In 2021 is er voor het Soesterkwartier een wijkperspectief gemaakt. Hierin kwam de duidelijke wens naar voren om een interactief platform te maken voor de wijk. Eén waar bewoners en organisaties vrij zijn om zaken te kunnen plaatsen. Als redactie hadden wij toen al aangegeven dat iedereen die dit wil een inlog kan krijgen om artikelen te plaatsen. In het verleden werd Soesterkwartier.info dan ook veel binnen en buiten de wijk gelezen. Met Nel en Karel als kartrekkers die dagelijks bij sociale evenementen op de stoep stonden om verslag te doen van de activiteiten. Na het vertrek van Nel en Karel hebben vele organisaties een inlog gekregen om het werk van Nel en Karel voort te kunnen zetten.

De wijkwebsite is ooit opgericht om informatie van en over de wijk als een nieuwsbron vast te leggen, dit willen we graag in ere houden, we merken echter dat het WordPress platform niet meer voldoet aan deze tijd. We zijn in dit geval Stichting West (beheerder van Soesterkwartier.info) en de personen achter de volgende websites: Soesterkwartier.nl, Soesterkwartier.nu, Wijkkrantskw.nl, Wijkaart.nl en Buurtbudget Soesterkwartier.

Wij zijn dan ook samen om tafel gaan zitten met de in andere wijken gebruikte Wijkconnect. Er is een basis plan gemaakt waarin de functionaliteit, de nieuwswaarde en verslaglegging van de huidige wijkwebsites in kunnen worden opgenomen. We kunnen in sommige gevallen terugvallen op reeds ontwikkelde faciliteiten binnen Wijkconnect, maar er zullen ook faciliteiten moeten worden ontwikkeld, wij hopen dit in augustus rond te hebben. Dan zal Kath Duijn (Bekend van de Wijkkrant) met haar team namens Stichting West de website gaan beheren.

De basis is inmiddels aangemaakt, u kunt hiervoor kijken op onderstaande website.

https://samenindebuurt033.nl/soesterkwartier-isselt

U kunt ons helpen.

Maak een account aan en meld uw organisatie of initiatief vast aan op de website. Zijn er meerdere personen binnen uw organisatie die namens de organisatie mogen publiceren, dienen ook zij een account aan te maken. U kan ze dan als beheerder toevoegen.

Maak vast gebruik van de agenda optie om zo aan te geven welke activiteiten u doet in de wijk.

Tot slot horen we graag hoe makkelijke het voor u en uw organisatie is om zich hier aan te melden.