201204171037-1_speciale-windmolen-haalt-water-uit-woestijnluchtAanstaande dinsdag bestaat de mogelijkheid in te spreken tijdens “de Ronde” in de Vermeerzaal van het gemeentehuis. Aanvang 19.00 uur

Onderwerp, onder meer het plaatsen van een windmolen op de kop van Isselt, waarvan het SK dan van stroom zou kunnen worden voorzien. Het betreft een onderzoeksfase.

Windwerkgroep van Duurzaam Soesterkwartier zal hier zijn standpunten uiteen zetten.

Voor de volledigheid wordt verwezen naar a: de Haalbaarheidsstudie energielandschappen en b: Raadsvoorstel Haalbaarheidsstudie, waarbij een bedrag van 75.000.00 euro wordt vrijgemaakt voor het realiseren van onder meer windmolens.In onderstaande Pdf’s vindt U alle informatie.

 

https://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=punt/id=505400

 

Een gedeelte van SK belang uit het raadsvoorstel:

220px-Campo_de_Criptana_Molinos_de_Viento_2Windmolens
De haalbaarheidsstudie over windmolens richt zich op twee burgerinitiatieven.
1.
Wijkmolens Soesterkwartier
Duurzaam Soesterkwartier gaat voor een CO2
neutrale wijk. In de wijk staan ca.
4.500 woningen en wonen zo’n 10.000 mensen. Het plan is om 2, liefst 3 windmolens te plaatsen van 3 tot 5 megawatt(MW) op industrieterrein Isselt, locatie RWZI. Het waterschap heeft medewerking toegezegd door het beschikbaar stellen van terrein. Iedere molen kan ongeveer 2.000 huishoudens voorzien. Wijkbewoners kunnen investeren in een molen en krijgen hiervoor duurzaam opgewekte stroom. Het rendement van de molen willen de initiatiefnemers terug laten vloeien naar duurzame initiatieven in de wijk. Zoals het in stand houden en verbeteren van buurthuizen, speeltuinen, kinderopvang, het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen.
2.De poort van Amersfoort Energie Lokaal zet in op maximaal 4 grote windmolens (turbines) van 3 tot 5 MW rond Knooppunt Hoevelaken en De Hoef. De beoogde locaties zijn ten opzichte van het collegebesluit
in 2012,verschoven naar plekken langs het knooppunt en op De Hoef. Want in de praktijk bleek het niet
mogelijk om de turbines te concentreren op het klaverblad van het Knooppunt.
Bron: Gemeente Amersfoort.
redactie KvR.