46579716

De bewoners van de Dollardstraat hebben afgelopen week 44 zonnepanelen op hun daken gekregen. Dit maakt onderdeel uit van een project waarbij de Alliantie in totaal 364 zonnepanelen op daken plaatst van appartementencomplexen in Amersfoort, Almere, Amsterdam en Gooi en Vechtstreek. Directeur van de Alliantie Koos Koolstra: ,,De opgewekte zonne-energie gebruiken we voor de gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw.”
Voor het plaatsen van deze zonnepanelen werkt de Alliantie samen met de organisaties Do The Bright Thing en KiesZon®. Dat laatste bedrijf investeert in de zonnepanelen, zorgt voor de exploitatie en plaatst ze op de daken van gebouwen van de Alliantie. De opgewekte zonne-energie dient voor de stroomvoorziening van de collectieve voorzieningen. Het is de eerste keer in Nederland dat een woningcorporatie met andere organisaties een grote overeenkomst voor zonnepanelen afsluit. Het is ook het eerste zonnestroomproject van deze omvang dat zonder subsidies tot stand komt. Uiteindelijk leveren de panelen 1 megawatt zonnestroomvermogen, voldoende om 1618 LED lampen een jaar lang te laten branden.
Zonnestroom is een duurzame vorm van energie. De opgewekte zonnestroom wordt deels gebruikt voor de collectieve voorzieningen van de gebouwen. Bijkomend voordeel voor de huurders is dat ze de garantie krijgen dat de servicekosten voor stroom de komende 15 jaar niet boven een bepaald niveau stijgen. De rest van de opgeleverde energie wordt teruggeleverd aan het net. KiesZon® kan hiermee de investering en exploitatie bekostigen. De Alliantie betaalt KiesZon® uitsluitend voor de daadwerkelijk opgewekte hoeveelheid zonnestroom. Mochten de panelen onvoldoende rendement leveren dan ligt dit risico volledig bij KiesZon®.
Na vijftien jaar gaat de zonnestroom-installatie over naar de Alliantie. Koos Koolstra, directeur van de Alliantie, over dit project: ,,Geweldig dat we onze huurders zonnestroom kunnen leveren voor de liften en trappenhuizen. Zeker via deze nieuwe financieringsconstructie waarbij wij als corporatie niet zelf hoeven te investeren, maar wel zonnepanelen op onze daken hebben.”

 

Bron: stadamersfoort.nl