Amersfoort 25 maart 2017, onder de titel “We doen het zelf wel”werd er heden, zaterdag 25 maart een grootschalig evenement gehouden in de Rijtuigloods op de Wagenwerkplaats.

Enthousiaste mensen in verschillende delen van het land nemen het heft in eigen hand. Met ups en downs voeren zij een radicaal plan uit om de toekomst naar hun hand te zetten.

“We doen het zelf wel” vloeit voort uit de diverse Burgerinitiatieven in den lande. Ter stimulatie van deze initiatieven en niet afhankelijk te zijn van wat de “overheid” gaat doen, is deze beweging opgericht. Met als hoogtepunt het inwerking treden van een helpdesk en eigen website.  Diverse partijen zijn mede de financiers van dit “mega “project.

Het Soesterkwartier en de Rijtuigenloods werden nadrukkelijk weer op de kaart gezet als  zijnde de gastheer en het toneel van de landelijke Buurtbesturen, initiatiefnemers en plannenmakers. In welke vorm deze dan ook per provincie/stad is geheten. De gekozen locatie is dan ook bij uitstek een prima plaats voor dit grootschalige evenement.

Vooraf aan deze manifestaties, waren er in de Provincies kwalificaties uitgezet, waaraan de “doe het zelf’rs ” aan moesten voldoen. Ook het Soesterkwartier heeft aan deze normering deelgenomen, maar werd ondanks de vele projecten en initiatieven, niet genomineerd om deze dag zich zelf te presenteren. Wel werd in veel discussie rondes, het Soesterkwartier als voorbeeld genoemd, qua initiatieven en uitvoering.

De opening van dit festijn, zou om 11.00 uur plaatsvinden en vanaf 10.00 uur was er een gestage toestroom van bezoekers. Velen per trein, maar ook middels touringcarbussen werden de deelnemers  gebracht. Met om 11.00 uur een met 700 gasten gevulde Rijtuigenloods. Dialecten van Fries tot Limburgs mengden zich, waarbij de herkenbaarheid nog eens middels de kleding werd benadrukt.

De uitbeelding van een inwoner uit “Ter Apel” van niet Nederlandse Nationaliteit was hilarisch. In now time, had deze presentator de hele zaal met zich mee. Er werd geknuffeld, gedanst onder het motto. “We doen het inderdaad allemaal zelf”. Een waar feest.

Het programma vermeldde en reeks van workshops, lezingen en discussie rondes. In de diverse ruimtes van de Rijtuigenloods, was dan ook een serie besloten ruimte’s ingericht voor deze workshops. Was er een plenaire zaal en een groot gedeelte ingeruimd voor de persoonlijke presentaties vanuit de Provincies.

Opvallend was, dat veel initiatieven over Natuur en Duurzaamheid gingen, waar ook het Soesterkwartier deel van uit maakt. Om de aanwezigen een blik in de Soesterkwartierse wereld van Duurzaamheid en groen te bieden, waren er door de Wagenspeelplaats; het Groenespoor; het Soesterhof; 033 Groen en de Stadsboeren, rondleidingen over de Wagenwerkplaats georganiseerd. Uiteraard was “miss initiatiefneemster” bij uitstek, Joke Sickmann ook een van de bezoekers.

Bijzondere gasten waren er ook. Jan Terlouw, oud politicus en Wetenschapper cq schrijver van diverse bestsellers. De Secretaris Generaal van het Ministerie van WVS. De sponsoren met de directieleden van de Rabobank; CZ verzekering; Achmea Verzekeringen en stad Den Haag, passeerden de revue. Van Gemeente zijde was onze eigen Wethouder Bertien Houwing als toehoorder aanwezig.

