Logo-WBT1-150x150De raadsverkiezingen komen er weer aan en dat betekent dat we weer mogen gaan stemmen !

Weet u al welke partij op uw stem mag rekenen ?

Het WBT Soesterkwartier wil u graag helpen om een weloverwogen keuze te maken en organiseert daarom op 13 maart 2014 een speciale wijktafel politiek.

Het WBT heeft (potentiële) raadsleden uit het Soesterkwartier uitgenodigd om hen door u aan de tand te laten voelen over hun zienswijze op en plannen voor Amersfoort en in het bijzonder ons Soesterkwartier.

Er zullen in ieder geval 4 belangrijke thema’s aan de orde komen, te weten:

* Het voortbestaan van : de Nieuwe Sleutel”;

* De verkeersveiligheid op de Noordewierweg en de rotonde;

* Senioren en zorgcentrum Puntenburg;

* Het Winkelaanbod in onze wijk.

Daarnaast kunnen natuurlijk ook andere onderwerpen besproken worden.

Het WBT heeft Rob Lampe bereidt gevonden om de avond in goede banen te leiden.

De Wijktafel politiek zal gehouden worden in de Emmaüskerk en begint om 20.00 uur.

Om 21.30 zal de avond worden afgesloten met een drankje.

Tot ziens op onze bijzondere wijktafel politiek op 13 maart 2014.

René van ’t Hooft

Voorzitter Stichting WBT Amersfoort West