Puntenburg 30 augustus 2017. De wekenlange voorbereiding voor de Wijktafel Syntus gaat van start. De bestuurlijke zijde is voorzien van 3 tafels en 5 microfoons. In de zaal worden nog eens 3 interruptie microfoons geplaatst. Het geeft een professionele aanblik. Laat de gasten maar komen.

De Vijverzaal vult zich rond 19.30 met vele inwoners uit het Soesterkwartier, politici van diverse pluimage; Provinciale staten; Raadsleden; lokale bestuurders/ netwerkers en afgevaardigden van Syntus.

Altans dat was het gewenste beeld, wat vooraf bij het organiseren van deze Wijktafel voor ogen lag. Aan het aantal uitnodigingen heeft het niet gelegen. Ook de inventarisatie van het aantal klachten over Syntus en het opheffen van de zondagse ritten door het Soesterkwartier, waren duidelijk. Hoe keren we de neergaande spiraal van ons busvervoer in de wijk.

Uit bovenstaande mag al blijken dat het aantal geïnteresseerden en dan met name de vele klagers over de busmaatschappij het aan de organisatie overlieten en schitterden door afwezigheid.

Niet wegnemende dat er van de professionele genodigden toch een aantal mensen waren gekomen.

Jan Herman Koller, voorzitter van de Stichting Amersfoort West, opende ( nadat de zaal wat  anders  was ingedeeld) deze Wijktafel. Een welkoms woord voor, de genodigden; Wethouder Hans Buijterlaar;  Syntus als toehoorder ?; Proviciale Staten Utrecht, leden van de SP / D66 / Groen Links/ PVDA / Actief / en christen Unie. Een 5 tal bewoners van Puntenburg en vanuit het Soesterkwartier Joke Sickmann / Nel Groenendijk en Wim Speltie. Met als laatste Henry de Gooijer als Buurtnetwerker.

In zijn aanhef, memoreerde Jan Herman, dat de recent gehouden enquête over de leefbaarheid in het Sk, toch wijzen op datgene wat al enige tijd als “negatief”wordt ervaren. Van de 100 % antwoorden, bleek dat 44 % “sociale eenzaamheid” een probleem in de wijk vindt. 47% vindt de sociale samenhang tussen inwoners belangrijk. En mobiliteit wordt als zeer belangrijk ervaren.Veel mensen geven aan, liever niet op de fiets te gaan i.v.m. de hoge snelheden van auto’s op de Noordewierweg. Of het lopen s’avonds vanaf het station niet meer veilig vinden en er dus geen bus rijdt.

De uitslag is dan ook steekhoudend voor de wijze van vervoersaanbod, waarvan men in het SK vindt dat dit niet juist is.

Inventariseren

Een rondje langs de aanwezigen:  “Ik kan niet meer naar de stad, wel heen, maar niet terug; Ik kan niet bij de huisarts komen. De omgekeerde volgorde van route halverwege de dag, geeft voor menigeen problemen, of om ergens te komen, of om weer thuis te komen. Bewoners van Puntenburg die naar Birkhoven moeten, kunnen niet terug, tenzij via de lange route. Niet alleen senioren worden benadeeld, ook jonge  moeders met kinderen die naar de kinderopvang gaan. Dat wordt lopen s’middags. Woon je aan de zijkant van de wijk ( Dollardstraat of Soesterweg) de keuze van bushalte is essentieel , of je ergens op tijd komt. Geen busverbinding meer op zondagen, de lijn wordt geschrapt.

Het merendeel van de sprekers vindt dit schandalig. Bezoekers van Puntenburg, of Birkhoven ( Lyvore) moeten vanaf het station lopen. Mensen blijven thuis,  vanwege het ontbreken van een goede busverbinding. De zondag is verplicht thuis blijven. Joke Sickmann gaf nog eens weer, hoe zij in de avonden naar vergaderingen gaat, heen met de bus en terug vraagt ze aan de aanwezige raadsleden om een rit naar huis, omdat er geen bus meer rijdt. Service moet leidend zijn en niet het rendement.

Samenvattend: Het wisselen van route halverwege de dag is voor velen een probleem. s’avonds nog op stap geeft geen garantie meer voor de thuiskomst.  . Het feit dat hiermee mensen in eenzaamheid” belanden werd nog eens beaamd door de sprekers. En zoals een der rolstoelgebruikers meldde. Ik ben nu volledig afhankelijk of iemand me ophaalt en weer thuis brengt, anders kom ik niet meer buiten.

Een pleidooi werd gehouden juist vanwege het feit dat mensen langer thuis blijven wonen. Een hoge mate van zelfstandigheid houden/ hebben en mede afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

Vraag en antwoord:

Bart Meyers Syntus: verklaard dat geconstateerd is dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de bus in het Soesterkwartier. Legt uit hoe de bus nu rijdt en er dus wel degelijk een bus rijdt. Geeft aan dat de bus door de week langer door blijft rijden. De zondag blijft geschrapt. En en ander heeft ook met het toebedeelde budget te maken. Om kosten te besparen is/wordt er gesneden in de buslijnen.

Reactie: Waarom gaat lijn na 19.00 uur nog door de Isselt heen, er zijn geen scholieren en werknemers. Logisch dat er lege bussen rijden.Volstrekt doelloos.

