Zondag 7 April, Een van de dagen dat B. A. S. (Buurtkerk Activiteiten Soesterkwartier) een viering houdt in het zij-gebouw van speeltuin Soesterkwartier. Vandaag een bijzondere viering, want Wilbert en Lianne lieten hun dochter, Amber dopen. De viering die normaal om half drie begint – werd even uitgesteld omdat familieleden in de file stonden vanwege de afgesloten A28 – begon daarom rond kwart voor drie.

Ria begon met een woord van welkom aan: familie, vrienden en Buurtkerk bijwoners. En vervolgde met een paar “huishoudelijke” mededelingen. De kaars werd aangestoken, als teken van licht in het donker.

Daarna werd het openingslied gezongen. Al was het voor velen een onbekend lied, iedereen probeerde mee te zingen. Gevolgd door het BAS-lied. En ook hier, “zongen de vogeltjes, zoals ze gebekt zijn”, luider dan het voorgaande lied! Duidelijk was, dat velen het al kenden.

De tekst voor de overdenking/ de boodschap kwam uit het Nieuwe Testament, Mattheüs 28 vers 18 tot en met 20. Over de verwondering van de discipelen nadat Jezus uit de dood opgestaan was.

18 Jezus kwam naar hen toe en zei: “Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. 19 Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. 20 En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is.”

Bron: BasisBijbel

Oeds Blok vertelde over dopen en vroeg aanwezigen: “Waar denk je aan bij het woord: dopen?” Eerste antwoord was: “Een koekje in de thee of koffie”. De tweede antwoordde: “Brood in een kop soep”. De volgende die de vraag voorgelegd kreeg, antwoordde: “Een frikandel in de mayonaise”.En dan gebeurt er wat als je een van die dingen doet, het koekje wordt slap, het brood minder droog en de frikandel smaakt lekkerder.

Nog een vraag stelde Oeds: “Wat kun je met water doen?” Antwoorden daarop waren; reinigen, spelen, douchen en drinken.

Daarna vertelde Oeds wat en in welke volgorde de doop gebeuren zou. En nodigde Wilbert en Lianne uit om, met Amber naar voren te komen.

Lianne graag delen wat er met haar gebeurde, sinds de geboorte van Amber. Zijn had een en ander op papier gezet, al was dat meer als handvat, zie hieronder:

Wie weet er de betekenis van z’n naam?

Amber heet Matana = geschenk van God

Wij hebben haar deze naam gegeven omdat wij geloven dat we haar van God hebben ontvangen. Zij is door Hem gemaakt en aan ons toevertrouwd.

Wat betekent het om een kind te ontvangen?

Op haar geboortekaartje hebben we gezet: blij, ontroerd, verwonderd. En dat is zeker hoe we het nu ook beleven.

BLIJ, dat zijn we! Wat een heerlijk meisje of dametje (zo noemen we haar vaak :)) is Amber. Haar lach maakt blij, de manier waarop ze de wereld inkijkt en ontdekt maakt ons blij. Ieder ding is interessant en het bestuderen waard. Super leuk!

VERWONDERD, de ontwikkeling van Amber meemaken maakt ons verwonderd. Ze is nu bijna 7 maand oud en heeft al zo ongelooflijk veel geleerd. Bijvoorbeeld het maken van geluiden. Zo heeft ze deze week ontdekt dat ze met inademen ook een geluidje kan maken. Geniaal toch?

ONTROERD, het ontvangen en zorgen voor Amber ontroerd ons. Ik denk dat het ook zo is bedoeld. Amber is volledig afhankelijk van onze zorg voor haar. Soms ligt ze bij mij, kijkt ze me aan en begint gekke/lieve geluidjes te maken. Dat ontroerd. In mijzelf zeg ik op zo’n moment, ja kleine schat ik zorg voor jou.

Ook geeft het ontvangen van Amber mij zorg, onzekerheid en angst.

Het ontvangen doet mij ook denken aan verliezen. Je hebt nu ook iets te verliezen.

In de eerste maanden had Amber soms moeilijke momenten, waarop het leek dat ze geen adem kon krijgen. Die momenten zorgden voor angst. Ik vond het moeilijk dan ook juist te vertrouwen en los te laten, het ook aan God over te laten.

Maar wij weten, het leven begint bij God, het leven van Amber komt van God. Zij hoort bij Hem.

Daarbij moet ik denken aan het beeld wat iemand mij voorhield. God is als een Vader die naar zijn kind kijkt. Hij geniet van zijn kind, zonder dat het kind er iets voor hoeft te doen.

Het is goed. Je hoeft er niets voor te doen. Hij houd van je. Je hoort er bij. Jij hoort er bij Amber. Jij hoort bij God. Dat is het verbond wat God met jou als mens aangaat. Als teken daarvan willen wij jou vandaag laten dopen. Jij hoort bij God en wij willen jou graag helpen in het leren kennen van Hem!

Een levend, ontwikkelend en gezond kind krijgen is iets om heel dankbaar over te zijn, omdat het geen vanzelfsprekendheid is. Zoals vele ouders weten, want zij maakten – verdrietige genoeg – de andere kant mee.

Amber werd op de doop voorbereidt, terwijl de tafel met het “doop-bad” verplaatst werd naar het midden van de ruimte. De kaars, werd uit veiligheid, uitgeblazen. Verschillende mensen werden uitgenodigd om Amber Matana samen te dopen. Samen met “de familie van gelovigen” zodat Amber zal weten: ik hoor erbij!

De temperatuur van het “doop-bad” werd goedgekeurd.

Amber lachte vooraf nog even voluit. Amber werd even in het water gedaan, en met water besprenkeld. Ze werd gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest met de namen: Amber Matana Een gebed met de zegen van de Heer.

Na het ritueel trok zij – net als de meeste baby’s – toch even een “niet leuk” gezicht en een moment huilde ze

Gelukkig was Amber in “no-time” weer aan het lachen, waarop er in de zaal een zucht, en zachte lach klonk.

Daarna kwamen beide oma’s achter elkaar, aan het woord. Een paar mensen mochten alvast feliciteren en cadeautjes overhandigen.

Van de Buurt en de Buurtkerk kregen Wilbert en Lianne een appelboompje voor Amber, met de hoopvolle opmerking erbij: “dat ze maar veel vruchten mag zien groeien, en veel vrucht zal dragen”, waarbij dat laatste dan in de Bijbelse betekenis bedoeld werd.

Hierna werd de zegen uitgesproken.

Iedereen werd uitgenodigd om vooral iets te drinken en iets lekkers te eten en mee te vieren. Al snel stonden er tafeltjes met spelletjes, en lekkers erop. En genoot iedereen ontspannen van het feestje.

Verslag en fotoreportage: Nel Groenendijk

Redactie opmerking: de patat kwam van elders en viel daarmee niet in de categorie lekkers en hartige hapjes ;-)