De Club van 100 bezorgde Soesterkwartierders wenst Beweging 3.0 veel succes toe in de toekomst maar houdt haar hart vast nu wij lezen dat de heer Van Dijk als directeur verantwoordelijk is geworden voor zowel SWA als Beweging 3.0
De SWA heeft in het verleden laten zien dat zij zelden de belangen van wijkbewoners hoog in het vaandel had staan. De SWA (lees de heer Van dijk) had sporadisch een luisterend oor voor bewoners, vooral de bewoners uit het Soesterkwartier leken een doorn in het oog van de directeur. De SWA (de heer Van Dijk) gaf, ere wie ere toekomt, altijd antwoord op de brieven van de Club van 100. Helaas altijd nietszeggend en met vaste slogans die je kunt vertalen als: “Zeur niet! En bemoei je met je eigen zaken!”
Op de SWA site staan sublieme slagzinnen zoals: “Met en voor de bewoners” Of… “Welzijn is Meedoen” en “Meedoen maakt Sterker” “De SWA geeft u een steuntje in de rug,” enzovoort.
Die slagzinnen stonden, wat de Soesterkwartierders betreft, alleen maar op de site te schitteren en te stralen. In de praktijk was het onthutsend hoe wij de SWA, en de heer Van Dijk, hebben leren kennen.
De heer van Dijk is, in onze ogen, een directeur van “lik mijn vestje.” Menig bewoner heeft hij voor een gesloten SWA voordeur laten staan. Menig bewoner heeft nooit een uitnodiging van hem ontvangen, terwijl daartoe dringend verzocht was. De SWA zegt dat vrijwilligers onmisbaar zijn en hen “in de watten” te willen leggen, maar vervolgens worden dezelfde vrijwilligers geschoffeerd en genegeerd.
De brieven en wensen van wijkbewoners waren zeker niet gericht aan een directeur met hart voor de zaken van die bewoners. De directeur leek ook geen hart te hebben voor menig hardwerkende SWA’er. (althans, wij hebben hem daarop niet kunnen betrappen)
Wij herinneren onze noodkreten om Désirée Steenbeek in het Meldpunt te laten blijven werken. Had zij het Meldpunt niet tot een groot succes gemaakt? Had zij er niet voor gezorgd dat het Meldpunt in het Soesterkwartier, als enige in Amersfoort, zou blijven bestaan? Nee, directeur Van Dijk had geen oren naar de noodkreten uit de wijk. Hij ging zijn eigen gang, en zie wat er van gekomen is. Van het Meldpunt is – bewust? – een sterfhuisconstructie gemaakt, het is nergens meer te bekennen. (Over de belangen van bewoners gesproken) Bewoners klampen ons nu huilend aan en vragen ons bij wie zij nu terecht kunnen. Het Soesterkwartier verpietert en verpaupert wederom.
In het Soesterkwartier hadden wij iemand met hart voor de zaak. Een goed bedrijf laat zulke medewerkers nooit meer Los. Bij de SWA lijken dit soort medewerkers niet gewaardeerd te worden, en het steuntje dat zij krijgen is niet het steuntje in de rug…
De Club van 100 houdt dus haar hart vast voor de toekomst van Beweging 3.0, voor de toekomst van bewoners én voor de toekomst van de medewerkers. Als het aan de Club van 100 had gelegen was deze directeur de eerste geweest die, zonder gouden handdruk, de laan was uitgestuurd. Helaas….onrecht is overal te vinden.
“Met de komst van SWA binnen Beweging 3.0 wil de zorgorganisatie beter in staat zijn om zorg en welzijn in de wijken met elkaar te verbinden.” Aldus de tekst op de Stad Amersfoort. Wij denken niet dat er, met de komst van Van Dijk, iets positiefs te verwachten is.

Bron: Stad Amerfoort, De Club van Honderd Bezorgde Soesterkwartierders