Clary Stäb, inwoonster uit de Bomenbuurt Soesterkwartier zond op  2 april een brief aan de Provinciale Staten te Utrecht, omtrent het opheffen van lijn 1 ( Syntus). Eerdere pogingen vanuit het Buurtbestuur en Buurtnetwerk Sk,om het tij te keren bij Syntus waren reeds gestrand, ondanks een unanieme aangenomen motie in de Gemeenteraad .

Gary Stäb klom alsnog in de pen. Zie haar brief.

Vanuit de “Staten”kwam onderstaand antwoord van een der politieke partijen.

Geachte mijnheer, mevrouw,

Namens ons Statenlid Mieke Hoek bericht ik u als volgt.

Onze 50PLUS fractie ontving via de griffie onderstaande mail van u.

Volkomen terecht wijst u erop dat juist het Openbaar Vervoer noodzakelijk is om het autogebruik terug te dringen.

Bovendien moet de burger kunnen vertrouwen op bestaande buslijnen en aansluitingen, zeker als die in de buurt liggen van seniorenwoningen, scholen en woonwijken, dat is voor u wellicht een van de redenen geweest om daar 4 jaar geleden te gaan wonen. Dat is een van de speerpunten van 50PLUS.

Wij zullen uw opmerkingen en klacht meenemen als de aanbesteding aan Syntus opnieuw als agendapunt wordt behandeld in de commissievergaderingen en Statenvergadering.

Met vriendelijke groet,

Martine Baay

Fractiemedewerker 50PLUS

 

redactie

Karel van Rooy.