Het was weer ouderwets, gezellig druk in de Vijverzaal van wooncomplex Puntenburg. Zaterdagavond 30 september kwam de groep Line Dance ( Danscentrum -speeltuin- Soesterkwartier) weer een avond hun “kunnen”laten zien.

De inmiddels deels in “club”kleding gestoken dansgroep heeft een druk ledenbestand. Ook van de zijde van het dansechtpaar Jan en Corry Schoep die voorheen ook de Vijverzaal “bevolkte” was er weer belangstelling. De uitnodiging voor deze avond was wel wat laat aangekomen, maar desondanks waren er ook van die zijde “dansparen”op af gekomen.

Naar het leek, was er een soort presentatie ronde, daar er kennelijk dansparen in een bepaalde categorie, of niveau naar de vloer werden geroepen.

Het geheel oogde in ieder geval weer professioneel en het line-dansen blijft een populaire sport in de danswereld.

Een “oma” uit de Narcisstraat en  vandaag de sleutel gekregen van een appartement, viel wat dat betreft op de goede avond “binnen”. Te samen met familieleden was dit de eerste kennismaking met “de Punters”. De kleinzoon deed in ieder geval zijn best, de verschillende dansvarianten, na te doen, hetgeen toch wel enige oefening vergt.

Ondanks het feit dat er deze maal geen “live”dance dance dance”band aanwezig was, maar een simpele cd player, was het niet minder gezellig. Ook de aanwezige “reguliere bewoners en bezoekers” genoten zichtbaar van de soms wervelende shows die gegeven werden.

De catering was in handen van Robert en Yasmeen, van Koks-Mediair.

Verslag Karel van Rooy.

Foto,s Karel van Rooy klik hier.

Kijk ook eens op de “home”page van de wijkwebsite.

,