Op 3 april organiseerde het Wijkbewonersteam (WBT) een Wijktafel in de Emmaüskerk. De bijeenkomst is door circa 50 personen bezocht. De wijktafel werd geopend door René van ‘t Hooft, voorzitter van ’t WBT, waarna  de nieuwe wijkwethouder Bert Lubbinge door René werd uitgenodigd om iets te vertellen over de plannen in Amersfoort om een STIP in het Soesterkwartier te vestigen. Wie weet, misschien al in september? Wethouder Lubbinge: een STIP (Stedelijk informatiepunt) is een plaats waar de mensen terecht kunnen voor vragen en hulp, maar daarnaast kan er nog veel meer gebeuren. De oprichting van de STIPS in Amersfoort is in handen gelegd van wethouder Rob van Muilekom. Binnenkort zal wethouder Lubbinge – evenals de vorige wijkwethouder dat heeft gedaan – regelmatig spreekuur gaan houden in het Soesterkwartier.

Wie de wethouder zelf wil spreken kan dus bij hem terecht. Nader bericht volgt.

Voordat met de gesprekken van de Wijktafel werd begonnen zijn er eerst een paar oproepen gedaan.

  • Goeie Buren Willem Hamels van de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier vertelde over het project Goeie Buren dat onlangs  is gestart. In een duurzame wijk geven mensen om elkaar. Goeie Buren weten wat er speelt in de straat en waar een helpende hand geboden kan worden..Wie mee wil doen aan het project kan Willem daarover aanspreken. Emailadres: willemhamels@hotmail.com.
  • Wijkwebsite Nel Groenendijk van de Wijkwebsite vroeg aandacht voor de website.  www.soesterkwartier.info De website is actueel, en belangrijk voor de uitwisseling van informatie in het Soesterkwartier. Er zijn nog medewerkers nodig. Geef je dus op en doe mee.
  • Aparte Wijktafel KVVA actief voor de hele wijk  Twee vertegenwoordigers van de voetbalvereniging  KVVA kwamen met het aanbod om als voetbalvereniging ook iets voor de buurt te gaan doen. Aanwezigen hebben deze avond aan een aparte tafel over dit onderwerp met elkaar gepraat. Er zijn al enkele ideeën en men heeft emailadressen met elkaar uitgewisseld. .
  • Zelf aan de slag Joke Sickmann riep iedereen op om niet alleen over problemen te praten, maar om vooral te kijken wat je er zelf aan zou kunnen doen. In deze (crisis)tijd moeten we gewoon beginnen.

Dico Kuiper, had de taak om de gesprekken rond de tafels over belangrijke wijkonderwerpen aan te zwengelen. Dat ging voortreffelijk. Binnen no time was iedereen met elkaar in gesprek.. Na verloop van tijd kon er van onderwerp gewisseld worden. Aan het einde van de avond is er over ieder gespreksonderwerp verslag uitgebracht.

Bewonerscommissies (Jan Herman Koller)

Er zijn op dit moment geen bewonerscommissies actief in het SK, maar dat lijkt toch wel belangrijk te zijn. Bewonerscommissies kunnen een brug slaan tussen bewoners en organisaties in de wijk (denk daarbij bijvoorbeeld aan vereniging Duurzaam Soesterkwartier) en de corporaties. Men heeft voorgesteld om eerst maar te beginnen met één bewonerscommissie voor het hele Soesterkwartier voor de bewoners van Portaal. De emailadressen zijn uitgewisseld. Informatie dus bij jhekoller@hotmail.com

Hart Soesterkwartier met een STIP in het midden (Jeroen Osendarp)

De deelnemers aan de gesprekken waren enthousiast over het plan om in het Centrum van de Wijk winkels en buurtvoorzieningen bij elkaar te brengen. Na de presentatie werd opgemerkt dat het bewoners goed doet dat er deze avond zo positief gesproken is over de Wijkwinkel die er vroeger is geweest. In één van de groepen is voorgesteld om het doorgaande verkeer op de Noordewierweg te gaan beperken.

Tafel Wijkvoorzieningen  (René van ’t Hooft)

Bij Wijkvoorzieningen wordt niet alleen gedacht aan accomodaties. Er moet ook aandacht zijn voor de natuur, voor de dieren, voor Birkhoven. Er is gepleit voor een kinderboerderij. Er is ook een mooi plan om in of bij de Emmaüskerk een speciale afscheidswoonkamer in te richten. Op die manier kunnen mensen in de eigen wijk op een mooie manier afscheid nemen van overleden familieleden en vrienden.  Wat de sluiting van de Sleutel betreft werd er gepleit voor een overgangsperiode: de Sleutel mag pas dicht als het Centrale Hart in de wijk opengaat.

Wijkwebsite (Dico Kuiper)

Aan een aparte tafel is hevig gediscussieerd of je naast de officiële wijkwebsite (www.soesterkwartier.info) nog een aparte website www.soesterkwartier.nu kunt gebruiken. De meningen zijn verdeeld. Dico gaat hierover verder in overleg met de redactie van de Wijkwebsite.