Procesbegeleiders Ineke en Egbert nodigen jou uit voor donderdagavond 8 juli van 7 tot 8

Wij zijn Egbert Kalle en Ineke Spapé, van SOAB Adviseurs voor de Leefomgeving. We zijn vanaf mei de neutrale procesbegeleiders voor De Nieuwe Poort (de rotonde bij het Eemplein). Wij maken samen met jullie als Soesterkwartierders, andere bewoners, gemeente, ondernemers en andere betrokkenen een plan voor De Nieuwe Poort. De Nieuwe Poort moet verkeersveiliger, de bereikbaarheid en de leefbaarheid moeten verbeteren. En dat gaat over meer dan alleen De Nieuwe Poort. 

Wat doen we als procesbegeleiders?

Voor De Nieuwe Poort heeft de gemeenteraad het college in twee moties een opdracht meegegeven om met bewoners en andere stakeholders een nieuw plan te maken. Onze opdracht is om samen met jullie als bewoners en andere betrokkenen een participatieproces in te richten, waarin geïnteresseerden hun ideeën en voorstellen voor De Nieuwe Poort kunnen inbrengen. De rotonde moet veiliger worden en de bereikbaarheid moet beter terwijl ook rekening gehouden wordt met de leefbaarheid in het Soesterkwartier en de rest van het gebied. Daarvoor zijn in het Soesterkwartier veel ideeën.

Rond Soesterkwartier zijn er bouwplannen, zoals op de Wagenwerkplaats en het industrieterrein Isselt. Die vormen een uitgangspunt, want Amersfoort verandert en wil voor iedereen een leefbare, bereikbare en betaalbare woonstad blijven. Maar de optelsom van het huidige verkeer op de rotonde en de effecten van alle nieuwbouwplannen van Langs Eem en Spoor is daarbij ook van belang: het Soesterkwartier is het historische hart van deze woon-werk-recreatiewijk met gezellige reuring, groen en cultuur.

De eerste veldbijeenkomst vond op 16 juni plaats en werd bezocht door ongeveer 50 Soesterkwartierders

Template en toetsingsmatrix

Om zoveel mogelijk meningen en ideeën van bewoners van het Soesterkwartier te horen, organiseren we als onafhankelijke procesbegeleiders twee veldbijeenkomsten. Op 16 juni was de eerste (met een kleine 50 deelnemers) en op 8 juli is de tweede veldbijeenkomst. Met een ‘Vijfsprong’ leggen we 5 vragen voor aan bewoners. Over welke zorgen jullie als bewoners hebben, wat is een ‘no-go’, welke concrete ideeën of maatregelen zien jullie en aan welke criteria een goede oplossing zou moeten voldoen. Dat kunnen voorstellen zijn voor én de verre toekomst (om geen geld te verspillen door mogelijkheden te blokkeren voor de toekomst) én voor het oplossen van problemen op de korte termijn. Die vragen leggen we ook aan andere stakeholders als gemeente, Fietsersbond en ondernemers voor. Met die resultaten weten we dan aan welke criteria voorstellen moeten voldoen. Met de zo gevormde Toetsingsmatrix kunnen we dan voorstellen van bewoners, maar ook van andere indieners, scoren op de gekozen criteria. We vragen alle indieners om hun voorstellen volgens een zelfde format in te dienen. Dat zogeheten ‘Template’ zorgt er voor, dat we de ingediende voorstellen op een zelfde manier binnen krijgen en goed kunnen vergelijken. Dit Template verspreiden we na de zomervakantie, via jullie achterbannen en organisaties.

Wat is de planning?

Om al die ideeën, belangen en inzichten te verzamelen, hebben we tot in dit najaar. Ook nemen we de inbreng van andere stakeholders, als grondeigenaren, bedrijven, winkeliers, parkeergarages, projectontwikkelaars en de gemeentelijke projectleiders in deze matrix mee. De matrix laat straks zien welke oplossing(en) voldoet (voldoen) aan de uiteenlopende belangen. In het najaar worden alle alternatieven met de toetsingsmatrix gescoord. De uitkomst daarvan gaat dan naar de gemeenteraad en die beslist daar over.

Uitnodiging: We willen graag jullie kennis, ervaring en ideeën horen: meld ons gerust wat je van belang vindt, via info@soab.nl, kom maar de veldbijeenkomst van 8 juli of meld je bij je wijk- of buurtorganisatie. 

De veldbijeenkomst van 8 juli is buiten bij het speeltuintje tussen de Puntenburgerlaan en de Groningerstraat, van 19.00-20.00 uur. Er is veel ruimte en deelnemers wordt gevraagd afstand te houden.

Egbert Kalle en Ineke Spapé, info@soab.nl of 06 26110860