Hoewel de Nederlandse musea sinds kort weer bezoekers mogen ontvangen,
laat de opening van het Wijkmuseum Soesterkwartier helaas nog even op
zich wachten. Dat komt doordat de vrijwilligers nu druk bezig zijn met
de inventarisering van de collectie en de verhuizing van het tot dusver
gebruikte depot naar een nieuwe locatie. Daarom zijn belangstellenden er
pas vanaf 2 april iedere zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur weer welkom.
In de Thema-kamer achter de museumwoning op het adres Sint
Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort kan dan de expositie van allerlei
serviezen worden bewonderd. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis.