logo org2Ach zult U denken, wat krijgen we dan nu weer. De redactie van de wijkwebsite gaat het zelf uitleggen.

Sinds  het bestaan van de Wijkwebsite Soesterkwartier, heeft de redactie elk jaar een bijzondere  actie. Dat kon zijn de leukste vakantiefoto en /of dergelijke actie.

Begin april kwam ook dit onderwerp weer op de agenda. Het valt dan niet mee om een wijkgericht onderwerp te bedenken. Gedacht werd aan de leukste “Selfie”. Of jouw leukste winkel in het Soesterkwartier enzovoorts.

Gezien de steeds  drukker wordende agenda met activiteiten en het feit dat wij als redactie naar U toekwamen bij een evenement, kwam er dit idee. Het was ons opgevallen dat er veel verschil zit in de georganiseerde zaken. Wij als bezoekende redactieleden keken ondermeer naar de wijkgerichtheid van de organisaties, de evenementen/ activiteiten die daar uit kwamen. Doel/ nut en middelen en vooral hoe men zich profileerden. Gastvrijheid en presentatie was daar eveneens een onderdeel van. Enige cijfers: Vanaf begin april tot aan heden, zijn er door de redactie 68 bezoeken afgelegd bij activiteiten in de wijk. In een paar activiteiten was de komst van de verslaggever bekend. Maar bij het merendeel niet. Er zijn in deze periode 146 fotoalbums aangelegd van gebeurtenissen en activiteiten. Er zijn 165 verslagen gemaakt van activiteiten/persberichten en overige artikelen. Er werden 8 persoonlijke interviews afgenomen, waarvan verslag is gedaan.

Zoals gezegd werd er gekeken wat de invloed was van een georganiseerde activiteit, de structuur, veiligheid, doel en wijkbelang.

En bij een dergelijke “geheime” competitie hoort ook een prijswinnaar en prijs. Bedacht werd om het logo van de wijkwebsite tot een tastbaar voorwerp te maken.  Zo werd de sculptuur van het logo gestalte gegeven.  Het opmerkelijke aan deze “wisseltrofee” was dat hij vervaardigd is uit een stuk houten vloerdeel, afkomstig uit een goederenwagon van vlak na de 2e wereldoorlog. Dit historisch stuk hout werd tijdens werkzaamheden op een zolder ( als vloerdrager) aangetroffen in net Soesterkwartier en naar we mogen aannemen afkomstig uit de wagenwerkplaats.  De schaarste van hout was in 1946/47 natuurlijk gigantisch.

De Beoordeling en Prijswinnaar: Wijkinzet en Gastvrijheid 2014

Wij willen niemand iets te kort doen. Van alle bezochte activiteiten/ evenementen/organisaties en personen bleken de aangevoerde argumenten en motivaties een pluspunt voor het Soesterkwartier.

Maar er steek er altijd net een bovenuit .

Zoekend naar een locatie, heeft een redactielid besprekingen gevoerd in café De Gooijer om daar op zondagavond 21 september 2014 rond de klok van 21.00 uur, de prijsuitreiking te mogen doen. Een aantal genomineerden werden hierbij afzonderlijk uitgenodigd om als “mogelijke kandidaat winnaar” aanwezig te zijn. Ook onze Wijkmanager Nico Paap was aanwezig en vanzelfsprekend de mentor van de wijk, Joke Sickmann en de mensen van het Wijkmuseum. Aan de Wethouder Wijkzaken Fleur Imming,  was het verzoek gericht om de wisseltrofee te komen uitreiken. Gezien de korte voorbereiding bleek dit niet haalbaar.

In een zeer druk bezocht café werd klokslag 21.00 uur het woord gevraagd door de redactie.

aa13In omgekeerde volgorde werden de genomineerden op de Bühne gevraagd.

Op de 3e plaats is geëindigd Buurthuis De nieuwe Sleutel. Zij ontvingen een bloemenbon en een certificaat met daarin de door de redactie gemotiveerde beoordeling.

Op de 2e plaats, kwam in aanmerking Speeltuin Rivierenwijk. Ook zij kregen een bloemenbon en de bijbehorende motivatie op certificaat uitgereikt.

Tja en dan de 1e plaats. De keuze van de redactie om deze happening  juist in De Gooijer te doen was niet toevallig.

aa11Petra en Humphrey mochten ook naar voren komen en werden in het zonnetje gezet als de winnaars van de wisseltrofee “Wijkinzet en Gastvrijheid 2014”. Buiten het overhandigen van de genoemde Sculptuur, kregen zij ook een door de redactie zelf vervaardigde taart, uiteraard voorzien van tekst en logo van de website. Een Oorkonde en een certificaat van uitreiking.

 

Duidelijk verrast reageerden beiden heel enthousiast. Ook de aanwezige bezoekers maakten er een geweldig feest van.

aa10Gemotiveerd: Café de Gooijer, ( Petra en Humphrey)  stellen al 2 jaar lang, de 2e woensdag van de maand, de locatie beschikbaar voor de Wijk. Dit is hun vrije dag/avond, maar geheel belangeloos gaan de deuren van het café toch open als buurtcafé/buurtborrel.  Van deze avonden maken een aantal organisaties gretig gebruik. Elke keer wordt er een ander thema aan de orde gebracht ten behoeve van het Soesterkwartier. Een bezoek is zeker de moeite waard. De Slogan Wijkinzet en Gastvrijheid wordt hier voor 100 % gerechtvaardigd.

 

CSC_7343Het bleef lang heel erg gezellig.

Verslag en foto’s Karel van Rooy.

Klik HIER voor de diapresenatie