Dinsdag 27 November, Er komen twee nieuwe coffeeshops in Amersfoort: één aan de Textielweg (bedrijventerrein De Isselt) en één aan de Terminalweg (bedrijventerrein De Hoef). De gemeente is van plan een horeca- en gedoogvergunning te verlenen. Dit doet de gemeente nadat met ondernemers uit de omgeving is gesproken over een eventuele aanvulling van randvoorwaarden in de vergunning en nadat is gesproken over het monitoren van de leefbaarheid van de buurt.

Om de druk op de al bestaande coffeeshops te verminderen heeft de burgemeester na consultatie van de gemeenteraad, begin 2016, besloten nieuw beleid vast te stellen. Het oude beleid maakte negen coffeeshops mogelijk. Bij het vaststellen van het nieuwe beleid was dit aantal gedaald naar vier. Omdat de vestigingscriteria zo streng waren, bleek het niet mogelijk nieuwe shops te realiseren terwijl het beleid dit wel mogelijk maakte. Deze criteria zijn in het nieuwe beleid aangepast. Tegelijkertijd is het maximum aantal teruggebracht van negen naar zeven.

Aanvullende eisen voor coffeeshops

Naast de eisen waaraan een horecazaak moet voldoen, geldt voor de vestiging van een coffeeshop een aantal bijzondere eisen. Zo moet een coffeeshop minstens 250 meter verwijderd zijn van een middelbare school en 100 meter van een basisschool, een coffeeshop mag niet in een straat waar alleen wordt gewoond en waar geen andere bestemming is in de straat. Daarnaast geldt dat er een zogenoemd BIBOB-onderzoek wordt gedaan naar de achtergrond van de ondernemer en het bedrijf en dat er breed wordt getoetst of de coffeeshop vanuit openbare orde, veiligheid en leefbaarheid mogelijk is. De coffeeshops aan de Textielweg en de Terminalweg en hun aanvragers voldoen aan deze criteria.

Nadere afspraken met omgeving

De omgeving waarin de coffeeshops zich vestigen bestaat op beide locaties voornamelijk uit bedrijven. De bedrijven zijn geïnformeerd en hebben een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met de ondernemer van de coffeeshop en de gemeente. In dat gesprek licht de ondernemer de plannen toe en worden eventuele aanvullende randvoorwaarden en afspraken die nodig zijn om de leefbaarheid in de buurt te blijven monitoren besproken.

Hier vind u: Vragen en antwoorden over de coffeeshops Textielweg en Terminalweg

Bron: Gemeente Amersfoort

Redactionele note: de afstand van coffeeshop tot de school aan de Kaliumweg, is afhankelijk van de locatie en de wel of niet “officiële” route, te klein dan wel uiterlijk twee keer de 250 meter. Wel is de jeugd op deze school dan onder de 18 jaar…!!! De sociale controle in de omgeving is minimaal.

Hetgeen de redactie in herinnering brengt dat deze discussie vanaf begin 2016 al speelt, waarbij onder-meer de keuze van een vaste plek makkelijk kon worden opgelost. Verregaande plannen zijn op 24 februari 2016 ingediend over een mobiele coffeeshop. Die op reguliere tijden en vastgestelde plaatsen een bezoek brengt en na een uurtje weer verdwijnt. Er ontstaat dan ook geen overlast in een wijk en de aangewezen parkeerplek is uiteraard ver van een school. Toen en nu een gemiste kans.

de Redactie.