In de Stad Amersfoort lees ik dat Stichting Groen in Amersfoort, aanstaande dinsdag, de uitkomst van háár onderzoek mag presenteren in De Ronde. Haar onderzoek komt namelijk helemaal niet overeen met het onderzoek van de gemeente. Dat kan ook niet overeenkomen, er zijn namelijk een aantal wijzigingen opgetreden zoals o.a. de verhuizing van ziekenhuis De Lichtenberg, en het aantal werknemers op industrieterrein Isselt dat drastisch verminderd is. Geen files dus meer op de BW laan!
Ondanks deze nieuwe feiten wordt het besluit genomen om het bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting niet te herzien. Volgens het college is er uitvoerig onderzoek gedaan naar ALLE belangen en het onderzoek van genoemde Stichting geeft het college geen aanleiding tot nieuwe inzichten.

Tja, daar sta je dan, als bewoners met de monden vol tanden.
Samen maken we de stad.
“Alle belangen van betrokken partijen zijn meegewogen. ” Niets is minder waar! Zoals gewoonlijk heeft het college de bewoners van het Soesterkwartier over het hoofd gezien. Ruim 80% van die bewoners weten nergens van! Meer dan 90% is, na door Stichting Groen te zijn ingelicht, zeer gemotiveerd om de handtekeningenlijst te ondertekenen. De repeterende uitspraak van bewoners uit deze wijk is: “Ze zijn stapelgek!” Daarbij wijzen ze naar hun voorhoofd.

Het mag duidelijk zijn dat het college lak heeft aan de mening van stadsbewoners. Elk filmpje dat uitwijst dat er géén file te bekennen is, wenst het college niet te zien. De files lijken gebrand te staan in de hoofden van dit college, zij houdt stug vol, ongeacht welke nieuwe feiten er op de proppen komen.
Het college wil ook niets weten over de dieren, zelfs niet over de beschermde dieren. Zij hebben helemaal geen stem in dit verhaal. (ikke,ikke,ikke)

Wiens belangen worden er eigenlijk behartigd? Die van de wethouder? Die van de bedrijven die het plan gaan uitvoeren? Ja, zo krijgt het college de cijfers over de werknemers in Isselt wél kloppend!
Het genomen besluit blijft zoals het is. Stichting Groen zal gehoord worden, ( dat heet namelijk democratie) maar het college houdt haar voet stevig in het nieuwe, “duurzame” asfalt. De zelfingenomenheid ten top dus! ( Heet dat nog steeds democratie?)
Mochten stadsbewoners op de blauwe ogen van de wethouder afgaan, dan adviseer ik hen om met eigen ogen de zogenaamde files te bewonderen.
Tot slot vraag ik mij af waarom het college meegaat op de doodlopende weg naar het einde van onze planeet. Of heeft dit college daar nooit bij stilgestaan?
R. Brons