Bijgaand de link naar de pagina van het Buurtbudget Sk.

Let op:  aanvragen tussen €1000,- en maximaal €3000,- dienen uiterlijk 31 maart ingediend dienen te zijn.

Klik hier voor de Buurtbudget pagina.

Kopieer onderstaande tekst naar Uw Pc.

BUURTBUDGET AANVRAAG SOESTERKWARTIER.2018

 

Naam Organisatie              :

Naam Aanvrager                :

Adres                                     :

Postcode                               :

Telefoonnummer               :

E-mail adres                        :

 

Omschrijving van de aanvraag.

 

 

 

 

Uitvoeringsdatum*            :

Benodigd budget                :

 

Specificatie van de onkosten .

 

Eventueel kopie van offerte toevoegen.

 

Eigen fysieke of financiële bijdrage en/of tegenprestatie.

 

Hoeveel bewoners steunen dit initiatief:

Handtekeningenlijst toevoegen.

 

* De uitvoeringsdatum is de datum waarop een evenement of straatfeest plaatsvindt. Bij aanschaf van goederen geldt de datum van afgifte van het declaratienumer (tenzij vooraf anders overeengekomen).  U dient namelijk binnen 4 weken na deze datum Uw onkostendeclaratie in te leveren.

 

Inleveradres:

 

T.a.v. Werkgroep Buurtbudget

Soesterweg 204

3812  BE     Amersfoort.