eemhaven-6Symposium stadsontwikkeling Eemhavenkwartier

Datum:                Donderdag 3 december 2015

Locatie:                Stad van Cahen

Tijd:                       19:30 uur

Aanmelden:      meedenken@eemhaven033.nl

 “Blok 3, een snijvlak tussen oude en nieuwe democratie. Op weg naar een coöperatieve gebiedsontwikkeling”

Aanleiding

Binnenkort zal een Amersfoortse Bouwcombinatie vrijblijvend aan de gemeente Amersfoort een nieuw plan voor blok 3 (het laatste bouwperceel op het Eemplein) gaan aanbieden. Het komt er op neer dat op dit perceel waarschijnlijk een appartementencomplex van 27 meter hoogte zal worden gebouwd. De vraag is of dit plan het beste plan voor de stad is.

De inmiddels opgerichte Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) wil bewerkstelligen dat plannen die gesmeed worden voor het Eemhavenkwartier in de toekomst samen met de stad vorm krijgen. De Stichting wil haar doelstellingen bereiken in co-creatie met de stad zodat het een collectief gedragen stadsontwikkeling wordt. Deze uitspraak houdt een belangrijke boodschap in, namelijk dat een eerder benoemde ambitie om een oliemolen te herbouwen niet meer als hoofddoel beschouwd wordt. Het gaat de stichting er vooral om een gezamenlijk gesprek van alle betrokkenen op gang te brengen.

De grote vraag voor ons allen is: Wat is het beste voor Amersfoort?  De SVE betwijfelt bijvoorbeeld of een appartementencomplex (hoogbouw) daartoe ten volle zal kunnen bijdragen. Tijdens dit symposium zullen alle argumenten door zeer deskundige panelleden worden ingebracht en bediscussieerd.  De SVE roept met dit symposium Amersfoort op tot een open en eerlijk gesprek over vernieuwende coöperatieve stadsontwikkeling.

Doel en inhoud van het symposium

Vergelijk gebiedsontwikkeling met de weg naar Rome. Welke weg is de beste? De SVE wil het huidige plan voor hoogbouw direct aan de eeuwenoude Eemhaven als casus ter discussie stellen. De SVE registreert dat bij de totstandkoming van het plan voor blok 3 de oude democratische weg bewandeld is. De SVE pleit voor coöperatieve gebiedsontwikkeling. Of men bij die aanpak uitkomt bij  hoogbouw, iets minder hoge bouw, laagbouw of mogelijk zelfs retro is een slotsom die pas tegen het einde van de discussiefase getrokken kan worden.

Het doel van deze avond is de gemeenteraad en de bevolking te informeren over de route naar coöperatieve gebiedsontwikkeling. Een deskundig panel zal debatteren over de argumenten die pleiten voor het waarom en de voor en tegens van coöperatieve gebiedsontwikkeling.  Zo’n discussie kan leiden tot nieuwe kennis en inzichten. Het stedenbouwkundige proces rondom blok 3 en De Nieuwe Stad kan dienen als een goede casus ter verduidelijking van hoe om te gaan met het begrip “samen maken we de stad”. Laten we in gesprek gaan met elkaar. Wat hebben we hiervan geleerd?  Laten we zoeken naar mogelijkheden voor een nieuwe start.  Hier ligt voor Amersfoort een kans om landelijk voorop te lopen in dit bijzondere democratiseringsproces.

 Programma

  • Opening van de avond, Bestuurslid Francis
  • Stadsdichter Nynke Geertsma, een gedicht
  • Winnaars van stedenbouwkundige ontwerpwedstrijd (leerlingen 2de jaar ‘t Hooghe Landt College) krijgen de gelegenheid om een presentatie te
  • Wethouder Yvonne Kemmerling over de stad en blok 3
  • Linda Annink, Urban Solutions, de identiteit van Amersfoort
  • Bestuurslid SVE Joke Sickmann, column ‘Ode aan de Eem’
  • Paneldebat onder leiding van Dorien de Wit met Riek Bakker, Jeroen Ruitenbeek, Ruud Luchtenveld, Bert Poortman, Elma van Beek, Vincent van Rossem
  • Borrel

 

Scholieren geven hun mening over “Blok 3”

Waar:                   ’t Hooghe Landt College

Wanneer:           woensdag 25 november

Tijdstip:               13.00 uur

hoogl collOp 25 november aanstaande vindt op ’t Hooghe Landt College de jurering van de vier genomineerde stedenbouwkundige ontwerpen van Hooghe Landt scholieren plaats.  Burgemeester Bolsius zal als voorzitter van de jury het winnende team bekend maken. De winnaars ontvangen een prijs die door de stichting Vrienden van de Eemhaven ter beschikking is gesteld. Het winnende ontwerp zal gepresenteerd worden tijdens het symposium dat door de Stichting Vrienden van de Eemhaven georganiseerd wordt op 3 december.

In de maanden september en oktober werkten scholieren een opdracht van de Stichting Vrienden van de Eemhaven uit. Zij zitten in klas 2 van ‘t Hooghe Landt College en volgen het vak O&O (Technasium).

Meer info: http://meridiaan-college.mwp.nl/tHoogelandt/Onderwijs/Leerlingen/Technasium.aspx

“Blok 3” staat voor het laatste stuk onbebouwde grond aan het Eemplein, door omwonenden “de grindbak” genoemd. De Stichting Vrienden van de Eemhaven vond het interessant om te weten hoe de huidige jeugd dacht over de ontwikkeling van dat terrein. Het Hooghe Landt College werd bereid gevonden om dit als project uit te voeren. In de vier 2e klassen gingen teams van 3 à 4 leerlingen aan de slag. Zeven teams per klas, dus 28 teams in totaal maakten de opdracht “Maak een stedenbouwkundig plan voor de hoek Eemplein – De Nieuwe Stad”.

De opdracht behelsde vijf onderdelen, een verdieping in de geschiedenis, een buurtonderzoek, een ideeënlijst, het maken van een maquette en een eind- c.q. adviesrapport. De opdracht werd vervolgens afgerond met een presentatie. Uit elke klas is het ontwerp gekozen, dat door middel van jurering, het hoogste aantal punten kreeg. Deze vier ontwerpen dingen mee naar de 1e plaats.

Meer informatie over het symposium kunt u vinden op www.eemhaven033.nl