DSC_4304Het vervolg van 21 januari 2015. Samenwerkplaats, de werkgroep Noordewierweg en de WAS.

Hoe was het ook al weer. Er is hard gewerkt is aan de realisatie van het Haalbaarheidsplan  Soesterkwartier en Noordewierweg. Deze  plannen, met als basis de invoering van de wijkeconomie en van daaruit de vervolg stappen nemend. Was daar de presentatie op  3 februari 2015 in de Observant. Een indrukwekkende presentatie waarvan op de wijkwebsite verslag is gedaan.

Toch was er nog een klein probleempje blijven hangen over de winkeliersvereniging en de organisatie van de Zomermarkt. Er waarde een soort “spookje”rond. Het geloof, de Spirit, het vuur en elan, lag ergens  in een leeg winkelpand te wachten. Het werd tijd voor een beetje groeiwater, of misschien wel wijwater.CSC_4329

Op facebook werd het vuur weer aangewakkerd, schouders er onder en positief aan de slag gaan, anders is het Soesterkwartier rijp voor de sloop. De geschreven woorden van Theo de Swart werden gedeeld en gedeeld. De oproep om heden 11 februari 2015 naar de Nieuwe Sleutel te komen, kreeg een inhoud .

De WAS  vorige week nog met 17 leden stijf en stram. Nu 22 leden die vol gas er tegen aan willen.

ZOMERMARKT die gaat er komen.

Tussen 19.30 en 20.00 uur werd de Nieuwe Sleutel bevolkt, door de vele bekenden. Arend Jan Pleizier, Henry de Gooijer, Esther van Zetten, Joke van Burgstede . Muziekinstallatie Jan ( van Blinde Ed). Gerben van het Evenementenbureau, Hennie van de  Zuidwind van Nimwegen, Patricia van “De Salon , Lianne van de dienst SRO, Johns gehele Dierenwinkel,  Theo en Conny  Swart, de Apotheker zelf, Henk Klein Teeselink,  Iris Douma ( FabLab)  en namens de redactie Nel Hazelaar en ondergetekende. En nog meerdere actieve belangstellende.

DSC_4315Na een korte inleiding van Arend Jan over de wijkeconomie , de bijbehorende dingen die dan ten aanzien van de nieuwe Floreyn geregeld dienen te worden, kwam het aanbod. Hoe kunnen wij als Duurzaam Soesterkwartier behulpzaam zijn bij de invoering van a, de Floreyn en b, de Zomermarkt op 4 en 5 juli.

Wel dat was niet tegen dovenmansoren gezegd. In korte tijd kwamen er redelijk veel voorstellen en varianten vanuit de aanwezigen. De schip was losgetrokken  en een kleine storm brak los. De onderwerpen. “Krijgen we de hele Noordewierweg van voor naar achteren vol met kramen. Gerben dacht problemen te krijgen met de hulpdiensten als alles afgesloten zou worden. Vanaf de Merwedestraat tot aan Hakze zou wel doenlijk zijn. Waar komt de kleedjesmarkt en tot waar loopt dat door.  Betalen we alles met de Floreyn en hoe komen we aan die pegeltjes. Kunnen Sport en Spel een gedeelte van de NW weg inruimen voor hun activiteiten. Er komt een Karoke achtige wedstrijd, waar ?? .Kunnen ZZP.rs ook terecht om hun ondernemerschap te laten zien. Komt er een Wijkbrede Barbecue. Is er na twee dagen Zomermarkt een plaats waar de organisatie kan na praten ( borrelen).DSC_4312

Voorzitter Theo kon alleen maar waarderen dat er zoveel positieve reactie kwamen

Na al deze reacties/ voorstellen/ plannen te hebben afgewogen zijn er zeer concrete zaken afgesproken. Al de volgende zaken zijn in werkafspraken vastgelegd.

1 De Zomermarkt is op 4 en 5 juli 2015. Aanvang 10.00 uur tot 17.00 uur en op zondag aanvang 12.00 uur tot 17.00 uur.

2 Het  evenementenbureau draagt zorg voor de indeling/ verhuur/ plek van de kraampjes vanaf  de Rijnstraat tot aan Mon Papillon. Het resterende deel van de Noordewierweg wordt opgevuld met een kleedjesmarkt tot aan de Speeltuin, die met een gelijkwaardig programma aansluit op de Zomermarkt.

3 Sport en Spel van de dienst SRO komen demonstraties geven dan wel sportles geven. ( Lianne en Arend Jan Pleizier).

4 De konijnen Fok/ hamsterbak vereniging wordt gevraagd ter plaatse een opstelling te maken.

5 Muziek op het plein. Is geheel toebedeeld aan Esther van zetten en het muziekteam uit de Ligusterstraat. De Reset zal fungeren als oefenruimte.

6 : ZZP’s. Er zijn in totaal 500 van deze zelfstandige en Henry de Gooijer gaat ze allemaal vragen om hun organisatie/werk te demonstreren op de zomermarkt.

7 Kleedjesmarkt. Conny  Swart. Inschrijven kan vanaf morgen hij Mon Papillon. ( + Joke v Burgstede)

8 Er komt een Wijk Barbecue, begrenst op 100 bewoners. Inschrijving/plaats en kosten worden uitgewerkt. Mogelijk bij de Verkeerstuin op de Wagenwerkplaats.

9 Er zal een manier worden geschapen om vooraf via de winkeliers zegels of spaarpunten te verzamelen om alvast te sparen voor Floreynen .

10 Via de scholen zullen ook stempelkaarten/ deelnemersvakjes worden uitgereikt waarbij de kinderen bij een volle kaart weer een tegenprestatie krijgen.

CSC_4328Daar waar bij aanvang  van de bijeenkomst nog wat onwennig gekeken werd, is de stemming en sfeer om 21.15 geheel in het teken van DOEN.

De verschillende groepjes die bovenstaande gaan uitwerken, komen  5 maart  weer bij elkaar om het programma te verfijnen. Plaats van handeling wordt nog bekend gemaakt.

Het officiële gedeelte werd hiermee onder dankzegging afgesloten. Ik kleinere kring werd nog een tijdje nagepraat.

Verslag en foto,s Karel van Rooy.