De opening om 11.00 uur, was dan ook ingeruimd voor Jan Terlouw, die op spreek makende wijze een lans brak voor de burgerinitiatieven. Het in eigen hand nemen van datgene wat belangrijk wordt geacht voor de samenleving en niet wachten op wat  “Den Haag” beslist. De uitspraak van Jan Terlouw, over hoe een volk reageert op een politiek besluit, was veelzeggend. Hij verwoorde het zo: “Na de aanval op Pearl Harbor ( 7-12-1941) meldde de Amerikaanse President, dat Amerika over ging tot de oorlogsindustrie. En iedereen berustte daarin en deed mee. Als nu een uitspraak wordt/is gedaan over klimaatbeheersing en milieu , haalt men de schouders op. Aangevende dat het dus erg goed is, dat er een grote groep mensen “het zelf”gaat doen.”

Vooraf hadden de bezoekers zich via internet, kunnen aanmelden voor de diverse workshops. Daar werd heel veel gebruik van gemaakt. Terwijl dit gaande was, deelden de Friese afgevaardigden drankjes uit. Andere afdelingen hadden gebak of plaatselijke streekgebruiken meegebracht. Het had een doel. Namelijk een ieder had bij binnenkomst een hanger met een rubberen bal er aan gekregen. Alle groepen die zich presenteerden, hadden weer een emmer. De bedoeling was, dat de bezoeker zijn balletje in de emmer deed,waarvan hij vond dat dit genomineerd moest worden voor de winnende prijs. Er werd dus behoorlijk gelobbyd .

Heb jij een plan dat bijdraagt aan een betere Nederlandse samenleving? Misschien gaat VSBfonds je helpen dat plan binnenkort uit te voeren! Tijdens het festival gaat VSBfonds namelijk ‘live’ donaties van maximaal € 10.000,- toekennen…

Op verzoek van de organisatie, werd de officiële inwerking stelling van de website en helpdesk bezocht. De eerder genoemde vertegenwoordigers van de sponsoren, legden nog eens uit waarom het belangrijk was, dat de organisatie “Landelijk Netwerk Burgerinitiatieven” Nederland zorgt voor elkaar, van start ging. Met het ondertekenen van een manifest werd een en ander bekrachtigd. Later konden bezoekers hun handtekening op dit manifest plaatsen. Hiermee was de landelijke organisatie van deze manifestatie een feit.

Onderwijl was een grote groep deelnemers bezig met de rondleiding over de Wagenwerkplaats, waar bij de diverse locaties uitleg werd gegeven, hoe deze tot stand waren gekomen.

De aanwezige catering, die op diverse plaatsen was neergestreken, kon de lunchtijd uitstekend aan en het was een gezellige drukte bij alle zitjes.

De middag werd besteed aan de workshops en rond 17.00 uur, werd het slot akkoord ingezet, met een discussie ronde over de samenwerking tussen professionals; vrijwilligers en overheid. Een vurig pleidooi werd gehouden over de zelfredzaamheid van wijken en steden. Het waterbeheer in eigen hand nemen een eigen munteenheid, onderwerpen die niet vreemd zijn voor het Soesterkwartier. Kort gezegd, de overheid kan zich meer en meer terughoudender opstellen als bewoners “zelf”aan de slag gaan.

Pitch je plan aan VSBfonds
Valt jouw idee of plan zodanig op dat VSBfonds met jou verder wil praten, dan ontvang je een uitnodiging om tijdens het festival je plan verder toe te lichten. Lukt het je om de adviseurs van VSBfonds te overtuigen van de kracht van jouw plan? Dan ga je aan het einde van de dag met het geld naar huis om je idee uit te voeren. Boter bij de vis

Een prijs van 5000.00 euro werd door VSB ter plekke toebedeeld aan de afvaardiging uit Weert, met hun project Luuëkerpärk, hetgeen tot uitbundige reacties leidden.

Een kleine groepsfoto van de organiserende mensen, was het slot van een wervelende dag. Bezoekers verlieten de zaal, bussen werden weer voorgereden en binnen werd in rap tempo opgeruimd.

We doen het zelf wel, was ook hier van toepassing.

 

Verslag Karel van Rooy.

Fotoreportage, klik hier.