Logo-Redactie-Onderstaand artikel verscheen vandaag in de Media, relaterende een aanbesteding aan B & A in 2015. Zoals bekend is B & A onderdeel van “indebuurt033” die de zorg en welzijn in de wijken van Amersfoort gaat regelen cq structureren. Wij onthouden ons verder van commentaar. 
Adviesbureau B&A, de winnende partij bij de omstreden aanbesteding van het Amersfoortse welzijnswerk, ligt landelijk onder vuur. Leden van de Tweede Kamer vonden het vorige week ‘uiterst dubieus’ dat dit bureau in 2015, na het fiasco van het project Werkschool, opnieuw een grote opdracht was gegund.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs gaf onomwonden toe dat B&A-bestuurder Henk Kamps ‘in de fout’ was gegaan. Een subsidie van één miljoen voor een stichting die kansarme jongeren aan werk moest helpen, maakte hij over naar een eigen bv. Uit die bv verstrekte hij zichzelf een managementfee van 161.500 euro. Een bedrag dat boven op een declaratie van 150.000 euro voor manuren kwam.

Kamps betaalde na inschakeling van de landsadvocaat een niet nader bekend gemaakt deel van de subsidie terug. Ook kreeg hij een boete. Werkschool hielp slechts vijf leerlingen aan werk. Eerder was Kamps ook al in het nieuws gekomen met dubieus handelen. Aan de verkoop van het Vakcollege verdiende hij één miljoen euro. Deze vernieuwende technische opleiding had hij opgezet met vele miljoenen aan subsidie.

Debacle
Na het debacle met de Werkschool schakelde Bussemaker Kamps opnieuw in bij het oplossen van grote financiële problemen bij ROC Leiden. Een andere consulent met zo veel ervaring en kennis op dit terrein was volgens de minister op korte termijn niet beschikbaar. Deze klus rondde hij wel naar tevredenheid van alle betrokkenen af.

Het is niet aan mij om een oordeel te vellen over deze kwestie. Amersfoort is immers geen partij.

Fleur Imming, wethouder

B&A gaat vanaf 2017 samen met Welzin en Mee het welzijnswerkproject Indebuurt033 coördineren. Het gaat om een budget van een kleine 8 miljoen per jaar. Wethouder Fleur Imming onthoudt zich van een oordeel over het in opspraak geraakte B&A Group van Henk Kamps. ,,Het is niet aan mij om een oordeel te vellen over deze kwestie”, zo stelt zij. ,,Amersfoort is immers geen partij.”

Wethouder Imming geeft geen duidelijk antwoord op de vraag of de gemeente op de hoogte was van het door minister Bussemaker als  ‘fout’ getypeerde handelen van Henk Kamps’ adviesbureau B&A. ,,Hoe het proces van de toekenning van de subsidie aan de combinatie Indebuurt033 is verlopen, is bekend”, zo antwoordt ze.  ,,Daarin hebben vele wegingsfactoren een rol gespeeld, bijvoorbeeld ervaring van de indienende partijen met projecten op het terrein van welzijn. De afspraken over de subsidie zijn helder vastgelegd; daar zullen we de uitvoering door de partners van Indebuurt033 op toetsen. En niet op zaken waar wij buiten staan.”

Onzorgvuldigheid 
CDA-raadslid Ben van Koningsveld ziet de kwestie als het zoveelste voorbeeld van onzorgvuldigheid bij het aanbesteden van het welzijnswerk. ,,Winst maken mág, maar bij commerciële bedrijven moet je wel extra op je hoede zijn. Ik vraag me ernstig af of dat bij  B&A wel is gebeurd.”

Ad Meijer van de SP: ,,B&A is van een andere orde dan Welzin en Mee. Met een dergelijk bureau zou je weleens een paard van Troje binnen kunnen halen.  Die jongens hebben een geheel eigen agenda. Wil je van ze af, staat er meteen een hele batterij aan juristen klaar.”

Zowel SP als CDA meent dat Imming te veel haast heeft gezet achter de aanbesteding van het welzijnswerk. Dit leidde tot een ernstige procedurefout, waardoor  U Centraal (Ravelijn, Stadsring51 en Sovee)  zich even winnaar kon wanen. Ook zou deze haast er nu voor zorgen dat er onzorgvuldig wordt omgegaan met de kennis en belangen van de partijen die tot heden het welzijnswerk verzorgen.

Bron Algemeen Dagblad.

Red. KvR.