‘KRUIS IN HET BRANDPUNT’ Vespers Stille week Emmaüskerk In de Emmaüskerk is iedere avond in de Stille Week een korte vesperviering. Dit maal als uitgangspunt een serie schilderingen gemaakt door Pablo Hindorf

Hindorf schildert in kille kleuren het lijden van Jezus in een vervreemdende omgeving. In een omgeving van het hier en nu.

Het ‘brandpunt’, de focus  uit de titel is het brandpunt van een lens, van de toeschouwer die tegenwoordig de wereld vaak waarneemt door een camera.

Met de principiële vraag of wij toeschouwer zijn en blijven. Kúnnen wij dat als het om het verhaal van Jezus gaat?

MAANDAG 10 APRIL TOT EN MET ZATERDAG 15 APRIL

AANVANG 19.30 UUR

DONDERDAG MET VIERING VAN AVONDMAAL

ZATERDAG DOOPGEDACHTENIS AANVANG: 21.00 UUR

Noordewierweg 131

www.emmauskerk-amersfoort.nl

ds. Paul van der Harst
predikant Protestantse Emmaüsgemeente, Amersfoort.

red.kvr.