Soesterkwartier 14 december 2017. Keuzes maken is moeilijk. Het vreugdevuur met oudejaarsavond is een moeilijk onderwerp. Het Isseltseveld, waar de gemeente in eerste instantie aan dacht en onder strikte voorwaarden een feestvuur wilde “gedogen”, gaf veel verzet bij omwonenden.

Hierop werd deze planning ingetrokken met het aanbod, mee te willen werken aan een locatie op de Wagenwerkplaats.  Het is inmiddels bekend dat er binnen de wijk, stemmen opgaan om de “oude”glory te doen herleven. Daar valt dan ook weer veel over de vertellen.

Heden is de redactie in gesprek geweest met de mensen achter de schermen, die vanuit gemeentewege toch het Soesterkwartier een “feestvuur” willen laten beleven.  Er zijn boeken vol argumenten, regels en voorschriften waarop een organisatie van een oudejaarsfik, zich moet houden. We kennen allemaal de termen over “fijnstof” rookoverlast, brandgevaar, milieu aantasting, CO2 neutraal en meer van deze door de overheid gemaakte regels. Natuurlijk wel in ons eigen belang en gezondheid.

Zie hier het dilemma van de organisatie “vreugdevuur Soesterkwartier”. Lang is nagedacht over alternatieven, andere vormen of een ander feest. De knoop is echter doorgehakt. Het vreugdevuur zal op oudejaarsavond plaats vinden op het terrein van de Wagenwerkplaats, zijde Piet Mondriaanlaan.

Inmiddels hebben bewoners van Buurtje 83 en de zijde Soesterweg/kop stationsgebied onderstaande brief gekregen.

Er zal een “feesttent”zijn met een D’j, muziek dus en naar wij vernamen zal rond 23.30 het “vuur”ontbranden.

Daarnaast, zijn, ( los van de bezorgde brief) afspraken gemaakt met een “spreekbuis” uit buurtje 83 en zullen de gebruikelijke “hulptroepen” hun dienst op afstand vervullen.

Ondanks, of juist door deze opzet, is er toch een aanzet gegeven voor een Vreugdevuur op die laatste avond van 2017.  Wij wensen in ieder geval alle bezoekers een “fijne”en veilige jaarwisseling.

Het wordt op prijs gesteld, om over de toekomstige jaren, mee te denken en te praten over de eindejaarsviering Soesterkwartier, zie onderstaande brief.

De redactie.

Brief aan betrokken bewoners.
Aan de bewoners Buurtje 83 /Soesterweg en Piet Mondriaanlaan.

Feest en vreugdevuur Soesterkwartier 31 december 2017

Geachte heer/mevrouw,
Om het nieuwe jaar in te luiden, worden op aangewezen plekken in de stad vreugdevuren toegestaan. Initiatiefnemers die dit willen organiseren moeten hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente.
Uit het Soesterkwartier is daarvoor een verzoek ingediend, de gemeente heeft overlegd met de betreffende organisatie.

Feest en vreugdevuur op de Wagenwerkplaats
Met de organisatie van het feest en vreugdevuur is overeengekomen om het feest op de oude locatie, de Wagenwerkplaats, te vieren. De gemeente is voornemens om hiervoor een ontheffing te verlenen. De gemeente stelt hierbij strikte voorwaarden aan de organisatie.

Enkele gestelde voorwaarden zijn:
Vuur
• Het vreugdevuur mag branden vanaf 23.30 uur op 31 december a.s.
• Het vreugdevuur is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen en ingerichte locatie.
• De maximale grootte van de stapel pallets is een oppervlakte van 3x3meter met een hoogte van 1 meter .
De brandstapel mag tussentijds aangevuld worden tot 3.30 uur op 1 januari 2018. • De brandweer zal zorgdragen voor het definitieve uitdoven van het vuur.
Muziekgeluid
Van 18.00 – 23.00 uur is muziekgeluid tot maximaal 70 db toegestaan.
Van 23.00 – 02.00 uur is muziekgeluid tot maximaal 85 db. toegestaan (norm voor evenementen).
Van 02.00 – 03.00 uur is muziekgeluid afbouwend tot maximaal 70 db. toegestaan. Van 03.00 – 04.00 uur is muziekgeluid tot maximaal 70 db toegestaan.
Vanaf 04.00 uur is geen muziekgeluid meer toegestaan.
De voorgeschreven geluidsterkte en tijden worden in de muziekinstallatie geprogrammeerd.

Tijdens het feest zijn er beveiligers aanwezig, die in nauw contact staan met de politie. Uiteraard zullen de politie en de gemeentelijke boa’s ook toezicht houden.

Inlichtingen bij Bezoekadres
S.M. Coen Hellestraat 24
(033) 469 44 70 Amersfoort
Gemeente Amersfoort

Ideeën voor 2018

Graag horen wij van u wat u een passende viering van oud en nieuw voor het Soesterkwartier vindt. De gemeente wil graag aansluiten op initiatieven en ideeën van de buurt. Om dit goed voor te bereiden willen wij graag met u in gesprek. Begin volgend jaar nodigen wij u hiervoor uit. Heeft u nu al ideeën of wilt u ons wat meegeven? Neem dan contact op met:

Henry de Gooijer, buurtnetwerker, telnr. 033- 2048677 of henry.degooiier@indebuurt033.nl • Elbert Spek, gebiedsmanager Soesterkwartier, gemeente Amersfoort, telnr. 033-4695493 of Elbert.spek@amersfoort.nl

Tot slot
Deze brief is verstuurd naar bewoners en gebruikers van panden in de directe omgeving van de Wagenwerkplaats.
De gemeente wenst u fijne feestdagen en een gezellig jaarwisseling.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Amersfoort,
namens dezen,

Drs. S.T. van Nijen afdelingsmanager Leefomgeving

 

Redactie: Karel van Rooy.