Wonderen zijn de wereld nog niet uit, is een veel gebruikte term, als je iets echt voor elkaar krijgt. Maar hoe ontstaan deze begrippen.

Het maandelijkse thema op de zondagmorgen, tijdens de “brunch”van de Buurtkerk in Speeltuin Soesterkwartier was hierop gebaseerd. Mooi gemaakt door de schepper van het leven. Moeilijke kost, in het geheel niet, zo zou blijken.

Allereerst werd een ieder in de gelegenheid gesteld te “brunchen” . Het variërende van de brunch was het zelf samen stellen van je maaltijd. Best wel aandoenlijk te zien, dat een eiersnijder, bedoeld om schijfjes ei te snijden een andere functie kreeg. Helaas paste te “java”sinaasappel niet geheel in het rekje.

De brunch werd deze maak door een 12 tal volwassene en hun kinderen bezocht. Een feestelijk gedekte tafel met allerlei soorten brood en beleg, eieren, fruit en koek. Even na 12.00 uur werd de zijvleugel van de Speeltuin gebruikt als “buurtkerk”. Oeds Blok, hanteert een voorleesboek wat rijkelijk was voorzien van , Foto,s en tekeningen. Kinderen zitten in de nabijheid, als het verhaal in “interactieve” vorm zich ontwikkeld. Op tafel stukken boetseerklei die een belangrijke rol spelen. Het scheppingsverhaal is niet nieuw, maar om een “Basic” verhaal te creëren, was dit voor de aanwezigen wel boeiend.

De vraag gesteld aan de kinderen: Hoe is alles mooi geworden. Hoe de vissen, vogels, en andere dieren zijn ontstaan. De sterren en de zon, dit alles gepresenteerd met beeldende plaatjes.De cruciale vraag komt uiteraard na het creëren van de dierenwereld. Wat ontbreekt. Dat wordt even achter de oren krabben, maar al snel komt het antwoord. “De mens”. En hier krijgt een stuk boetseerklei een multiculturele verandering. Het wordt op aangeven van de kinderen omgevormd tot een “mens”. Maar wat heb je allemaal nodig voor een mens. Voorzichtig noemde de kinderen toch wel essentiële lichaamsdelen op. Te beginnen met de buik, de benen, armen en hoofd. Hierbij steeds afvragend waar die delen allemaal voor bedoeld zijn. Toch mooi dat het zo gemaakt is en heel handig als je wilt eten, of sterker nog, wilt “kleien” . Dat de buik van een vrouwelijke creatie, ook een andere functie heeft, ter creaties van nieuw leven, was nog niet helemaal een begrijpelijk gegeven voor de kleinste. Maar de opmerking na het volmaken van de geboetseerde “mens” was wel aardig. “ik dacht dat ze met ze’n tweeën waren”was een spontane reactie, doelend op Adam en Eva.

Binnen een klein halfuurtje werd zo doende, de schepping van een nieuw mens gestalte gegeven.Vanuit een stuk witte klei, ontstond hier de eerste mens. Het had zijn weerslag op de kleine kinderen, die na de dankwoorden en gebeden aan de slag konden met diverse kleuren boetseerklei.

De toch al fantasierijke kids, meenden dan toch wel dat niet alleen “de mens”creëren mooi was, maar een raceauto eigenlijk ook wel. Maar het begrip “Mooi gemaakt” blijft wel even hangen.

Als laatste werd onder meer aandacht besteed aan datgene wat in de gedachten gang van de mensen leefde. Een betoog om de hernieuwde busonderneming Syntus op andere gedachten te brengen, qua rijtijden en route, maar ook werd morele steun toegewenst aan de nieuwe Buurt- bestuurt die deze week aan de slag gaat.  Waarvoor dank.

Verslag en foto,s Karel van Rooy

Impressie.

 

Thema is ‘Jij bent mooi gemaakt’ en we gaan