De stagiairs van ROC Midden Nederland, ROC Amersfoort, Prisma College en Vakcollege Amersfoort gaan vanaf januari 2013 in het Soesterkwartier aan de slag. Zij helpen buurtbewoners bijvoorbeeld boodschappen doen, het bereiden van een maaltijd of met de afwas. Maar ook maken ze samen met iemand een ommetje of lopen ze mee naar de huisarts. Gezelschap houden en samen de krant lezen behoren ook tot het aanbod van de leerlingen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de stagiairs lopen een interessante en passende stage en de buurtbewoners krijgen hulp bij alledaagse dingen waar geen thuiszorg voor geïndiceerd wordt.

Het Wijkleerbedrijf ‘Zorg & Zo’ Soesterkwartier is een initiatief van Calibris, het landelijk kenniscentrum voor Zorg, Welzijn en Sport. Calibris heeft al in meer steden een succesvol Wijkleerbedrijf opgezet. Zodra de eerste leerlingen aan de slag gaan in januari 2013 wordt in het Soesterkwartier huis aan huis bekendheid gegeven aan de mogelijkheden en de manier waarop mensen zich kunnen aanmelden.

De samenwerkende partijen zijn:

Birkhoven Zorggoed
ROC Midden Nederland
ROC ASA
Vakcollege Amersfoort
Prisma College
Stichting Ravelijn
Kenniscentrum Calibris

Bron: calibris