16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Als Bibliotheek Eemland vinden wij het enorm belangrijk om mensen met een beperking of achterstand in taal of digitale middelen, te betrekken bij de verkiezingen. Een van de manieren waarop we dat doen is geprinte goed leesbare verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen beschikbaar te stellen in de bibliotheek. 

 

Dit jaar stellen we op 11 februari om 14.00 uur alle politieke partijen in de gelegenheid om hun programma, liefst in eenvoudige taal, zelf te overhandigen aan onze directeur, Erno de Groot. Dit naar aanleiding van het initiatief van Groen Links om hun programma in eenvoudig taalgebruik aan ons aan te bieden. We nodigen u graag uit om hier ook bij aanwezig te zijn. 

 

Na een korte uitleg hoe wij als bibliotheek toegankelijkheid bevorderen voor Amersfoorters is er ruimte voor elke partij om hun verkiezingsprogramma op dit gebied toe te lichten. Afhankelijk van het aantal aanwezige partijen en de verschillen binnen de programma’s bestaat de mogelijkheid om kort op elkaar te reageren.

We hopen op een mooie opkomst! 

 

 

Programma 

Wat:                    Overhandigen van geprinte versie van verkiezingsprogramma’s gemeenteraadsverkiezingen 

Locatie:              Bibliotheek Eemhuis in de grote hal

Datum:               Vrijdag 11 februari, start om 14.00 uur

Contactpersoon: Karin Horst en Kim Bos