Geachte heer, mevrouw,

In 2015 zal er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld voor de voormalige Wagenwerkplaats van NS in Amersfoort. Ter voorbereiding hierop wordt momenteel gewerkt aan een actualisatie en verdieping van het Masterplan voor de Wagenwerkplaats. NS Stations, eigenaar van het terrein, heeft hiervoor opdracht gegeven aan IMOSS bureau voor stedebouw bv en H+N+S Landschapsarchitecten, beide gevestigd op de Wagenwerkplaats. Het doel is om een Masterplan op te stellen dat richting geeft aan toekomstige ontwikkelingen op het terrein (zoals wonen en andere stedelijke voorzieningen) en dat voldoende flexibiliteit biedt om toekomstige initiatieven te kunnen faciliteren.

KnipselUitnodiging Om goede keuzes te maken voor de toekomst van het terrein willen NS en de gemeente de mening horen van gebruikers, betrokkenen en belangstellenden. Daarvoor worden drie bijeenkomsten georganiseerd. Graag nodigen wij u uit voor de eerste bijeenkomst:

Datum | woensdag 26 november 2014 Tijdstip | 19.30 uur – 21.00 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur) Locatie | Centraal Ketelhuis op de Wagenwerkplaats, Soesterweg 320

Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de aanpak en planning rond het Masterplan en vragen wij u naar uw beleving van de Wagenwerkplaats. Daarbij staan vragen centraal als: welke kansen ziet u voor de toekomst en welke knelpunten ervaart u in het gebruik van het terrein?

Met de resultaten van deze bijeenkomst worden vervolgens verschillende scenario’s uitgewerkt. Tijdens de tweede bijeenkomst (januari 2015) wordt de mening van de aanwezigen gevraagd over de scenario’s. In de derde bijeenkomst (februari 2015) presenteren gemeente en NS het concept ontwerp. In het voorjaar van 2015 zou het Masterplan klaar moeten zijn.