di 28-01-2014 Sloop boerderij Dirk 7 Isselt AmersfoortAlweer erfgoed dat ons tussen de vingers is geglipt. Dit mag nooit meer gebeuren. Het WBT Soesterkwartier had bezwaar gemaakt, maar had geen schijn van kans en is er dan ook niet in geslaagd om de boerderij te redden. Begin maart gaan René van ’t Hooft en ondergetekende op het gemeentehuis tijdens een hoorzitting uitleggen waarom Isselt ook voor het Soesterkwartier en de Soesterkwartierders ontzettend belangrijk is. Laten we de rijen sluiten. Het Wijkmuseum heeft besloten om in september ter gelegenheid van de Open Monumentendagen en in oktober (maand van de geschiedenis) aandacht te besteden aan de Birkt. Ik kan u vertellen dat alle oud Soesterkwartierders die deelnemen aan de Klassengesprekken in het Wijkmuseum goede herinneringen hebben aan de Birkt. Kent u ook zulke mensen? En heeft u verhalen. Geef belangrijke informatie aan mij door. Het wijkmuseum doet er iets mee. (De foto is ons ter beschikking gesteld door Saskia Berdenis van Berlecom)

De klassengesprekken in het Wijkmuseum. A.s. zaterdag 22 februari 15.00-16.00 uur is de Nieuwe School aan de Dollardstraat aan de beurt. Aangezien de school in 1956 is geopend zijn alle 56+ oud leerlingen van harte welkom . De week daarop (zaterdag 1 maart) wordt er aandacht besteed aan alle kleuterscholen in de buurt. Er zijn zoveel kleuterklassen op zo veel verschillende lokaties geweest, dat het wijkmuseum alles maar in één keer meeneemt.

De Wijkwebsite vraagt uw aandacht. Wist u al dat we zo’n rijk gevarieerde website in de wijk hebben? Ook met berichten over datzelfde wijkmuseum. http://www.soesterkwartier.info

Tevens op de website van de wijk de spelletjesmiddag/avond – ook op zaterdag 22 februari in de Nieuwe Sleutel van 17.00-20.00 uur. Echt leuk. Dit keer met (gratis) eten. (De nieuwe Sleutel, u weet wel dat buurthuis dat niet dicht mag. Wij als Soesterkwartierders gaan de nieuwe Sleutel helpen. Het buurthuis staat op het binnenterrein einde Noordewierweg ingang voorbij de Asterstraat.

Het WBT organiseert weer een Wijktafel. Op 13 maart a.s. in de Emmaüskerk. Zet de datum vast in uw agenda. Dit keer gaat het over de politiek in Amersfoort! Nader bericht volgt.

Op 19 maart zijn er verkiezingen. En wie van u heeft een uitnodiging gekregen voor het gesprek van de G1000 op zaterdag 22 maart in de Rijtuigenloods? Ik ben reuze benieuwd of u gaat meedoen!!!!

Tot slot. Het Bewonersweb organiseert in Amersfoort een conferentie voor bewoners in heel Amersfoort. Dat is al op 4 maart a.s. in de Hogeschool Utrecht aan de Rotonde. Misschien vindt u dat het niet klopt met al die bezuinigingen in de zorg. Misschien wilt u daar iets aan veranderen. Er is meer mogelijk als we met meerderen daarover met elkaar gaan praten. Hieronder volgt de oproep voor bewoners. Voelt u zich aangesproken?

Meld je nu aan voor de werkconferentie:”Bewoners aan zet”

Steeds meer mensen worden dagelijks geconfronteerd met zorgen over werkeloosheid, gebrek aan werk of een stageplek, zorgbehoefte of schaarste, minimum inkomen, dakloos zijn, gebrek aan veiligheid en leefbaarheid in de wijk, isolement en eenzaamheid. En meer en meer lijkt het er op dat we ons daarvoor moeten schamen in een maatschappij die de verantwoordelijkheid bij de burger legt en deze confronteert met zijn falen. Dan kruip je in je schulp, voel je je afgewezen en ervaart de pijn van het niet mee mogen of kunnen doen. Dat gevoel kan nog schrijnender zijn dan de dagelijkse zorg om het bestaan. Het zet ons op een nog grotere achterstand, terwijl we juist behoefte hebben aan vertrouwen in ons zelf, kracht en een helpende hand. Rond alle veranderingen in zorg +welzijn en participatie worden we niet betrokken. De nieuwe aanpak, aangeprezen als een verbetering, wordt boven onze hoofden uitgevoerd, terwijl we juist te horen krijgen dat de regie meer bij de burger moet komen te liggen.

Wordt het dan niet eens tijd om ons met elkaar te verbinden en onze kracht in een stevige samenwerking te gaan zoeken? Om te luisteren naar elkaar en te ons te verwarmen met goede ideeën en initiatieven die het verschil kunnen maken tussen machteloosheid en het perspectief op beter?

De werkconferentie “Bewoners aan zet’, wil daar een handreiking in doen. Door betrokkenen bij elkaar te brengen en het niet bij praten alleen te laten!

De conferentie wordt gehouden in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, faculteit Maatschappij en Recht, in het hoofdgebouw van de HU aan de Amsterdamseweg op dinsdag 4 maart a.s., van 17.30-21.30 uur. Vanaf 17.00 uur kunt u terecht voor broodjes en soep.

De toegang en catering is gratis.

Aanmelding is noodzakelijk in verband met het aantal beschikbare plaatsen en kan op het emailadres: kerngroepweb@gmail.com of zo nodig via telefoonnummer (033)4805458 of 06 514 09170. Ook voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen. Na de aanmelding krijgt u een bevestiging van uw deelname.