Sinds 2014 is er ook een jeugd Persbureau. Doel het Jeugd Persbureau Soesterkwartier in de gelegenheid te stellen, zelfstandig artikelen en foto’s te plaatsen op de website. Dit in combinatie met de door de Kinder Wijkraad gaande bezigheden en ontwikkelingen.

De kinder wijkraad bestaat uit een langs democratische weg gekozen groep kinderen uit de diverse basisscholen in het Soesterkwartier. Ieder nieuw schooljaar vinden er verkiezingen plaats, waaruit de wisselende samenstelling wordt gekozen.

In navolging op de ontwikkelingen van de Raad is het wenselijk daar ook een media autorisatie aan vast te maken.

Men heeft op hun eigen website al een presentatie van de door de Raad gedane activiteiten en de plannen voor de toekomst.

Zie de website van de Kinderwijkraad.

Redactie Wijkwebsite