10 oktober 2017, de Middenzaal van de Emmaûskerk vult zich rond 19.30 al snel met bewoners uit het Soesterkwartier. En tegen de tijd dat de bijeenkomst van start gaat, is het een volle zaal. Bekende en onbekende inwoners ontmoetten elkaar. Nieuwkomers en oudgediende. Jonge stellen en senioren. Professionele medewerkers en vrijwilligers. Van Tuinman tot Wijkteam een mooie afspiegeling van het wijkgebeuren vindt plaats.

Rond de klok van 20.00 uur, gaat deze wijkbewonersavond van start. De opening en presentatie wordt door Karel van Rooy, als bestuurslid van de stichting Amersfoort West, gedaan. Kort wordt de agenda middels een PowerPoint doorgenomen en wordt het verzoek gedaan de mobiele telefoon gereed te houden. Na het juiste Wifi-kanaal te hebben ingesteld, is de meerderheid van de aanwezigen ingelogd op een presentatie(quiz)programma.

De deelnemers krijgen wijkgerichte vragen te zien op hun mobiel en dienen deze binnen 20 seconden te beantwoorden. De juiste ( of foute) antwoorden krijgen ze te zien op hun scherm. Vragen over projectsubsidie, projecten, Buurtbestuur en Buurtnetwerkers. Er moeten keuzes gemaakt worden over wat de inwoners”ergeren”. Middels deze keuze’s word een woord-cloud samengesteld en is zichtbaar wat de mensen belangrijk vinden.

Op één  inwoner na, vinden de aanwezigen het een leuke en interactive manier om je mening kenbaar te maken en wordt ook een beetje kennis getest. Deze conclusie van deze interactieve “quiz”uitslag, is daarna vertaald naar de aanwezige flapovers, waar 13 kernpunten van het nieuwe wijkplan 2018 stonden vermeld.

Henry de Gooijer blikte terug op het wijkplan 2017 . Dit wijkplan, opgemaakt in december 2016, toen nog een premature aangelegenheid, is uitgegroeid tot een wijkgericht “handen en voeten” document. Hier heeft menige organisatie doelgericht gebruik van gemaakt. Maar liefst 22 projecten zijn aangevraagd en het komende kwartaal nog eens 5. Een deel is uitgevoerd en een ander deel is nog gaande.Henry toonde duidelijk de samenhang aan tussen de verschillende “thema’s'”en de omschrijvingen die in het wijkplan 2017 staan.

De door Jan Herman Koller recent gehouden wijkenquête heeft duidelijke resultaten gebracht wat de inwoners van het Soesterkwartier bezig houd.

In de pauze, werden de aanwezigen verzocht een rondgang te doen bij de 13 geplaatste thema’s. “Maak een keuze uit voor jou belangrijke zaken. Schrijf op wat je denkt, wilt, of wil wijzigen”, was de boodschap.

Een mooie bijkomstigheid was de binnenkomt van twee Boa’s van “Handhaving”. Ze kwamen even kijken naar al die drukte en konden gelijk een uitleg geven over hun werk. Met name de hondenpoep was ook bij hun een prioriteit. Niet opruimen kost 140 euro. Het niet bij je hebben van een plasticzakje ( verplicht) kost 90.00 euro.

Vooraf was ingeschat dat men toch zeker op 3 thema’s zou reageren. Niets was minder waar. Met een groot enthousiasme, werden alle 13 “flapover”vol geschreven. Discussie groepjes ontstonden en nieuwe inwoners, wilden gelijk aan de slag. ( o.a. Bart en Iris welkom).

Dus de pauze werd eigenlijk een doorlopende “meeting”van ideeën en voorstellen, terwijl Jaap met de koffiekan de kopjes vol hield.  En gezegd mag worden, de sfeer was uitermate ontspannen en gezellig.

Dan is daar toch het serieuze moment, dat Henry de Gooijer de opties voor het wijkplan 2018 wil horen. Een ronde van persoonlijke benadering volgt. De individuele gasten geven zijn of haar mening over de genoteerde voorstellen en opmerkingen.

Om de veelvoud van ideeën en opmerkingen hier te verwoorden, vergt een 10 tal pagina’s. Gemakscheidshalve wordt naar de gemaakte afbeeldingen ( zie foto album) verwezen, waar alle opmerkingen per thema en onderwerp zijn vermeld.

Het zal U niet verbazen, dat Syntus een hoge score had. En de opmerking van een inwoner, die het welkomspakket als nieuw ingezetene miste. Dit laatste is al een agenda punt bij het Buurtbestuur en krijgt zeker een vervolg. Hondenpoep en te hard rijden, blijven markante zaken.

De bijeenkomt werd afgesloten op de wijze zoals begonnen. Wederom een kleine interactieve deelname met behulp van ene ieders Gsm. De keuze vraag of het Soesterkwartier een “gezellige “wijk is, werd door de deelnemers met een score van 7.7 beantwoord.

En de slot vraag, of men de gehouden presentatie’s en de wijkinformatieavond in zijn geheel, kon waarderen, werd heel positief gestemd.

Karel dankte, mede namens Henry en al de aanwezige mensen, voor hun positieve bijdrage . De komende dagen worden alle bijdragen geanalyseerd en de contouren voor het Wijkplan 2018 uitgezet.

En opgemerkt mag worden, dat dit door de zeer betrokken aanwezige wijkbewoners in werking is gezet.

Met dank aan, Jaap voor de koffie en versnaperingen/ Collega’s buurtbestuur en Buurtnetwerk.

 

Wijkbewonersbijeenkomst-Quiz

Wijkbewonersbijeenkomst-slot-

Meer resultaten in het fotoalbum. Het Wijkplan 2018 staat ook op deze Website, zie homepage.

Verslag Karel van Rooy.

Foto Impressie.