unnamed (3)Het Soesterkwartier heeft een rijke muziekgeschiedenis. Op zaterdag 22 november begint in het wijkmuseum de grote tentoonstelling over muziek in het Soesterkwartier. De opening is om 12.30 uur. Vrij entree.

In het Wijkmuseum staat een collectebus voor Serious Request Soesterkwartier.

Om de tentoonstelling “Er zit muziek in het Soesterkwartier” mogelijk te maken heeft het Atelier achter de museumwoning in de St. Bonifaciusstraat 61 een complete metamorfose ondergaan. In het midden van de zaal staat een groot podium opgesteld. Talrijke muziekgroepen waarbij vele musici die in het verleden in Amersfoort hebben opgetreden,  staan al in de rij om op de komende zaterdagmiddagen voor het publiek een nieuw optreden te verzorgen. Bezoekers van het Wijkmuseum kunnen iedere komende zaterdag rekenen op een compleet én originieel muziekprogramma van eigen bodem.  A.s. zaterdag wordt de tentoonstelling met veel toeters en bellen door de kinderen van het Soesterkwartier geopend om 12.30 uur.  Iedereen is daarbij van harte welkom. De kinderen die mee willen doen aan de opening worden uitgenodigd om al om 12.00 uur aanwezig te zijn voor de generale repetitie. En wie weet komt er dan ook nog hoog bezoek… uit Spanje.

unnamed 13Berichten over het programma van de week worden tijdig bekend gemaakt in de plaatselijke media, via de website en facebook. Zie ook op de website, www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl Opgave van groepen en musici is nog steeds mogelijk bij Gezina Tuinstra gezinatuinstra@planet.nl of via  06-22422725. De museumwoning en de tentoonstelling  is te bezoeken: iedere zaterdag van 11.00-16.00 uur en na afspraak. Adres: St. Bonifaciusstraat 61.