Amersfoort 15 maart 2017. Het Soesterkwartier kent al enige jaren een Kinderwijkraad, die zelf een landelijke bekendheid heeft. In navolging van het Soesterkwartier is er in Leeuwarden en Lelystad ook een “raad”opgericht.

Reden voor Mediagroep EVA eens kennis te maken met de Kinderwijkraad en het Jeugd Persbureau van de Wijkwebsite. Daar binnen het  Jeugd Persbureau nog een aankomend jeugd journaliste zich moest kwalificeren middels een examen, kwam het bezoek van EVA goed uit.

Daar waar normaliter Joop de Keijzer de interviews afneemt, met Peter Havens achter de camera, kon Joop vandaag thuis blijven. Als interviewster werd deze maal het Jeugd redactie lid, Nova Hofland naar voren geschoven. Haar werd afgelopen maandag  de opdracht verstrekt om de Kinderwijkraad te interviewen over het onderwerp “Pesten” hetgeen in hun programma staat.

Niet wetende dat dit tevens haar examen voor de redactie Soesterkwartier.info was, heeft ze thuis de mogelijke vraagstellingen geoefend. Voor deze speciale gelegenheid, werd de opname gepland in de RESET aan de Plataanstraat. Aan de Wijkmanager Niko Paap, werd verzocht, of hij bereid was tot het certificeren van Nova, mocht ze slagen.

Woensdag 15 maart, 14.30 was het dan zo ver. De camera’s klaar, publiek klaar en de Kinderwijkraad verwachtingsvol over de interviews. Nova had er voor gekozen om afzonderlijke interviews te doen vanaf “de bank”. Na wat inspreek oefeningen, was het even nodig te werken met de Autocue. In dit geval werd achter de camera een vel papier omhoog gehouden met de tekst. Na een paar keer oefenen, ging het verder vlot af.

Ook alle leden van de Kinderwijkraad, mochten zich even voor de camera presenteren. Hierna werd de “studio”setting gemaakt met de tweezits bank als de plek voor de interviews. Delana beet de spits af en beantwoorde de eerste vragen over “pesten”. De vraag van Nova “wat is volgens jou pesten”, werd vlot beantwoord. Lisette was goed op de hoogte van hetgeen de Kinderwijkraad aan Pesten deed en zowel de interviewster als de geïnterviewde hadden een levendig gesprek.

De collega van Nova, van het Jeugd Persbureau, Salim nam ook plaats op de bank, zodat Nova ineens een “collega”aan het bevragen was, over de vraag,”wat doen scholen aan pesten”. Salim kon in ieder geval een breed antwoord geven.

Gaande deze “talkshow” werd duidelijk dat de Kinderwijkraad meer onderwerpen in haar portefeuille had . Mendy en Emmy wilde wel bevraagt worden over de Natuurspeelplaats, gelegen op de Wagenwerkplaats.

Inmiddels was ook de Wijkmanager gearriveerd en werd alles verplaatst naar de “redactie”ruimte in de RESET. Na nog wat “shoots”van EVA, werd het tijd om Nova te vertellen dat ze zojuist examen had gedaan voor de Jeugdredactie Soesterkwartier. De mededeling op zich liet haar wel even schrikken, maar het geruststellende was wel, dat ze geslaagd was. Aan de Wijkmanager was de eer weggelegd Nova te voorzien van het Certificaat van de Wijkwebsite redactie.

Niko Paap, nam nog even kort de opvallende zaken door die zich in de opleiding van Nova hadden voorgedaan. Het letterlijk nemen van een “close-up”van Sinterklaas, waarbij de camera in de baard van de sint zat. Maar ook het zelfstandige interview door nova met Staatssecretaris. Jette Kleinsma werd geprezen.

Onder luid applaus werd hierna het certificaat  “officieel” aan Nova uitgereikt. De redactie is weer een journalistieke collega rijker, die samen met Salim de “jeugdzaken” behandelen.

De Kinderwijkraad had er zin in en gezamenlijk werd er verder gediscussieerd over de Natuurspeelplaats.

De door Mediagroep EVA gemaakte opname zal verder bewerkt worden. De afzonderlijk gemaakte foto,s van de kinderen, zijn aangeboden aan de Kinderwijkraad.

De foto,s ten behoeve van het examen van Nova, zijn onderstaand zichtbaar.

Verslag Karel van Rooy

Foto impressie