HenryOp dinsdagavond 14 april kwam de groep mensen bij elkaar voor verdere bespreking van de plannen over de wijkeconomie. Henry de Gooijer fungeerde als voorzitter. Eerst was er een gecombineerd rondje voorstellen en antwoorden op de vraag: “wat is je bijgebleven, sprak je aan, of waar heb je iets toe te voegen aan/ van de rode loper?” In die ronde kwamen zaken naar boven die als positieve ontwikkeling waren ervaren, maar ook werd nadrukkelijk aangegeven dat je groot(s) kunt zijn door klein te blijven. Steekwoorden waren: Duurzaam, ondernemen, groen, zorg/ mantelzorg, en floreijnen.

Duidelijk werd welke zaken er al in gang zijn, zoals gesprekken met een begrafenisondernemer, gesprekken met de gemeente (WMO) over de zorg,  PGB, en met het wijkteam.

Ook zijn er gesprekken geweest met Portaal en de Alliantie(*1). duurzaam 5Portaal zit in een reorganisatie maar staat wel open voor concrete plannen, is wel heel benieuwd naar de “sociale innovatie”, zoals de te starten pilot genoemd wordt. Voor Portaal is Rob Taal het nieuwe aanspreekpunt in/ voor onze wijk. Van Portaal is er Vastgoed Onderhoud Centrale ook wel VOC genoemd, die technisch onderhoud doet, met een afdeling op de Isselt. VOC is minder gecharmeerd van de plannen omdat het voor hen ook werkgelegenheid is. Een openingskans is er als de pilot die VOC doet met Zzp-ers, slaagt. Er is gesproken over welk artikel kun je afstaan als Portaal, huurders-verantwoordlijke klussen waar mensen zich nu op kunnen abonneren (dan komt Voc de klussen doen), dat is hetgeen waar men binnen de wijkeconomie mee aan de slag wil. In plaats van abonneren (à 6 of 7 euro) kan dan een beroep worden gedaan op Zzp-ers binnen de wijk(*2).

Er werd ook kort gediscussieerd over wel of geen concurrentie voor de ondernemers, ofwel: de meningen over een weekmarkt waren verdeeld. Fokke is voorstander van een weekmarkt naar aanleiding van ervaring in Soest – zuid, Conny heeft geen behoefte aan nog meer bloemenkramen in de buurt, de spoeling wordt dan te dun.

duurzaam 3Laurens benoemt de zorg die men in de wijk voor elkaar kan doen, Nel geeft aan dat teambesprekingen daarin wel meegenomen moeten worden en men moet oppassen dat er niet teveel verschillende mensen over de vloer moeten komen. Dit laatste ontlokte een reactie: “als je zorg nodig hebt, laat je dat wel gebeuren”. Wijkteam ziet toegevoegde waarde: “Ons kent ons” schept de verwachting dat het beter gaat. Zorg discussie word onderbroken, omdat hij te ver uit dreigt  lopen.

De eerste betalingen zijn al gedaan met de Floreynen die uitgedeeld werden tijdens de presentatie/ rode loper. Verder wordt een bijzondere Buitenschoolse opvang door Esther (en haar man) onderzocht voor kinderen die “buiten de boot” lijken/ dreigen te vallen. Gemeente is heel geïnteresseerd in gebiedsgericht werken en heeft daar dan ook een projectleider, Mathijs van Leur, aangesteld die de effecten en haalbaarheid van gebiedsgericht werken moet onderzoeken.

Er zijn gesprekken geweest met de Alliantie en met een stichting die zichDuurzaam 1 033Groen noemt. 033Groen zet zich in voor, met name: zelf doen groen. Mensen hebben de ruimte om bijvoorbeeld om een boom heen plantjes te poten of groter zoals: Het Groene Spoor waar het dan gelijk over hectares gaat. Maar ook alles wat ertussen zit als binnentuinen en buitentuinen.

