back1

De stichting Het Groene Spoor, die per medio 2013 zal opgaan in de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier, wordt gedragen door vrijwillige betrokken bewoners van Amersfoort. Dit gegeven maakt Stichting Het Groene Spoor uniek en daadkrachtig. Deze stichting zet zich in voor een groener Amersfoort. De huidige trekker van het Groene Spoor is Gijs van Valkenhoef en hij zet zich vol passie samen met belanghebbenden en belangstellenden in om de visie van het Groene Spoor te verwezenlijken.

Stichting Het Groene Spoor werkt aan een groene recreatieve verbinding van Bos Birkhoven Bokkeduinen naar het Eemplein en de Eem en wilt zodoende aansluiten op de route naar de binnenstad via de Eemhaven. Deze verbinding draagt bij aan meer groen en natuur in de stad, meer ruimte voor natuurspelen, ontmoeting, sport en beweging.
Het Groene Spoor draagt tevens bij aan een positieve sociaal-economische ontwikkeling en een klimaatbestendige stad. Het Groene Spoor verbindt daarnaast de creatieve broedplaatsen Oliemolenkwartier en Wagenwerkplaats tot één Groene Creatieve Zone. In het Vlekkenplan (2007) werkt het Groene Spoor dromen uit tot een ruimtelijke visie waarbij het Groene Spoor het gebied tussen Eem, NS-station, Wagenwerkplaats en Bos Bokkeduinen-Birkhoven ontwikkelt tot een groen stedelijk cultuurlint. (www.hetgroenespoor.nl)
Projecten die al succesvol zijn afgerond zijn de Verkeerstuin en de Wagenspeelplaats op de wagenwerkplaats. Vrijdag 29 maart jongstleden is er een project toegevoegd aan dit rijtje, namelijk het beplanten van de Mondriaanlaan. In de middenberm van deze laan zijn vlinderstruiken geplant. Met dank aan Hoveniersbedrijf Van Rijnsoever, de welwillendheid van de Gemeente Amersfoort maar bovenal de betrokken vrijwilligers is deze dag zeer geslaagd. Deze dag wordt dan ook als een zichtbare start beschouwd van de verwezenlijking van de visie van Stichting Het Groene Spoor.
Stichting Het Groene Spoor gaat komende tijd aan de slag met nog een aantal projecten. Deze projecten zijn Het Trapezium, De Wachtkamers en het Palmbuurtje. Net zoals bij voorgaande projecten staat hierbij samen-werkzaamheid hoog in het vaandel.

Bron: stadamersfoort.nl