DSC_7858In september 2015 werd gestart met het “fitness” programma Fit in 12 weken. Met de bedoeling dat de mensen die weinig tot geen dagelijkse bewegingen deden, aan deze tak van “sport”te krijgen. Vooral ouderen werden gestimuleerd om mee te doen. In diverse disciplines  werden activiteiten georganiseerd door SRO / de Buurtsport coaches, Lonneke Lavrijssen , Wijkleerbedrijf, Bewonerscommissie Puntenburg en Lyvore.

Men begon met 0 deelnemers en gaandeweg het programma bekend werd gemaakt,groeide het aanta naar zo,n 55 deelnemers. Het line dance in Puntenburg was daar een goed voorbeeld van. Deze dans groep werd een groot succes.

Inwoners van het Soesterkwartier die 55 jaar zijn en ouder, zijn 28 september 2015 welkom bij de informatiemarkt over het programma ‘Fit in 12 weken’. De informatiemarkt wordt gehouden tussen 14.00 en 16.30 uur in Woonzorgcentrum de Puntenburg (Puntenburgerlaan 100).

DSC_245714 december 2015, werd een nieuwe ronde gestart en gekeken naar het resultaat van de vorige. Wethouder Buijtelaar kwam zelf ook kijken en deed mee met de fitness test. Zie betrokken artikel. Het bleek toen al dat de animo voor ouderen erg groot was.Temeer daar de gemeente alle bewoners, boven een bepaalde leeftijd had aangeschreven en had gewezen op deze “beweging’s”activiteiten op diverse locaties. Het programma Fit in 12 weken, bleek een succes en het aantal van 55 deelnemers werd verdubbeld.

CSC_7865In Puntenburg was de Vijverzaal weer omgebouwd tot “fitness” test zaal waarbij het de bedoeling was, dat de reeds deelnemende “sporters”  de fitnesstest nog een keer zouden doen om het verschil aan te kunnen geven van een eerdere test. Tegelijkertijd kwamen er steeds meer “nieuwe “mensen om de fitness-test te doen.

Het was duidelijk zichtbaar. Je kon gevoeglijk aannemen dat de “ouderen” die monter en met een stevige pas binnen kwamen degene waren die al een tijd aan het programma mee deden. De nog wat schuchtere en schuifelende mensen de tafel van de inschrijvingen zocht. Voorwaar een  tastbaar resultaat.

DSC_4077In gesprek met Lonneke Lavrijssen (‎projectleider KVVA, meer dan voetbal, kind- en jongerencoach), vertelde zij, dat inderdaad het aantal deelnemers nu 110 was en zelfs het Koersbal dat nu gespeeld werd, weer nieuwe leden had gekregen. Als een van de voorbeelden wees zij naar een oudere man die juist de fitnesstest deed. Deze man is door zijn vrouw gestuurd. Eigenlijk wide hij net mee doen. Nu na de tweede ronde ook te zijn doorgelopen, doet hij wekelijks aan 3 activiteiten mee, is zijn gezondheid sterk verbeterd en oogt hij ook bijzonder fit en vrolijk. Dit is het resultaat van het gevoerde programma. Het heeft er ook toegeleid dat die man, die als hobby werkt met “folie in Lood” komende week in zijn sportgroepen, daar weer een presentatie gaat geven. Zie hier een leuke bijkomstigheid.

DSC_7832Lisanne Huijzendveld /buurtsportcoach  en ook zeer actief in dit programma deelt de mening van Lonneke. Van de zijde van SRO is er ook een aantal activiteiten georganiseerd in de Nieuwe Sleutel en de andere gymnastieklokalen.

Een greep uit de sportieve zaken: er bestaan inmiddels twee wandelclubs: een groep Dansmix, net opgericht de groep “fit met plezier”, Koersbal, sport en spel in Gymnastieklokalen en een groep Line dance.

Terwijl Lonneke met de “gezonde hapjes rond gaat, doen de “nieuwe” leden hun best de fitnesstest te volbrengen.

DSC_7837Zo’n 40 mensen bezochten deze middag in Puntenburg deze test`en zoals een van de al langere deelnemers opmerkte: 5 juni is de Marathon in Amersfoort en gerenommeerde lopers zoals Haile Gebrselassie hebben al afgezegd omdat wij ook mee doen.

Kijk dan heb je wat bereikt.

Voor nader informatie kunt u terecht bij Lisanne of Lonneke

Verslag en foto impressie Karel van Rooy