Met Duurzaam Soesterkwartier zijn afspraken gemaakt, om te kijken hoe dit initiatief zo snel mogelijk verankerd kan worden in de wijk. De focus ligt op een eigen Coöperatieve vereniging. Maar ook over de Zomerparade (eerder zomermarkt genoemd). Duurzaam Soesterkwartier heeft inmiddels een nieuwe voorzitter: Fokke. Hij is in de plaats gekomen van Willem.

duurzaam 2Na de kennismaking en evaluatieronde volgde een eerste lijn uiteenzetting voor 2015. Visie, haalbaarheid, coöperatie, experiment, verzelfstandigen. Ook de tijdlijn werd, al was die nog wat ruw, geschetst. Het enige dat echt duidelijk werd, qua tijd op de lijn, was de streeftijd om de Coöperatie op poten te hebben rond de Zomerparade. Dat wordt aanpoten want van half april tot 4/5 juli is maar 11 weken!

Het begin is de rode loper, en het eind van het jaar een evaluatie. Daar tussenin zitten de kleinschalige projecten. De Coöperatie wordt niet gezien als staat het binnen een maand op poten, maar meer als hoe gaan we onszelf uitvinden als wijkeconomie. Hoe betrekken we de Nieuwe Sleutel erin, hoe gaan we met de zorg om, hoe gaan we het wonen organiseren,

Buisnes cases daar word al hard aan gewerkt, als je kijkt naar alle gesprekken die er gaande zijn. Er gaat een ondernemersplan ontstaan, daarvoor blijft men in gesprek met de partners. Uitwerking van de Floreynwijk, De term “Floreynwijk” is ontstaan op de Rode Loper, en staat voor wat we met elkaar, voor elkaar kunnen doen/ betekenen. Zomermarkt uitbundig meesleuren in de plannen. Zichtbaar maken wat de plannen zijn. Start van de experimenten staat gepland na de zomer. Woonexperiment wordt gestart met 30 tot 50 woningen, en dan gaat het om de klusjes die gedaan moeten worden. Ook met de zorg wil men klein beginnen, met de huishoudelijke hulp. Ook met het groen, klein van start. Uitgaande van de Coöperatie die dan ingeschreven moet staan bij de Kamer van Koophandel. De blauwdruk voor het geheel vind u hier.

Het woonexperiment gaat beginnen met mensen die er positief in willen stappen. Niet met de kwetsbare groepen. Er is armoede en werkloosheid, dit is de uitdaging die gegeven is door de gemeente aan de Wijkeconomie, zogenoemde Bewoners-gestuurde wijkontwikkeling. De bedoeling is om een boterham te kunnen verdienen in de wijk, en niet het geld weg te laten vloeien naar van ver weg komende grote bedrijven. De Coöperatie is een sociale onderneming die niet als doel heeft om geld te verdienen, maar een middel om geld te verdienen met een sociale winst. Wat gaat er met de winst gedaan worden? Dat gaat in de Statuten opgenomen worden. De bedoeling is dat we allemaal lid worden van die Coöperatie, vraag en aanbod komt er samen. Mensen die hun woning willen onderhouden, zoekt een Zzp-er in de wijk beiden zijn lid van de Coöperatie. Het bestuur van de Coöperatie wordt democratisch gekozen vanuit de wijk. Ook het toezicht komt vanuit de wijk. Idee is om een spel of soap te ontwikkelen om het hele verhaal te verduidelijken.

Een van de mensen vertelde dat hij bij Bakkerij van Gendt toen hij een brood ging kopen, ter sprake kwam wat de Floreyen aan toegevoegde waarde zouden kunnen zijn. De jonge bakker vertelde enthousiast. De opmerking daarna leverde een schaterende lachpartij op, de bakker die warm loopt voor een idee, noem je met recht: De Warme Bakker! De bakker is gelijk benoemt tot ambassadeur wijkeconomie, waarvan akte!

Er is tot dusver een Coöperatie in de wijk: “Zon op School” en dat duurde 1 1/2 jaar voor de Coöperatie gerealiseerd was. De uitdaging is om vrijwillige bestuursleden te vinden die het traject naar de Coöperatie gaan doen. Willem en Laurens zijn al gevraagd. De bedoeling is dat het bestuur een afspiegeling van de wijk wordt. Wordt vervolgd.

*1 Er werd niet besproken hoe dan de betaling geregeld zal worden.

*2 Alliantie is niet verder besproken

Verslag en foto’s: Nel Groenendijk