“Dance Centre”Soesterkwartier, de Hip Hop groep “Power Hoppers groeit langzaam maar gestaag. Nieuwe “hoppertjes” worden de kneepjes van “the Dance” bijgebracht. Tegelijkertijd moet er dan even pas op de plaats worden gemaakt om de nieuwe lichting ook te laten integreren.

Inhoudende dat  en overeenkomstige redenen zijn geweest om het aangekondigde optreden op 5 mei in Speeltuin Rivierenwijk (kinder bevrijdingsfeest) op te schorten naar een andere keer. Jammer maar de druk op de Power Hoppers was hoog om in een kleine setting een optreden te verwezenlijken. Maar wat in het vat zit verzuurt niet, aldus het al oude spreekwoord.

De druk is er af en dat was te merken in de groep. Dol drieste hoppers rende heen en weer en er was wat overredingskracht nodig om ieder kind op de zelfde moment bepaalde dans bewegingen te laten uitvoeren. Uiteindelijk en zoals altijd, lukte dat ook deze keer weer en net voor de pauze, waren er al weer nieuwe danspassen en bewegingen bijgeleerd.

De mannelijke Nourajev onder de Hoppers, bracht beeldend een scene uit “carnaval des Animaux” tot leven met zijn ingestudeerde “jagers”dans. De meiden vonden echter dat het tijd werd om je “haar” eens los te gooien. In beide gevallen levert het leuke plaatjes op.

Het blijft een “kunst”om deze, uit verschillende “gremia”bestaande groep kinderen, als hechte groep te zien werken en dansen. Plezier hebben ze in ieder geval zeker.

 

Verslag Karel van Rooy.

Foto Impressie.