Jan Herman, parafraseert de stelling, hoe kan het anders. Promoten ??

Bart Meyers Syntus: Begrijpt dat mensen de bus gaat mijden als de verbindingen minder worden. Het wordt een vicieuze cirkel  Juist nu we de bussen langer laten rijden, hopen we meer mensen weer in de bus te krijgen.

Joke Sickmann houd een stedenbouwkundig pleidooi. De nieuwe wijk op de Wagenwerkplaats, de toekomst: De verkeersknip Soesterweg. Men moet vooruit kijken en dingen nu goed plannen. Geen korte termijn dingen.

Bas van Oord, denkt dat het probleem bij de Provincie hoort. De aanbesteding zou verkeerd kunnen zijn getuige het commentaar op lijn 1.

Rob van Muilekom :Er is aanbod gericht aanbesteed of juist vraag gericht. Het laatste blijkt het geval, misschien omdraaien dan werkt het wel.

Willie Wagenmans: zoek uit welke categorie mensen er reizen en pas het vervoer aan. Dan kan met een buurtbus/ regiotaxi of anders. In Leusden loopt nu een proef. Maak maatwerk van je busvervoer.

Jan Herman: het Soesterkwartier zou dus een inventarisatie moeten doen. Herhaald even de reden van deze avond en de resultaten van de wijkenquête.

Wiliam Holsma, is er alternatief vervoer en wordt er gebruikt van gemaakt.

bewoners” Ja, taxi is duur, buurtbus is er niet” enige verontwaardiging over dit soort oplossingen. Toegankelijk van de bussen voor rolstoelers is een bekend gegeven.

Opmerkingen: Start een buurtbusje op zondag. Wat kan het WBT/ Buurtnetwerk doen.!!

Desiré Steenbeek, hoe komen de mensen u op zondag bv in de kerk, of in Lyvore Zorggoed. Dat is niet meer mogelijk.

Nel Groenendijk: De maatschappij verlangt dat ouderen langer thuis blijven, zelfstandig zijn, echter ze worden opgesloten, omdat er geen vervoer is. Zij is tegen de verschillende soorten van vervoer. Houd gewoon 1 soort vervoer.

Rob van Rob van Muilekom: Voorstel om lijn 72 van Soest door het Sk te laten rijden. Syntus, zal het onderzoeken, afwegende hoeveel nadeel de Soester heeft t.o.v de voordelen Sk. Het Dierenpark zou dan niet bediend worden.

Hans Buijtelaar, politiek gezien, een collegebrief heeft verzonden, niet blij te zijn met het opheffen van lijn 1. Zou adviseren lijn 1 nog een tijdje te laten rijden op zondag en ondertussen de buslijn te promoten onder de bewoners.

Syntus: promoten is belangrijk. Hoe meer mensen in de bus hoe meer geld.

Karel van Rooy: Men gaat volledig voorbij aan de Sociale/maatschappelijke  plicht om goed busvervoer te onderhouden, Commerciële redenen mogen geen middel zijn.

Henry de Gooijer, herhaald de belangrijkheid van busvervoer. het zal dan ook een prominente een plek krijgen in het Wijkplan 2018. Het Wijkplan is en wordt heilig, dus ook datgene wat er in verwoord staat. Vervoer is dus essentieel.

Afsluitend:

Buslijn 1 handhaven de komende tijd, desnoods met een lagere bezetting. Ondertussen de lijn meer promoten.  Agenderen bij het college Amersfoort dat dit probleem er is ( hoort thuis bij de Provincie i.v.m. de aanbesteding>> is al gedaan<<). Het Wijkbewonersteam actief communiceren over lijn 1. Onderzoek buslijn 72 door de wijk laten gaan.

Sprekers deze avond:

Rob Smulders, fractie provinciale staten

Willie Wagenmans, woordvoerder provinciale staten. .

Hans Buijtelaar, Wethouder Amersfoort.

Astrid van den Aker. Gemeente Amersfoort.

Dillian Hos, Groen links.

Desire Steenbeek :Actief politiek

Jacques Happe D66

Astrid van den Akker,woordvoerster  gemeente Amersfoort

Gert van Kempen woordvoerder provinciale staten

Meyers woordvoerder Syntus

Henry de Gooijer. Buurtnetwerk.

Joke Sickmann, Soesterkwartier

Nel Groenendijk, Bomenbuurt

Karel van Rooy, redactie.

Bewoners Puntenburg

Om 21.00 uur was deze Wijktafel officieel weer teneinde.

Met dank aan de Bewonerscommissie Puntenburg/ Koks Mediair.

Redactioneel: De meest simpele oplossing zou zijn, een busverbinding vice versa, Station- Birkhoven vv.  Of onderzoek een nieuwe extra, lijn Station- Dierenpark- Soesterkwartier-Stad – Station vv. Het geschetste beeld, als omschreven, zal de WMO geen goed doen. Meer ouderen thuis in eenzaamheid is geen optie. En de mensen die door de omgekeerde rijrichting, verstoten worden van goed busvervoer. De conclusie mag dan ook zijn: Syntus wijzig de huidige ( niet rendabele) route van lijn 1. Blijft 7 dagen per week busvervoer aanbieden. De sociale en maatschappelijk functie van goed busvervoer mag niet afhankelijk zijn van de aanbesteding.

Verslag en foto,s   Karel van Rooy.