuldigend voor de afwezigheid van zijn vaste assistente Carla( ziek)  die Mart “Incognito”  met enige voortvarendheid overnam.

5 teams, dus ook 5 ingediende ronde’s van die team met voorts de door de organisatie opgestelde rondes.

De eerste ronde, betrof het herkennen, of  omschrijvingen van insecten. Van wesp tot onzelieveheersbeestje , de vragen waren best lastig. De getoonde afbeeldingen laten alleen de vragen zien. Antwoorden zijn auteursrechtelijk beschermd, daar bepaalde onderwerpen in meerdere steden worden gebruikt. Met name de vraag wat zijn de kenmerken van een insect, was best moeilijk te beantwoorden. De beestjes lijken zo op elkaar. En om het wat moeilijker te maken, ook een vraag over exotische insecten. De klap op de vuurpijl, was toch wel het testen van de kennis over de meelworm, vitamines, proteïne en eiwitten kwamen aan bod. De ultieme kennismaking is dan natuurlijk het uitdelen van bekertjes met meelwormen ter consumptie. Het opeten leverde ook nog eens extra punten op.

Dat er in de Merwedestraat veel vlinders voorkomen, is nu wel duidelijk. De ronde vragen over vlinders, allen gefotografeerd in het SK passeerden de revue. 10 vragen met 10 verschillende vlinders. Zeer educatieve vraag dus.

Hoe goed kennen we onze buren, was een volgende ronde. Maar dan niet onze naaste buren maar de buurgemeenten waar Amersfoort aan grenst. Specifieke vragen over Baarn/Soest/ Spakenburg en Nijkerk over de typische gebruiken aldaar. Het Koninklijk huis of vreemde uitspraken in dialect, een verrassende vragenronde. Het werd een beetje gokken voor de juiste antwoorden.

Opgemerkt wordt dat gedurende de gehele Wijkquiz, de deelnemers zich konden voorzien van versnaperingen. Koelkasten vol met gerstenat en gegist druivensap waren beschikbaar Een eigen financiële bijdrage kon men kwijt in een ijsemmer. ( Met dank aan Bernard en Ingeborg).

Na een pauze werd de “Doe”opdracht in werking gezet, genaamd olifantenhuid. Of te wel hoeveel wasknijpers kan men verdragen aan oor en ogen/lippen. Buiten dat het een wonderschoon gezicht was, om een aantal mensen met wasknijpers aan hun oren/ogen/mond te zien, moet er toch een grens bereikt zijn waarop het echt pijn gaat doen. Naar verluid was 16 wasknijpers het winnende aantal.

Muziek en dans: De organisatie had op muziek gebied een mix van vragen bedacht, waarbij verschillende dansstijlen en muziekuitvoeringen werden getoond. Aan het eind de vraag, zet ze even in de goede volgorde neer. Of een ballet vraag, of van een bekend jazz duo, de vraag hoe heet de pianist. Enig denkwerk was wel noodzakelijk hier  en de animatie over de B’Gees mag wel als zeer geslaagd worden aangemerkt.

 

Een steeds terugkerend item, is petje op/ petje af. Er worden vragen gesteld van verschillende aard, waarbij afwisselend de keuze gemaakt moet worden uit twee gegeven antwoorden. Petje op, kiest men de goede, petje af de verkeerde. Een hilarisch gezicht, niet alleen al door de meegebrachte hoofddeksels, variërend van ijsmuts tot sombrero, of  pet dan wel een heel klein frutseltje. Na een aantal vragen bleven er een paar deelnemers over, Ook die werden weer verrast met bijzondere vragen, allen betrekking hebbende op gebeurtenissen op 7 september, maar dan door de eeuwen heen. Zoals “wanneer stopte ja zuster nee zuster.  Of vragen over de watersnoodramp in Zeeland. Leerzaam en leuk en er bleven stug 2 deelnemers de goede antwoorden kiezen. Dus kregen beide straten de punten

Langzaam tekende zich ook de strijd af tussen de Ligusterstraat en Merwedestraat. Het zou er om gaan spannen.

Een mooie ronde van de Ligusterstraat en wel toepasselijk. “Noem de heesters in het Soesterkwartier, gevolgd door een serie afbeeldingen van struiken en één van ene …… Heesters. Prachtig in beeld gebracht en velen worstelden met de namen. Wel duidelijk was dat er straatnamen waren genoemd naar de diverse soorten heesters, dus stratenkennis kwam van pas.

De finale: De puntentelling wordt gedaan, het gaat zelfs om halve punten tussen Liguster- en Merwedestraat. Spannende momenten doen zich voor en het zou nog drastischer worden.

De 5e editie van de Wijkquiz en winnaar van de 5e “Zegevierstraat” zou worden, met een half punt verschil, de Ligusterstraat.  De uitslag:

Lekstraat derde
Merwedestraat tweede

Ligusterstraat eerste…

Maar Floor Visser greep de microfoon met de woorden dat een ander team had bij de  antwoorden een antwoord goed gerekend wat wij als fout beschouwden….   zodat ze feitelijk niet een halve punt te kort kwamen maar met een halve punt de winnaars waren…
Deze respectvolle biecht koste hun dus HET bordje in hun straat waar alle strijd om gestreden is… en dus werd de uitslag gecorrigeerd in:

Lekstraat derde
Ligusterstraat tweede
Merwedestraat eerste…


En het feestje barstte los…

De volgende Wijkquiz is 25 januari 2019.

Verslag Karel van Rooy

Fotoverslag klik hier.