Op 21 juni 2017, was er een “kinder-raadpleging”in de raadszaal van de gemeente Amersfoort. Dit om in kaart te brengen wat kinderen nu vinden van de speelplekken in Amersfoort. Daartoe was vanuit het Soesterkwartier de Kinderwijkraad als afvaardiging aanwezig om hun visie te geven op de speelplaatsen.

Van Wipkip tot voetbalveld en van glijbaan tot skatebaan, alles kwam aan bod. Een verslag van deze bijzondere “Raadsvergadering”van het Kindermanifest deel II, vindt U hier. http://www.soesterkwartier.info/35141   

De Gemeente heeft al deze stedelijke aanbevelingen van de kinderen in kaart gebracht en een nieuwe ronde van “inspraak” georganiseerd. Daartoe was heden 13 december 2017 in de Kubus aan de Spaarnestraat een overzicht gemaakt van de inventarisatie en mogelijke aanpassingen.

Dat de wipkip zijn laatste tijd heeft gehad, is niet verwonderlijk. Deze afzonderlijk geplaatste kleinschalige speeltoestellen vergen veel onderhoud en dus kosten. De vraag  was dan ook, wat doen we met vrijgekomen ruimtes, die zijn aangewezen als “speelplek” . Omtoveren tot parkeerplaats is zo gebeurd maar dan ben je wel de ruimte om te spelen kwijt.

In de Kubus waren de betrokken partijen bijeen en was middels grote posters zichtbaar wat er in kaart was gebracht. Voorheen heeft een delegatie de hele wijk doorlopen, op zoek naar de plekken waar de jeugd zich nu ophoud. Verrassend om toch enkele plaatsen te zien, waar de jeugd zich goed amuseert, zonder dat daar “dure”aanpassingen zijn gemaakt zoals speeltoestellen.

Los van de aanwezige speeltuinen, die uiteraard volledig zijn ingericht om te spelen, bleken de “natuurspeelplaatsen” erg in trek te zijn. Bij de geïnventariseerde speelplekken werden foto,s getoond met de vraag, houden we dit of  maken we aanpassingen. Blijft de enkele glijbaan staan, of maken we er een andere opzet. Voorbeeld hiervan is de Chrysantstaat waar een groot gedeelte is ingericht als speelplaats, maar een “mindere”functie heeft en dus in aanmerking komt voor aanpassingen.

Belangstellende konden vanmiddag naar vrije lust de nodige aantekeningen maken op de diverse posters. Kinderen die ook kwamen kijken, mochten nog eens uitleggen waarom ze juist daar of juist niet gingen spelen. Hierbij een ander probleem gelijk aan de orde brengend, namelijk de “hangjongeren”die ook sommige speelplekken gebruiken om bijeen te komen. De twee leeftijdsgroepen passen niet samen in een Speelplaats.

In de overzicht poster is goed te zien, waar kinderen kunnen spelen, maar ook delen van het Soesterkwartier, waar dat minder is of in zijn geheel ontbreekt (buurtje 83).

Mogelijk door de weersomstandigheden, dat het aantal belangstellende wat achter bleef dan verwacht was. Niet wegnemen dat er toch een beeld is geschapen van wat ouders en jeugd zich van een “speelplek”voor de toekomst voorstellen. Hopelijk heeft deze sessie bijgedragen aan het optimaliseren van de aanwezige speelplekken in het SK.

Goed om te merken dat het kindermanifest zijn uitwerking heeft en de gemeente, ondanks de bezuiniging op “speeltoestellen” een alternatief zoekt voor de “speel”ruimte’s .

Waarbij opgemerkt wordt dat de basisscholen al geruime tijd bezig zijn, met het maken van een natuurspeelplaats bij hun school, of dit al hebben gerealiseerd. Hetgeen kennelijk toch aan een behoefte voldoet, om met en in een natuurlijke omgeving “te spelen”

Wordt vervolgd.

Karel van Rooy.

Foto impressie.